חלוקת רכוש

חוק יחסי ממון קובע את הסדר איזון המשאבים במקרה של גירושין כשאין הסכם ממון לצדדים. לפי החוק כל רכוש מכל סוג אשר נצבר במהלך חיי הנישואין שייך לשני הצדדים בלא חשיבות על שם מי הוא רשום. רכוש מלפני הנישואין ו/או רכוש שהתקבל בירושה או במתנה, הוא "רכוש חיצוני" ואיננו משותף. אולם בהתאם לפסיקת בית המשפט, קיימת האפשרות לשיתוף ברכוש חיצוני זה במהלך הנישואין וניתן להוכיח כי הייתה כוונה לשתף ברכוש החיצוני.

סוגי הנכסים לחלוקה במקרה של גירושין הם מגוונים-נכסי מקרקעין, בית המגורים, חשבונות בנק, חסכונות, חשבון ניירות ערך, נכסים פנסיוניים וסוציאליים, נכסיי קריירה, מוניטין, חברות ועסקים, מניות חברה, אופציות ועוד. לעיתים מתעוררת מחלוקות כספיות בין הצדדים הקשורות להברחת נכסים שנעשתה בזמן הנישואין או בסמוך למשבר.

ההליך המשפטי מתנהל בשקיפות ויחשפו ויבחנו כלל חשבונות הבנק של כל צד ועורך דין בעל הבנה כלכלית, יגלה הברחות כספים שנעשו על ידי צד, בזמן הנישואין, ככל שנעשו.

פרוק שיתוף בבית באמצעות כונס וזכות הקדימה לבן הזוג

בית המשפט למשפחה פסק כי מרגע שניתן צו לפירוק שיתוף בתובענה שהגיש אחד מבני הזוג, אין תחולה למנגנון זכות הקדימה הקבוע בסעיף 101 לחוק המקרקעין ועל בן זוג המעוניין לרכוש את הנכס ליטול חלק בהליך ההתמחרות ככל משתתף אחר. גישה לפיה יש לבן הזוג זכות להשוות להצעה הגבוהה ביותר ללא התמחרות אינה הוגנת ואינה ממלאה […]
המשך לקריאה

גילוי מידע פיננסי במועד שלאחר הקרע

בקשת המומחה שמונה ע"י ביהמ"ש – ליתן דו"ח בדבר כלל משאביהם של הצדדים כפי שנצברו ממועד הנישואין (1991) ועד למועד הקרע – להרחיב את התקופה לגביה חל צו גילוי המסמכים. ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את הבקשה, בין היתר מהטעמים הבאים: מוטב שחוות הדעת תהא ערוכה באופן מלא וממצה תכלול את מלוא הנתונים הרלבנטיים לצורך עריכת […]
המשך לקריאה

שיתוף בדירת מגורים שקיבל הבעל בירושה

שיתוף בדירת מגורים שקיבל הבעל בירושה – העדר כוונת שיתוף ספציפית נקבע כי השיפוצים שנעשו בדירה הרשומה ע"ש הבעל, ולא משנה מה גובהם לא נעשו מתוך כספים משותפים, שחסכו הצדדים במהלך נישואיהם. כל שהוכח שהשיפוץ נעשה מכספי המשכנתא שנטלו הצדדים אשר רק חלק קטן ממנה שולם מחשבונם המשותף. בנסיבות אלו, לאור חיי הנישואין הקצרים (8 […]
המשך לקריאה

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני הקריטריונים הנדרשים ושינוי הסכם גירושין

הצדדים הם בני זוג לשעבר, שנישאו בשנת 1967 והתגרשו ב-2014 וערכו הסכם גירושין בו נקבעו לה מזונות חודשיים בשיעור מחצית תשלומי הפנסיה. האישה ביקשה כי יוצהר, כי המזונות, במסגרת הסכם הגירושין שקיבל תוקף פסק דין– לפני חקיקתו של החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014 הם הלכה למעשה פנסיה, ולפיכך יש לתת הוראות […]
המשך לקריאה

פירוק שיתוף בבית באמצעות כונס

פירוק שיתוף בבית באמצעות כונס וזכות הקדימה לבן הזוג (22.2.17) בית המשפט למשפחה פסק כי מרגע שניתן צו לפירוק שיתוף בתובענה שהגיש אחד מבני הזוג, אין תחולה למנגנון זכות הקדימה הקבוע בסעיף 101 לחוק המקרקעין ועל בן זוג המעוניין לרכוש את הנכס ליטול חלק בהליך ההתמחרות ככל משתתף אחר. גישה לפיה יש לבן הזוג זכות […]
המשך לקריאה

חזקת השיתוף בין בני זוג

חזקת השיתוף בין בני זוג קובעת כי משקיימו בני הזוג אורח חיים משפחתי תקין, הכולל מגורים תחת קורת גג אחת והיעדר קרע או פירוד של ממש, חזקה כי הרכוש שנצבר במהלך הנישואין הינו משותף. זכויות אישיות ורכוש שנצבר לפני הנישואין יכולים להפוך למשותפים, אם בני הזוג מכוונים לכך. במקרה דנן, הרכוש האישי עורבב בכלל הזכויות […]
המשך לקריאה

הערכת שווי מניות

חלוקת רכוש – הערכת שווי מניות כל אימת שיש פירוד נפגע קננינו של בן הזוג שאינו עובד ומנהל את החברה, שכן נכפיית עליו הצעת רכש בעת ובמועד שאולי אינו המועד האידיאלי למכירת החברה. בני זוג שנפרדים אינם מחליטים על מועד פקיעת הנישואין על פי המועד בו "נכון" מבחינת שווי המניות, לחלק את מניות החברה, שבבעלות […]
המשך לקריאה

הפרשי ריבית בבית דין רבני

חלוקת רכוש – הפרשי ריבית בבית דין רבני היבטי ריביות בבית הדין הרבני התורה אוסרת על אדם לגבות (וכן לשלם) ריבית בעבור הלוואת כספו לזולת. במשפט העברי חוששים מפסיקת ריבית והצמדה שכן העיקרון המנחה בדיני ריבית כפי שהובא בתלמוד הבבלי בשם האמורא רב נחמן: "הכלל בדיני ריבית: כל תשלום בעבור האפשרות להחזיק בכסף ("לשמור") – […]
המשך לקריאה

תוקפה של חזקת השיתוף

מאת: עו"ד גירושין טלי אויזרוביץ האם הזכות הנוצרת מכח חזקת השיתוף היא זכות קניינית? זוגות שנישאו לפני 1.1.1974, דהיינו, לפני מועד כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון, על-פי הוראת סעיף 14 לחוק יחסי ממון, אינם כפופים להסדר איזון משאבים הקבוע בחוק זה, החל על זוגות שנישאו לאחר 1.1.1974. נוכח זאת, על הזוגות האלו אשר מצויים […]
המשך לקריאה

על מי חל חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון קובע כיצד יחולק הרכוש בין בני הזוג בעת הגירושין: בני זוג נשואים חוק יחסי ממון תקף לגבי גבר ואשה אשר נישואיהם תקפים על פי דיני המדינה. הסכם ממון יאושר בבית המשפט לעינייני משפחה, באם בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין זאת אף אם נישואיהם נערכו בחו"ל. ידועים בציבור על פי הפסיקה חוק יחסי […]
המשך לקריאה