סיפורי מקרים מהפסיקה בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני בשנים האחרונות. המאגר מתעדכן באופן שוטף בפסקי דין מעניינים המיישמים את החוקים השונים בתחום דיני משפחה.

התחייבות בהסכם ממון

מאת: עו”ד גירושין טלי אויזרוביץ האם ניתן תוקף להתחייבויות בהסכם ממון שלא אושר בביהמ”ש? פסק דין 2290/06 של בית המשפט לענייני משפחה מאת כבוד השופט אספרנצה הדן בתוקף של התחייבות שלקח הבעל במסגרת הסכם ממון של בני זוג. בני זוג חיו באושר במשך כעשרים שנה ובעקבות התדרדרות בעסקי הבעל הגישה האשה תביעת מזונות ופירוק שיתוף לבית המשפט. […]
המשך לקריאה

יחסי ממון בין בני זוג

פסק דין 30/06 של בית המשפט לענייני משפחה מאת כבוד השופט איתי כץ הדן בתביעת איזון משאבים ופירוק שיתוף: הצדדים אשר נישאו בשנת 1976, חל עליהם המשטר הרכושי הקבוע בחוק יחסי ממון. על פי הסכמת הצדדים ניתן לבצע את איזון המשאבים טרם פקיעת הנישואין, במקרה זה נקבע כי איזון משאבים יבוצע במועד הגשת התביעה לבית […]
המשך לקריאה

פרסום מקרה פונדקאות

תביעה להתיר פרסום זהותם של הורים ואם פונדקאית, בתוכנית טלוויזיה העתידה להיות משודרת במסגרת שידורי ערוץ 10. ההורים והאם הנושאת מבקשים להביא את סיפורם וחוויותיהם בתוכנית הטלוויזיה בטענה של: זכות הציבור לדעת ולהיחשף למידע; הזכות לחופש הביטוי וחופש העיתונאות; מתן לגיטימציה רחבה להליכי פונדקאות בישראל; הגברת המודעות הציבורית לתהליך פונדקאות; ניתוץ סטיגמות ודעות קדומות כנגד […]
המשך לקריאה

סמכות ערכאות משפטיות

תביעת לביטול הסכם גירושין אשר אושר בפני בית דין רבני. שני הצדדים היו מיוצגים בפני בית הדין הרבני, קודם לחתימתם על הסכם  ע”י עורך דין גירושין , וכן בהליכים לאחר אישור ההסכם, כולל בערעור לביה’ד הרבני הגדול. בכל ההליכים בפני בית הדין הרבני, לא הועלתה טענת חוסר סמכות על ידי התובע. התובע טוען כי חתם […]
המשך לקריאה

דמי שימוש ראויים בדירה

מאת: עורך דין גירושין טלי אויזרוביץ הצדדים נישאו בשנת 1967 ולהם 4 ילדים בגירים. במסגרת סכסוך ביניהם הגישו זה כנגד זה תביעות הדדיות. ערעור האשה מתמקד בהחלטת בית המשפט בה ניתן תוקף לחוות דעת מומחה מוסכם לצורך איזון זכויות הצדדים מעבודתם כפי שנצברו מיום הנישואין. ערעור הבעל נסב על חיובו בתשלום דמי שימוש ראויים לאשה עבור […]
המשך לקריאה

קביעת אבהות

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, בו נקבע כי המערער הוא אביה של הנתבעת מספר 2 וכי הוא נדרש לשלם מזונותיה בסך 1,600 ₪ לחודש. ביהמ’ש המחוזי דחה את הערעור בקובעו: הלכה ידועה ומושרשת היא, שערכאת הערעור אינה מתערבת בממצאי בית המשפט קמא ביחס למהימנות העדים שהעידו לפניו, ובהעדפתו עדותו של עד […]
המשך לקריאה

שיתוף בנכסים

ערעורו של הבעל הוא נגד הקביעה שיש לחלק את הבית ואת המשק מחצית במחצית בין הצדדים. לטענתו מעולם לא היה שיתוף של הזכויות במשק.ערעורה של האשה מתרכז בטענה כי הבעל הבריח כספים וזכויות מהכנסות המשק והיה על בית המשפט ליתן על כך את הדעת במסגרת איזון המשאבים. לעניין המזונות טען הבעל כי אין לחייבו במזונות, […]
המשך לקריאה

הפסקת חיוב במזונות

בקשתו של בעל להורות על הפסקת חיוב מזונות לאשתו, עקב סירובה  לקבל את הגט. בנוסף עותר האיש לבטול חיוב המזונות לבתם המשותפת של בני הזוג, מחמת העובדה שאינה עוד במשמורת אמה. האשה המסרבת להתגרש עד להסדרת המחלוקות הרכושיות במסגרת אזון המשאבים. בית-המשפט לענייני משפחה דחה את תביעת הבעל להפסקת מזונות האשה והקטינה ופסק כי: אכן בהחלטת […]
המשך לקריאה

צו מאסר

בקשה להסדרי ראייה של אב ל-3 קטינים, אשר מבקש למנוע מאם הקטינים, להפעיל צווי מאסר נגדו בגין אי תשלום מזונות שעתיים לפני ושעתיים אחרי מועדי הביקור. האם טוענת כי לאב חוב עבור מזונות הקטינים וחוב מזונות אשה וכמו כן הוא סרבן גט. עניין מתן הגט סוכם ביניהם בהסכם גירושין ובהסכם פשרה בבימ’ש מחוזי לפני כ-33 […]
המשך לקריאה

שיקולי טובת המאומץ

אמם של שני קטינים אשר הוכרזו על-ידי בית-המשפט לענייני משפחה כברי אימוץ מערערת לבית המשפט העליון. במסגרת הערעור הדיון התמקד בשאלת אופיו של האימוץ: אימוץ פתוח או אימוץ סגור. במסגרת הדיון נבחן גם מאמר המציע להגדיר את האימוץ ה’פתוח’ ולא את האימוץ ‘הסגור’ כברירת המחדל, שסטייה ממנה תחייב הנמקה ותיעשה במקרים קשים במיוחד. בית-המשפט העליון […]
המשך לקריאה