מזונות ילדים נקבעים בהתאם לצורכי הילדים והיכולת הכלכלית של האב ושל האם, רמת החיים שנהגה תוך התחשבות בזמני השהות של הילדים עם ההורים ובהכנסות הפנויות לאחר העברת תשלום המזונות. מזונות ילדים מורכבים משני סוגים:

צרכים הכרחיים –

 אלו הם הצרכים המינימאליים הדרושים לקיום בסיסי: מזון וביגוד. הסכום של הצרכים ההכרחיים המינימאליים עומד על כ-1,400 ₪. גם אב שאינו עובד יצטרך לשלם סכום זה, ואב בעל יכולת ישלם יותר מסכום זה. לסכום זה מתווסף המדור שהוא השתתפות בשכר דירה או במשכנתה בשיעור של 30% לילד אחד, 40% לשני ילדים וכן הלאה.

צרכים מדין צדקה –

 אלו הם הצרכים הנוספים לצרכים ההכרחיים ועד לרמת החיים שאליה הורגלו הקטינים (חוגים, בגדי מותגים, מסעדות, נופשים, שיעורים פרטיים, קוסמטיקה ועוד).

נוסף על סכום המזונות יישאו ההורים בחלקים שווים בהוצאות הרפואיות, גן וצהרון. אם מדובר בילדים לאב בעל הון, יישא האב במלוא הוצאות אלו.

גובה המזונות בעת שירות צבאי/לאומי יעמוד על שליש מהסכום אשר שולם עד גיל 18.

מזונות קטינים כשהמשמורת משותפת –

במשמורת משותפת ישלם האב מחצית מזונות הכרחיים מינימאליים ומחצית המדור, ועל זה תתווסף או תופחת, כתלות בפער בין הכנסות הצדדים, מחצית הצרכים מדין צדקה. לבית המשפט שיקול דעת להפחית או להוסיף למזונות המתקבלים לעיל סכום שאינו עולה על הצרכים מדין צדקה, לאחר בדיקת ההכנסה הפנויה הנשארת בידי כל אחד מההורים, לאחר תשלום המזונות ההכרחיים המופחתים, תוך שמירה על העיקרון שהאב זכאי כי יישארו בידיו כספים למחייתו ולמחיית הילדים כשהם גרים עמו. בית המשפט יבדוק מהן ההכנסות הפנויות של הצדדים לאחר תשלום המזונות. הכנסת האב הפנויה תיקבע על פי הכנסתו ברוטו בניכויי חובה, יופחתו דמי השכירות שלו והוצאות המדור של האב, והמזונות שהוא אמור לשלם וכך גם לאם בשינויים המחויבים. בהתאם לתוצאה המתקבלת יפעיל בית המשפט שיקול דעת אם להפחית או להוסיף לסכום המזונות שחישב.

על כן, ייתכן כי במשמורת משותפת, כשהאם משתכרת שכר זהה לשכר האב, יחויב האב אך ורק במחצית המדור והצרכים ההכרחיים; או אפילו מצב שבו כל צד יישא בצורכי הילדים כשהם אצלו. אם האם משתכרת משמעותית יותר מהאב, היא שתישא בצרכים מדין צדקה, ולכן ייתכן במצב כזה כי האם תעביר לאב סכום חודשי למזונות הקטינים.

לפניכם מאמרים מקצועיים מאת: עו"ד גירושין טלי קורן-אויזרוביץ

מזונות ילדים והסכם גירושין

בעלך מנסה לסחוט ממך הסכם גירושין שמקפח את מזונות הילדים? כדאי לך לחתום, לקבל גט – ואחר כך לתבוע בשם הילדים הליכי גירושין רבים נמשכים זמן רב בגלל מאבקים שמנהלים בני הזוג בבית המשפט בעיקר בכל הנוגע אל חלוקת רכוש. אחד הנושאים המהותיים שאותו בני הזוג צריכים להסדיר בטרם יתגרשו הוא מזונות ילדים. כאשר סכסוך […]
המשך לקריאה

ביטול מזונות ילדים

האם ניתן לבטל מזונות ילדים אשר נקבעו בהסכם גירושין? בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה בוטלו מזונות ילדים של האב בעקבות שינוי מהותי שחל לאחר מתן פסק הדין בנוגע להסכם הגירושין של בני הזוג. בני הזוג הגיעו להסכמה במסגרת הסכם גירושין כי תתקיים משמורת ילדים משותפת, האב ישלם מזונות וגם אם […]
המשך לקריאה

חיוב אב במזונות ילדיו

בהתאם לדין העברי, עד לגיל 15 שנים, חב האב חבות מוחלטת במזונות ההכרחיים של ילדיו הקטינים. מעבר לגיל 15 שנים, חל דין צדקה על שני ההורים. הפסיקה נוטה לראות בחיובו של האב בסיפוק צרכים בסיסיים בתחום הכלכלה, ביגוד, הנעלה, מדור (והחזקתו), בריאות, חינוך, תקשורת ונסיעות – בבחינת צרכים הכרחיים. בכל הנוגע לפסיקת מזונות זמניים, קבעה […]
המשך לקריאה

שינוי הסכם מזונות ילדים

מזונות ילדים – שינוי הסכם מזונות ילדים באילו מקרים ניתן לשנות הסכם מזונות ילדים? על מנת לשנות מזונות ילדים שנקבעו בהסכם גירושין יש להגיש תביעה להגדלת מזונות. אין מניעה לחזור ולדון בעניין המזונות כשיש שינוי נסיבות והמשך קיומו של פסק הדין או ההסכם עלול להפוך לבלתי צודק. אך יש צורך קודם כל להראות שינוי נסיבות […]
המשך לקריאה

קביעת גובה מזונות ילדים

בית המשפט נדרש לקבוע את הצרכים הבסיסיים שבלעדיהם ילד לא יכול להתקיים ממש. צרכים אלו שווים לעני ולעשיר. מדובר במזונות מינימליים של קטין בן גילו ולא הקטין הספציפי, וכן צרכים הכרחיים נוספים לקטין עצמו כגון- הוצאות רפואיות מיוחדות, מדובר במזון, ביגוד והנעלה. לעומתם הוצאות חופשה, בילויים, צעצועים, דמי כיס, מתנות לימי הולדת אינן בגדר צרכים הכרחיים.בית המשפט […]
המשך לקריאה

חישוב מזונות ילדים

מזונות ילדים נושא כאוב ורגיש הן לאבות והן לאימהות, זה מנסה כמה שפחות וזאת מנסה כמה שיותר ובתווך הילדים. אם כך, מהם הקריטריונים לקביעת סכום המזונות בבית המשפט? איך זה עובד? לצורך קביעת מזונות, העיקרון שבית המשפט רואה  אל מול עיניו הוא טובת הילד. בית המשפט יבדוק את צרכי הילדים ואת היכולת הכלכלית של האב ושל האם, […]
המשך לקריאה