מזונות אישה
מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ

חובת מזונות האישה של הבעל מגיעה מהמשפט העברי כחלק ממערך כולל של חובות וזכויות הדדיות שבין הבעל לאשתו. חובת מזונות מהאישה לבעל תיתכן, אך רק במישור של דיני צדקה ולא במישור החובות שנוצרות עם קשר הנישואין.

חובת מזונות אhשה נוצרת אוטומטית עם אקט הנישואין. החובה יכולה לנבוע גם מהסכם בין בני הזוג.

הבעל יהיה פטור מתשלום מזונות לאישה במקרה בו יוכח בתביעה כי האשם בהתערערות היחסים בין בני הזוג הוא של האישה.

מזונות אשה בנישואין אזרחיים

מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ חובת המזונות של בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים הינם על פי מקום מושבם של בני הזוג, ואם אין להם מושב משותף, המזונות נקבעים על פי מקום מושבו של החייב. השאלה הראשונה הנשאלת טרום שאלת החיוב במזונות היא תקפות הנישואין. הפסיקה בנושא זה חלוקה לגמרי: נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק קבע את […]
המשך לקריאה

מזונות ידועה בציבור

מאת: עורכת דין המתמחה בעינייני גירושין טלי אויזרוביץ כאשר ידועה בציבור תובעת את מזונותיה מן הגבר עמו היא חיה יש שני מצבים: מזונות לתקופה בה חיים הצדדים יחד ו.. מזונות לאחר הפירוד. לגבי מזונות לתקופה בה חיים הצדדים יחד קבעה הפסיקה כי ניתן להחיל על הידועה בציבור חובת מזונות בהתאם לפסק דין חדשני של השופט ברק, […]
המשך לקריאה

חובת הבעל במזונות אשה

מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ חובת מזונות של הבעל כלפי האשה מגיעה מהמשפט העברי כחלק ממערך כולל של חובות וזכויות הדדיות שבין הבעל לאשתו. חובת מזונות מהאשה לבעל תיתכן, אך רק במישור של דיני צדקה ולא במישור החובות שנוצרות עם קשר הנישואין. חובת מזונות אשה נוצרת אוטומטית עם אקט הנישואין. החובה יכולה לנבוע גם מהסכם בין […]
המשך לקריאה

מרכיבי מזונות אשה

מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ האשה נדרשת בתביעת מזונות לבית המשפט להוכיח את קיום והיקף כל מרכיבי המזונות שהיא מבקשת, כולל ראיות ומסמכים מתאימים. רשימה של מזונות אשה בהם מכירה הפסיקה: עזרה וטיפול – תחום זה מכיל הוצאות הנובעות ממחלת האשה אשר בגינה היא זקוקה לטיפול ועזרה כלשהי ועזרה בניקיון, טיפול בילדים בהתאם לרמת החיים אליה היתה […]
המשך לקריאה

היקף המזונות

מאת: עו”ד טלי אויזרוביץ בדרך כלל היקף החיוב במזונות ילדים קטן מהיקף מזונות אשה. במזונות אשה מתחשבים בעושרו, מעמדו החברתי של הבעל ובמעמד האשה בעוד שמזונות הילדים הוא “כדי צורכן ההכרחי” בלבד. על פי ההלכה קיימים שלושה כלליים מצטברים לקביעת היקף המזונות: צרכים ממוצעים, על פי מנהג החברה והמקום, שבו חיים בני הזוג. על פי מצבו […]
המשך לקריאה