ירושות וצוואות

בן זוג יכול להגיש תביעה לגבי הכרה מכח הלכת השיתוף בנכסים ובזכויות הרשומים על שם בן זוגו שנפטר. זאת במידה והנפטר לא השאיר צוואה המסדירה את הורשת הנכסים שברשותו.

במקרה בו בני זוג חיו חיי נישואין תקינים ובהם הבעל צבר נכסים על שמו והאשה טיפלה בילדים ובמשק הבית, במות הבעל רשאית האשה לתבוע את זכויותיה לפי הלכת השיתוף במחצית מנכסי הבעל.

באם באותו מקרה לעיל אך הפעם האשה נפטרה, כעת יכולים לבוא יורשי האשה ולתבוע את הבעל על מחצית הנכסים הרשומים על שם הבעל על פי הלכת השיתוף, כאילו היא בעצמה היתה תובעת זאת בעודה בחיים.

בית המשפט לא הכריע לגבי משך הזמן אשר עומד לבן הזוג להגיש את תביעת ההכרה בנכסי בן הזוג שנפטר. לעיתים טענת ההתיישנות אינה תקפה וכל מקרה נבדק לגופו.

היקף העזבון של בן הזוג יקבע לאחר הגדרת הנכסים אשר עומדים לשיתוף בין בני הזוג, כלומר ראשית נדרש לקבוע אילו נכסים של שני בני הזוג משותפים ולאחר מכן לחלקם בשתיים, להעביר לבן הזוג שנותר בחיים את חלקו והיתרה תיחשב לעזבון עליו יחולו דיני ירושה.

דיני משפחה עומדים מעל לחוק הירושה, כלומר ראשית יש לנהוג על פי יחסי הממון בין איש לאישתו לאחר מכן לפעול על פי חוק הירושה. הזכות של בן הזוג הנותר בחיים עומדת לפני ביצוע צו הירושה של הנפטר.

מהות צוואה

מאת: עו"ד טלי אויזרוביץ צוואה היא הבעת רצון, משאלה של אדם על מה יעשה בענייניו לאחר מותו. הצוואה אינה חייבת לכלול תוקף משפטי אלא יכולה להביע גם אימרות פוליטיות, חברתיות וכו'. העולם המשפטי מעוניין בצוואה שניתן לכפות על ביצועה. בחוק הירושה נאמר כי במות אדם עובר עזבונו ליורשיו שהם יורשים על פי דין או במידה […]
המשך לקריאה

פגמים פורמלים בצוואות

מאת: עו"ד טלי אויזרוביץ על פי חוק הירושה ניתן להבין את כוונת המחוקק כי צוואה שאין לגביה כל פקפוק לא תפסל רק בשל פגם פורמלי שנפל בה או בשל ניסוח של המצווה. כלומר החוק מנחה את בתי המפשט לקיים את דברי המת ולעשות כל מה שניתן על מנת לתת תוקף משפטי לרצונו האחרון. על פי החוק […]
המשך לקריאה

ירושות על פי דין

מאת: עו"ד טלי אויזרוביץ כאשר אדם אינו מותיר אחריו צוואה, לא ניתן להביע את רצונו אפילו באם הוא היה ידוע לכל, וכל רכושו חולק בין קרוביו בהתאם לסולם העדיפויות הקבוע בחוק הירושה. ירושות יחולקו לקרובי המוריש והם: מי שהיה במות המוריש בן/בת זוגו/זוגתו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם, הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם. בסולם […]
המשך לקריאה