אבהות
בית המשפט הדן האם לבצע בדיקת רקמות של אב לוקח בחשבון את השיקולים הבאים:

שלוות הקטינים
זכות הקטינים לדעת זהות אביהם
זכות האב להביא ראיות לתמוך את טענותיו כנגד רישומו כאב בתעודת לידת הקטינים.
חובת בית המשפט להסתמך על הראיה הטובה ביותר בקביעת אבהות.
לרוב בית המשפט מחליט לאשר את בדיקת הרקמות מאחר ועל הקטינים והנתבע לדעת בברור מי אב הילדים. כל קביעה במשפט ללא בדיקת הרקמות ישאיר את הצדדים בסימן שאלה עד סוף חייהם. דבר אשר יכרסם מערכת היחסים בין הקטינים והאב הפוטנציאלי דבר הנוגד את טובת הקטינים.

אבא מחזיק את הילד שלו

אבהות ומזונות זמניים

בית המשפט קמא דחה בקשה לפסיקת מזונות זמניים, מאחר שזהות האב טרם נבדקה גנטית וטרם ניתן פסק דין לאבהותו. הערעור על החלטת בית המשפט למשפחה התקבל. בית המשפט המחוזי פסק כלהלן: אכן ברגיל, כששאלת האבהות על קטין או קטינה עומדת על הפרק, אין מקום לפסוק מזונות, ולו אף זמניים, טרם הכרעה בשאלה זו. יחד עם […]
המשך לקריאה
אבא מחזיק את הילד שלו

הוכחת אבהות

בית המשפט בבואו לקבל החלטה האם לאפשר בדיקת רקמות לילדים נדרש לקחת בחשבון את הסיכוי כי הבדיקה תראה האם הם ממזרים. על פי הלכת בית המשפט העליון במקום בו יש חשש ממזרות של קטין, גובר השיקול הזה על יתר השיקולים לרבות השיקול של חקר האמת. בפסק דין 1407/02 של בית המשפט לענייני משפחה הוחלט לא […]
המשך לקריאה