חלוקת רכוש

חוק יחסי ממון קובע את הסדר איזון המשאבים במקרה של גירושין כשאין הסכם ממון לצדדים. לפי החוק כל רכוש מכל סוג אשר נצבר במהלך חיי הנישואין שייך לשני הצדדים בלא חשיבות על שם מי הוא רשום. רכוש מלפני הנישואין ו/או רכוש שהתקבל בירושה או במתנה, הוא "רכוש חיצוני" ואיננו משותף. אולם בהתאם לפסיקת בית המשפט, קיימת האפשרות לשיתוף ברכוש חיצוני זה במהלך הנישואין וניתן להוכיח כי הייתה כוונה לשתף ברכוש החיצוני.

סוגי הנכסים לחלוקה במקרה של גירושין הם מגוונים-נכסי מקרקעין, בית המגורים, חשבונות בנק, חסכונות, חשבון ניירות ערך, נכסים פנסיוניים וסוציאליים, נכסיי קריירה, מוניטין, חברות ועסקים, מניות חברה, אופציות ועוד. לעיתים מתעוררת מחלוקות כספיות בין הצדדים הקשורות להברחת נכסים שנעשתה בזמן הנישואין או בסמוך למשבר.

ההליך המשפטי מתנהל בשקיפות ויחשפו ויבחנו כלל חשבונות הבנק של כל צד ועורך דין בעל הבנה כלכלית, יגלה הברחות כספים שנעשו על ידי צד, בזמן הנישואין, ככל שנעשו.

שיקולים בעת חלוקת רכוש

חלוקת רכוש – שיקולים בעת חלוקת רכוש מאת: עו"ד טלי אויזרוביץ שיקולים בהסדרי ממון כאשר במסגרת הליך גירושין, על בית המשפט לפסוק בנושא חלוקת רכוש בין בני הזוג, פסיקתו תתבסס על מגוון שיקולים. על שיקולים אלו ניתן למנות את הביטחון הכלכלי והפסיכולוגי של כל אחד מהצדדים, את זכויותיהם הכלכליות, את חובותיהם לצד ג' ואת מידת […]
המשך לקריאה