חלוקת רכוש

חוק יחסי ממון קובע את הסדר איזון המשאבים במקרה של גירושין כשאין הסכם ממון לצדדים. לפי החוק כל רכוש מכל סוג אשר נצבר במהלך חיי הנישואין שייך לשני הצדדים בלא חשיבות על שם מי הוא רשום. רכוש מלפני הנישואין ו/או רכוש שהתקבל בירושה או במתנה, הוא "רכוש חיצוני" ואיננו משותף. אולם בהתאם לפסיקת בית המשפט, קיימת האפשרות לשיתוף ברכוש חיצוני זה במהלך הנישואין וניתן להוכיח כי הייתה כוונה לשתף ברכוש החיצוני.

סוגי הנכסים לחלוקה במקרה של גירושין הם מגוונים-נכסי מקרקעין, בית המגורים, חשבונות בנק, חסכונות, חשבון ניירות ערך, נכסים פנסיוניים וסוציאליים, נכסיי קריירה, מוניטין, חברות ועסקים, מניות חברה, אופציות ועוד. לעיתים מתעוררת מחלוקות כספיות בין הצדדים הקשורות להברחת נכסים שנעשתה בזמן הנישואין או בסמוך למשבר.

ההליך המשפטי מתנהל בשקיפות ויחשפו ויבחנו כלל חשבונות הבנק של כל צד ועורך דין בעל הבנה כלכלית, יגלה הברחות כספים שנעשו על ידי צד, בזמן הנישואין, ככל שנעשו.

תאריך לאיזון משאבים

איזון משאבים בין בני זוג – קביעת תאריך חוק יחסי ממון ניזון מן הקשר שבין איש לאשתו, על כן באופן כללי ברירת המחדל בקביעת התאריך הקובע לאיזון משאבים הוא במועד סידור הגט. אלא שיש חריגים היוצאים מן הכלל, נדרש לבחון את טיבו של הקרע בין בני הזוג, בטרם מתן קביעות בנושא חלוקת רכוש. האם הניוון […]
המשך לקריאה

חזקת שיתוף

בטרם חוק יחסי ממון נכנס לתוקף, ההלכה הנהוגה היתה של חזקת השיתוף. חזקת שיתוף נוצרה על מנת לתת מענה למצבים בהם בני זוג נפרדו ויש לחלק את הרכוש ובדרך כלל האשה נותרת ללא כל משום שהרכוש רשום על שם הבעל למרות שהוא נצבר במהלך חיי נישואיהם. במרבית המקרים, במהלך חיי הנישואין בני הזוג אינם מבדילים בין […]
המשך לקריאה

חלוקת רכב משפחתי

דוגמא מתוך הפסיקה לחלוקת רכוש בין בני הזוג. הרכוש הוא רכב משפחתי: לדינה ויוסי רכב משפחתי שנקנה בזמן הנישואין, ונרשם על שם יוסי בלבד. מה יעשה במכונית, בעת גירושין, טרם מתן הגט? רישום רכב בבעלות בלעדית של אחד מבני הזוג אינו רישום המכריע את הבעלות, ביחסים בין בני הזוג, ואינו קובע כי הרכב יהיה בבעלותו […]
המשך לקריאה

אחריות לחובות בין בני זוג

דיני משפחה לא נועדו להגן על צד שלישי לגביו יש חוב של אחד או שני בני הזוג. הלכת השיתוף בנכסים נועדה להגן על הצד החלש במשפחה והלכת השיתוף בחובות נועדה לעשות צדק בין בני הזוג. הלכת השיתוף בנושא חובות תקפה אך ורק לגבי חובות שנצברו על ידי אחד מבני הזוג בתקופת השותפות של בני הזוג, […]
המשך לקריאה

צירוף חברה בבעלות הבעל

חלוקת רכוש – צירוף חברה בבעלות הבעל מאת:  טלי אויזרוביץ עו"ד באיזון בין הצדק והתועלת שבצירוף חברה לבין הפגיעה שעלולה להיגרם לחברות, צריך לגבור אינטרס האישה.. מלחמות חורמה על רכוש משפחתי הן עניין שבשגרה במקרי גירושין. ברוב המקרים הנשים הן אלה המנסות לממש את זכותן למחצית מהרכוש שנצבר במהלך תקופת הנישואין ובאופן טבעי ככל שמדובר בסכומים […]
המשך לקריאה

מוניטין ונכסי קריירה

האם ניתן לחלק מוניטין? מוניטין הוא שמו הטוב של האדם או העסק, יתרון שיש לו על מתחריו, ומבחינה כלכלית אומדן הרווחים העתידיים מעל לשיעור הרווח הריאלי. זהו קניין רוחני הנרכש ומהווה ערך מוסף לעסק / חברה. הוא מורכב משלל תכונות הקשורות באדם/בעסק/בחברה,  המצדיק הערכת שווי מעבר לשווי הריאלי. נכסי קריירה – נכסים לא מוחשיים שנצברו […]
המשך לקריאה

איזון הרכוש בפקיעת נישואין

על פי חוק יחסי ממון כול הנכסים המרכיבים את הרכוש, מתחלקים באופן שווה בין בני הזוג למעט הנכסים הבאים: נכסים שהיו לבני הזוג לפני הנישואין. מתנות וירושות שבן זוג קיבל במהלך הנישואין. גימלה המשולמת מהמוסד לביטוח לאומי או פיצוי בשל נזק גוף או מוות  המשולמת לאחד מבני הזוג. נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב שלא יאוזנו. מועד פקיעת […]
המשך לקריאה

שיתוף בנכסים חיצוניים

"נכסים חיצוניים" מוגדרים ככאלו שלא נצברו במהלך חיי הנישואין או שבאו במתנה או בירושה במהלך הנישואין. הכתוב להלן נוגע להתייחסות לנכסים חיצוניים על פי הלכת השיתוף: הפסיקה בנוגע להלכת השיתוף אינה אחידה והובעו דעות שונות של בית המשפט העליון בנושא והקביעה היא בכל מקרה לגופו. נטל ההוכחה על החלת שיתוף על הנכסים החיצוניים היא על […]
המשך לקריאה

שיטת חלוקת הרכוש

שיטת חלוקת רכוש תלויה במועד נישואי בני הזוג. אם נישאו לפני ה- 1.1.1974 (מועד כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון) חלה על בני הזוג הלכת השיתוף, הקובעת כי כל מה שנרכש במהלך הנישואין ללא קשר לרישום שייך לשני בני הזוג עקב המאמץ המשותף. מדובר בשיתוף קנייני מיידי. לבן הזוג קמה במהלך הנישואין זכות קניינית בנכס עצמו, […]
המשך לקריאה

חלוקה בין בני זוג

חלוקת רכוש – פירוק שיתוף העיקרון שנקבע בפסיקת בית המשפט הוא שכל רכוש מכל סוג אשר נצבר במהלך חיי הנישואין שייך לשני הצדדים בלא חשיבות על שם מי הוא רשום. דירת המגורים של בני זוג היא בדרך כלל הנכס העיקרי של התא המשפחתי. כאשר אין הסכם ממון מגיש צד מעוניין תביעה לפירוק שיתוף, כלומר תביעה למכירת הנכס […]
המשך לקריאה