הסכם ממון טרום נישואין

בהסכם ממון נקבעים הסדרי ממון מפורטים לגביי נכסים שנצברו לפני הנישואין ונכסים שיצברו במהלך הנישואין. ללא הסכמי ממון, חל הדין הישראלי, הכולל את חוק יחסי ממון ואת פסיקת בתי המשפט. לעיתים, פסיקת בית המשפט, הפוכה לקבוע בחוק יחסי ממון. לדוגמא: החוק קובע כי רכוש הנצבר במהלך הנישואין משותף ואילו רכוש מלפני הנישואין ורכוש שהתקבל במתנה או בירושה, איננו משותף. בניגוד לחוק, פסיקת בתי המשפט קבעה, בנוגע לדירת מגורים, כי בנסיבות מסוימות, ובהיעדר הסכם ממון הקובע במפורש אחרת, ניתן לשתף את בן הזוג, גם אם מדובר בדירה שנרכשה לפני הנישואין.

הסכם ממון אין פירושו שלא תאהבו את בן הזוג לנצח אלא פירושו הבנה מעשית כי ההיבטים הקשורים לאהבה ולרכוש עשויים להיות מסובכים, וכי ברצונכם להגן על נכסיכם ולמנוע סכסוך משפטי קשה, באם הנישואין יעלו על שירטון.

הסדר רכוש חייב לתרום לוודאות ולביטחון של כל צד במהלך הנישואין, כאשר כל צד יודע, מה צפוי לו מבחינה כלכלית, במקרה של גירושין. הסכם ממון הוגן, חייב לצאת מנקודת המוצא כי חיי נישואין מושתתים על שיתוף כלכלי בין בני הזוג בין אם אחד מבני הזוג, מצוי בקריירה משגשגת ואילו השני עסוק בניהול משק הבית וגידול ילדים.

יחד עם זאת, הביטחון של בני הזוג בנישואין אינו חייב להיבנות על שיתוף כלל הנכסים דווקא, אלא יכול להיבנות על ידי ההחלטה איך תהיה חלוקת הרכוש במקרה של פקיעת הנישואין. חלוקה, המושתתת על השגת ביטחון כלכלי, לכל צד, בנקודת היציאה מחיי הנישואין.

הסכם טרום נישואין, יש לאשר אצל נוטריון או רשם נישואין או בבית המשפט לענייני משפחה. הסכם ממון שנערך לאחר הנישואין, חייב להיות מאושר בבית המשפט לענייני משפחה בלבד.

הליך אישור ההסכם בפני בית משפט לענייני משפחה, הינו הליך פשוט ומהיר. שני בני הזוג מתייצבים בבית המשפט למשפחה בפני השופט. השופט מקריא את ההסכם לצדדים, מברר אם בני הזוג מבינים את ההסכם ואם חתמו עליו ברצון חופשי. לאחר שנחה דעתו, מאשר השופט את ההסכם בהתאם להוראות חוק יחסי ממון.   מדובר בהליך חשוב, בלעדיו אין תוקף להסכם הממון. ההליך נועד למנוע טענות עתידיות כנגד ההסכם במטרה לבטלו, טענות כגון, עושק, לחץ וכפייה.

חשיבות עריכת צוואה בנוסף להסכם ממון

חוק הירושה, הוא החוק שחל לאחר פטירה. חוק יחסי ממון או הסכם הממון קובע את השתייכות הרכוש למי מבני הזוג בעודו בחיים. חוק הירושה קובע איך יחולק אותו הרכוש שהיה שייך למנוח בחייו, מיד לאחר פטירתו. חוק הירושה קובע כי בן הזוג יורש את רכושו של בן הזוג המנוח יחד עם הוריי הנפטר כשאין למנוח ילדים או יורש יחד עם ילדיי הנפטר כאשר נולדו לבני הזוג ילדים. אם בן הזוג מעוניין בהסדר שונה מהקבוע בחוק הירושה, עליו לערוך צוואה בה יצווה את רכושו כראות עיניו לאחר פטירתו. החלוקה האמורה בצוואה גוברת על החלוקה שקובע חוק הירושה.

שיתוף דירה בעת גירושין

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון לפני הנישואין? קראו בסיפור המקרה הבא: ארנון ורינת נישאו לפני 15 שנה. לפני הנישואין לרינת היתה דירה רשומה על שמה. רינת, אשר לא רצתה אי נעימות עם בעלה לעתיד לפני החתונה, לא חתמה איתו על הסכם ממון מאחר ועל פי חוק יחסי ממון, הדירה אשר קיבלה במתנה מהוריה לפני הנישואין […]
המשך לקריאה

הסכם שלא אושר בבית משפט

הסכם ממון – הסכם שלא אושר בבימ"ש יחודו של הסכם ממון בהשוואה להסכם רגיל בין בני זוג הוא בכך, שקיומו דוחה את תחולתו של הסדר איזון המשאבים בחוק יחסי ממון,  ועל אותם בני זוג, יחול הסדר רכושי על פי הסכם הממון אשר כרתו. בהתאם לחוק יחסי ממון, בני זוג שעומדים להינשא או שנישאו, חייבים לאשר […]
המשך לקריאה

חשיבות אישור ההסכם

מהו חשיבות אישור ההסכם?  במקרים בהם בני זוג עורכים הסכם ממון ואינם מאשרים אותו בבית המשפט או שבבואם לאשר את ההסכם בבית המשפט אחד מבני הזוג חוזר בו, בית המשפט אינו מכיר בתוקפו של ההסכם. אישור ההסכם נעשה במעמד בני הזוג. בית המשפט מסביר לבני הזוג את משמעות ההסכם ובודק בטרם האישור באם עשו זאת […]
המשך לקריאה

כתובה והסכם ממון

משמעותם של כתובה והסכם ממון משמעותה המחייבת של כתובה אינה ידועה לזוגות רבים. אומנם יש לה תוקף משפטי, אך אין לראותה כבעלת תוקף של הסכם ממון בין בני הזוג. החוק שומר על זכויות האישה לפי הכתוב בכתובה, אך הוא אינו מקנה לכתובה מעמד יותר גבוה מהסדר על פי החוק. כמו כן, בני הזוג אינם יכולים […]
המשך לקריאה

כיצד מתבצע אישור הסכם

הסכם ממון – כיצד מתבצע אישור הסכם אישור של הסכם ממון בבית משפט נועד על מנת להבטיח את גמירות הדעת של שני הצדדים. האישור נועד למנוע מקרים בלתי רצוניים אשר מביאים את הצדדים לחתום על הסכם שאינו מגיע מהסכמה מלאה. אישור ההסכם צריך להתבצע בנוכחות שני הצדדים, אולם באם צד אחד נאלץ להיעדר בשל סיבה […]
המשך לקריאה

הסכם ממון מהווה גם צוואה

האם הסכם ממון מהווה צוואה לאחר מותו של אחד מבני הזוג? האם הסכם ממון מהווה גם צוואה בעת פקיעת הנישואין עקב מותו של אחד מבני הזוג? התשובה היא לא, חוק הירושה אינו מכיר בהסכמי ירושה שעושים בני זוג ביניהם. הסכם ממון אשר הינו הסדר בין בני זוג בנוגע לרכושם בעת פקיעת נישואין, הינו הסכם וולונטרי ואינו […]
המשך לקריאה

תום לב בהסכם ממון

הסכם ממון – תום לב בהסכם ממון הסכם ממון שאושר על ידי בית המשפט הינו בעל מעמד מיוחד. שכן, ביהמ"ש מאשר הסכם ממון, רק לאחר ששוכנע שההסכם נעשה מתוך רצון חופשי, ללא לחץ, וששני הצדדים הבינו בדיוק במה המדובר ומהן התוצאות האפשרויות של חתימתם על אותו הסכם. התשובה לשאלה האם על בני זוג חלה חובת […]
המשך לקריאה

סוגי הסכמי ממון

הסכם ממון הנעשה לפני הנישואין המסדיר את היחסים הרכושיים שלכם ובן הזוג שלכם, הקובע שיתוף או הפרדה רכושית לגבי סוגי נכסים שונים. הסכם ממון כזה ניתן לאשר אצל נוטריון או רשם נישואין וכמו כן ניתן לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה. הסכם ממון לאחר נישואין להבדיל מהסכם הנעשה לפני הנישואין, הסכם ממון שלאחר הנישואין, יש לאשר […]
המשך לקריאה

אישור הסכם ממון בבית משפט

הסכם ממון – אישור הסכם ממון בבימ"ש הסכם המסדיר את יחסי הממון בין בני זוג נשואים, טעון אישור בית המשפט, בהתאם לחוק יחסי ממון. האישור נעשה במעמד שני בני הזוג, ובית המשפט מסביר להם בשפה ברורה ופשוטה את משמעות ההסכם ומברר אם עשוהו מרצון חופשי. מה דינו של הסכם ממון שלא אושר? האם בטל הוא? […]
המשך לקריאה