אימוץ ילדים
ישנם ארבעה גורמים עיקריים שהינם בעלי אינטרסים בנושא האימוץ: הילד הזקוק לאימוץ, המשפחה הביולוגית, המשפחה המאמצת והמדינה.

אימוץ ילד – הילד הזקוק לאימוץ
אימוץ הינה דרך לפתור בעיות חברתיות של גידול ילדים שאין להם בית או שהמסגרת בה הם גדלים אינה מספקת להם את הצרכים הבסיסיים לקיומם. בדרך פתרון זו מסייעים לילדים למצוא הורים חדשים שיגדלו אותם, כאילו היו הוריהם הטבעיים ויעניקו להם את המסגרת המשפחתית החסרה להם. השיקול העיקרי של בית המשפט הדן בנושא אימוץ הוא טובתו של הילד הזקוק לאימוץ, לכל שאר השיקולים והגורמים המעוכבים יש ערך משני.

המשפחה הביולוגית
במקרם מסוימים אימוץ מתבצע לאור בקשת ההורים הביולוגיים או בעקבות הסכמתם. ישנם מקרים בו האימוץ מתבצע נגד רצונם. במקרים אלו בית המשפט נדרש לשקול את הכאב שלהם בניתוק ילדם והעברתו למשפחה מאמצת.

המשפחה המאמצת – אימוץ ילדים
שיטת האימוץ באה לפתור בעייה של זוגות אשר אינם יכולים להביא ילדים לעולם, להפוך להורים ולגדל ילדים. שיקול ההורים המאמצים הינו שיקול משני בחשיבותו בהחלטה על אימוץ שכן השיקול העליון הוא טובת הילד, אך אין להתעלם משיקול זה של סיוע להורים חשוכי ילדים.

המדינה
אינטרס המדינה היא כי כל ילד יגדל במשפחה אשר תעניק לו תנאים נאותיים לקיום ולחינוך. המדינה מחוייבת לשמור על הילדים שלא יהפכו לאוביקטיבי סחר בשל בצע כסף או בדל כל שיקול אחר תוך התעלמות מטובת הילדים

אימוץ פתוח ואימוץ סגור

מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ בקשת אב למנוע העברת בתו לאימוץ לאור החלטת בימ’ש המחוזי שדחה את ערעורו והחליט כי הבת היא בת-אימוץ לאור חוסר מסוגלות המבקש והאם, הסובלים מסכיזופרניה כרונית. ביהמ’ש העליון דחה את הבקשה ופסק כי: קיימות בעניין זה שאלות המסוגלות וטובת הקטינה, ועמדתם של כל הנוגעים בדבר כמעט פה אחד לטובת ההכרזה על הקטינה […]
המשך לקריאה

סוגי אימוץ בישראל

סוגי האימוצים הנהוגים בישראל מתחלקים לאימוץ של ילדים שאינם קרובי משפחה ואימוץ ילדי קרובים: אימוץ של ילדים שאינם קרובי משפחה: אימוץ תינוק: סוג האימוץ הנפוץ ביותר הוא אימוץ תינוק (עד גיל שנתיים). אימוץ ילדים מעל גיל שנתיים בעלי צרכים מיוחדים: הכוונה לילד שעבר חוויות קשות אשר השאירו את חותמם עליו, על התנהגותו ועל התפתחותו. ההנחה […]
המשך לקריאה

תנאים למתן צו אימוץ

אימוץ ילדים – תנאים למתן צו אימוץ על פי חוק האימוץ קיימים מספר דרישות אשר בני הזוג חייבים לעמוד בהם לצורך אישור בקשת אימוץ ילדים. תנאים למתן צו אימוץ מפורטים להלן:ביצוע אימוץ – אימוץ יבוצע אך ורק על ידי צו של בית המשפט על פי בקשת המאמץ. לא מתאפשר ביצוע אימוץ בצורה פרטית. בית המשפט […]
המשך לקריאה