ירושות וצוואות

בן זוג יכול להגיש תביעה לגבי הכרה מכח הלכת השיתוף בנכסים ובזכויות הרשומים על שם בן זוגו שנפטר. זאת במידה והנפטר לא השאיר צוואה המסדירה את הורשת הנכסים שברשותו.

במקרה בו בני זוג חיו חיי נישואין תקינים ובהם הבעל צבר נכסים על שמו והאשה טיפלה בילדים ובמשק הבית, במות הבעל רשאית האשה לתבוע את זכויותיה לפי הלכת השיתוף במחצית מנכסי הבעל.

באם באותו מקרה לעיל אך הפעם האשה נפטרה, כעת יכולים לבוא יורשי האשה ולתבוע את הבעל על מחצית הנכסים הרשומים על שם הבעל על פי הלכת השיתוף, כאילו היא בעצמה היתה תובעת זאת בעודה בחיים.

בית המשפט לא הכריע לגבי משך הזמן אשר עומד לבן הזוג להגיש את תביעת ההכרה בנכסי בן הזוג שנפטר. לעיתים טענת ההתיישנות אינה תקפה וכל מקרה נבדק לגופו.

היקף העזבון של בן הזוג יקבע לאחר הגדרת הנכסים אשר עומדים לשיתוף בין בני הזוג, כלומר ראשית נדרש לקבוע אילו נכסים של שני בני הזוג משותפים ולאחר מכן לחלקם בשתיים, להעביר לבן הזוג שנותר בחיים את חלקו והיתרה תיחשב לעזבון עליו יחולו דיני ירושה.

דיני משפחה עומדים מעל לחוק הירושה, כלומר ראשית יש לנהוג על פי יחסי הממון בין איש לאישתו לאחר מכן לפעול על פי חוק הירושה. הזכות של בן הזוג הנותר בחיים עומדת לפני ביצוע צו הירושה של הנפטר.

דירת מגורים שקיבל הבעל בירושה – כוונת שיתוף

דירת מגורים שקיבל הבעל בירושה – כוונת שיתוף (22.2.17) נקבע כי השיפוצים שנעשו בדירה הרשומה ע”ש הבעל, ולא משנה מה גובהם לא נעשו מתוך כספים משותפים, שחסכו הצדדים במהלך נישואיהם. כל שהוכח שהשיפוץ נעשה מכספי המשכנתא שנטלו הצדדים אשר רק חלק קטן ממנה שולם מחשבונם המשותף. בנסיבות אלו, לאור חיי הנישואין הקצרים (8 שנים) והתנהלותם […]
המשך לקריאה

צוואה בכתב יד לעומת בעדים

מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ בחוק הירושה תשכ”ה – 1965, הכיר המחוקק  בצורות שונות לעריכת צוואה. סעיף 18 קובע כי צוואה תעשה בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה. אתמקד ב-2 צורות צוואה נפוצות: בעדים בכתב יד. צורת הצוואה הנפוצה ביותר היא צוואה בעדים. עורך הדין עורך צוואה מדפיס והמצווה חותם עליה בנוכחות 2 עדים […]
המשך לקריאה

קיום צוואה בפני רשות

קיום צוואה בפני רשות – מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ בדרישה לקיום צוואה מסוג זה קיימת דרישה לעשיית הצוואה על ידי המצווה בעצמו בעל פה או בכתב ולא בכל דרך אחרת (לדוגמה על ידי שליחת הצוואה באמצעות שליח). בצוואה מסוג זה אין דרישה לחתימת המצווה על הצוואה או של הרשות (הרשות הנה שופט או רשם של […]
המשך לקריאה

קיום צוואה בעל פה

ירושות וצוואות – קיום צוואה בעל פה בחוק הירושה קיימות מספר דרישות להכנת צוואה בעל פה: המצווה חולה מאד (תשוש בכל גופו, אינו יכול להלך) או כאשר רואה עצמו מול פני מוות (סכנת מוות ממשית האורבת לו כגון חולה לב שמרגיש שהתקפת לב מתקרבת או חייל העומד לפני מבצע צבאי מסוכן מאד בו נשקפת סכנה […]
המשך לקריאה

קיום צוואה בעדים

מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ לבית המשפט נתון שיקול דעת לקיים צוואה בעדים למרות הפגמים העיקריים הבאים: פגם בחתימת המצווה, עד אחד או של שניהם פגם בתאריך הצוואה אישור שני העדים באותו מעמד חתימת שני העדים על אישורם פגם בכשרות אחד העדים בצוואה בעדים או בפני רשות להבדיל מצוואה בכתב יד, ניתן לשכנע את בית המשפט […]
המשך לקריאה

צוואה של קטין ופסול דין

מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ קטין הוא “אדם שלא מלאו לו 18 שנה”. חוק הירושה מטיל מגבלה של גיל מינימלי על המכין צוואה. אחרי גיל 18 אדם יכול לעשות צוואה ולא משנה מה מצבו האישי. פסול דין הוא אדם אשר “מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו”. צוואת הקטין ושל פסול הדין פסולה […]
המשך לקריאה

ירושה של ידועים בציבור

מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ לצורך חוק הירושה, גבר ואשה נחשבים “ידועים בציבור” כאשר מתקיימים התנאים הבאים: חיי משפחה, משק בית משותף ובזמן מות אחד מהם בן הזוג השני לא היה נשוי. אורך התקופה בה צריכים להתקיים חיי משפחה ומשק בית משותף משתנה ממקרה למקרה אך לרוב בית המשפט מכיר בתקופות שמעל לשלוש-ארבע שנים כתקופה מספקת. […]
המשך לקריאה

צו ביטול צוואה

מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ מתי מתאפשר ביטול צו קיום צוואה? לא אחת, עולה השאלה, מתי מתאפשר ביטול צו קיום צוואה? ככלל, משניתן צו ירושה או צו קיום צוואה הרי שחל הכלל בדבר סופיות הדיון ויש לראות את העניין כעניין שהוכרע. יחד עם זאת, בחוק הירושה הותיר המחוקק פתח לתיקונו או ביטולו של הצו בהתקיים שני תנאים […]
המשך לקריאה

פסילת צוואה

ירושות וצוואות – פסילת צוואה מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ ירושה על פי דין סעיף 35 לחוק ירושה קובע בטלותה של הוראת צוואה, לטובת היורש, שהיה מעורב בעשייתה ו/ או את בן זוגו. לעשייתה, או שלקח המעורב בעריכת צוואה על פי הסעיף הוא : מי שערך אותה, או מי שהיה עד באופן אחר חלק בעריכתה. משמעות […]
המשך לקריאה

צורות עריכת צוואה

מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ צוואה אינה מעשה שבשגרה ומשרתת כמסמך בו אדם מוריש את כל רכושו לאחר מותו לאנשים אותם בחר. על פי החוק הישראלי ישנם ארבע צורות שונות לעריכת צוואות: בכתב יד, בעדים, בפני רשות, בעל פה. כבוד השופט ברק עמד על המטרות העיקריות העומדות ביסוד דרישות הצורה של הצוואה: “הוכחתיות” לרצון המצווה, “מזהירות” […]
המשך לקריאה