עורך דין לענייני משפחה בתל אביב

אם הנך זקוק לעורך דין גירושין רצוי לבחור עורך דין לענייני משפחה בתל אביב. יעוץ משפטי וייצוג בבתי המשפט, עם ותק וניסיון של שנים והכרה לפני ולפנים של המורכבויות המשפטיות והסוציאליות של זוגות בהליכי גירושין ומשפחות, כל אלו הם הדרך הבסיסית והמתבקשת על מנת לעבור שלב שכזה בחיים בלי לעשות טעויות, שעם הזמן יכולות להתברר […]
המשך לקריאה

גישור חובה ליישוב סכסוך משפחה/גירושין

לפני כשנה נכנס לתוקף החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה הקובע כי צדדים המעוניינים להגיש תביעה בסכסוך משפחתי יחויבו להשתתף בהליך גישור לפני הגשת התביעה. הגישור מתבצע ביחידות הסיוע הפועלות ליד בית המשפט לענייני משפחה על ידי עובדות סוציאליות של יחידת הסיוע. הצדדים מוזמנים לעד ארבע פגישות מידע, היכרות ותיאום (מהו”ת), וניתנים להם 45 ימים לקיים […]
המשך לקריאה

פרוק שיתוף בבית באמצעות כונס וזכות הקדימה לבן הזוג

בית המשפט למשפחה פסק כי מרגע שניתן צו לפירוק שיתוף בתובענה שהגיש אחד מבני הזוג, אין תחולה למנגנון זכות הקדימה הקבוע בסעיף 101 לחוק המקרקעין ועל בן זוג המעוניין לרכוש את הנכס ליטול חלק בהליך ההתמחרות ככל משתתף אחר. גישה לפיה יש לבן הזוג זכות להשוות להצעה הגבוהה ביותר ללא התמחרות אינה הוגנת ואינה ממלאה […]
המשך לקריאה
עקרונות לקביעת משמרת

בן מרדן

תובענה לפסיקת מזונות של שניים מילדי הצדדים המתגוררים אצל אמם התובעת (בת כבת 19 כיום – סטודנטית ובן כבן 16 כיום). לאור החלטות קודמות, ההכרעה מתייחסת לחיוב המזונות ממועד עזיבת האם את בית המגורים במשק של האב לדירה בבעלותה. המשפחה מחולקת למעשה לשני מחנות מנותקים: שניים מהילדים עם האב ושניים עם האם. לטענת האב מאז […]
המשך לקריאה
אבא מחזיק את הילד שלו

אבהות ומזונות זמניים

בית המשפט קמא דחה בקשה לפסיקת מזונות זמניים, מאחר שזהות האב טרם נבדקה גנטית וטרם ניתן פסק דין לאבהותו. הערעור על החלטת בית המשפט למשפחה התקבל. בית המשפט המחוזי פסק כלהלן: אכן ברגיל, כששאלת האבהות על קטין או קטינה עומדת על הפרק, אין מקום לפסוק מזונות, ולו אף זמניים, טרם הכרעה בשאלה זו. יחד עם […]
המשך לקריאה

גילוי מידע פיננסי במועד שלאחר הקרע

בקשת המומחה שמונה ע”י ביהמ”ש – ליתן דו”ח בדבר כלל משאביהם של הצדדים כפי שנצברו ממועד הנישואין (1991) ועד למועד הקרע – להרחיב את התקופה לגביה חל צו גילוי המסמכים. ביהמ”ש לענייני משפחה קיבל את הבקשה, בין היתר מהטעמים הבאים: מוטב שחוות הדעת תהא ערוכה באופן מלא וממצה תכלול את מלוא הנתונים הרלבנטיים לצורך עריכת […]
המשך לקריאה

אפוטרופסות לחסוי

עתירת המבקש להחלפת האפוטרופוס הנוכחי על גופה ועל רכושה של החסויה, באמצעות אפוטרופוס ניטראלי וכן להתיר לו לבקר את החסויה בבית האבות בו היא שוהה, וזאת ללא צורך בקבלת הסכמת האפוטרופוס וללא נוכחות צד שלישי. לחסויה – ניצולת שואה, אלמנה ואם שכולה– אין קרובי משפחה מדרגה ראשונה. המבקש, בן כ-36 שנים, נשוי ואב התגורר עם […]
המשך לקריאה

שיתוף בדירת מגורים שקיבל הבעל בירושה

שיתוף בדירת מגורים שקיבל הבעל בירושה – העדר כוונת שיתוף ספציפית נקבע כי השיפוצים שנעשו בדירה הרשומה ע”ש הבעל, ולא משנה מה גובהם לא נעשו מתוך כספים משותפים, שחסכו הצדדים במהלך נישואיהם. כל שהוכח שהשיפוץ נעשה מכספי המשכנתא שנטלו הצדדים אשר רק חלק קטן ממנה שולם מחשבונם המשותף. בנסיבות אלו, לאור חיי הנישואין הקצרים (8 […]
המשך לקריאה

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני הקריטריונים הנדרשים ושינוי הסכם גירושין

הצדדים הם בני זוג לשעבר, שנישאו בשנת 1967 והתגרשו ב-2014 וערכו הסכם גירושין בו נקבעו לה מזונות חודשיים בשיעור מחצית תשלומי הפנסיה. האישה ביקשה כי יוצהר, כי המזונות, במסגרת הסכם הגירושין שקיבל תוקף פסק דין– לפני חקיקתו של החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע”ד-2014 הם הלכה למעשה פנסיה, ולפיכך יש לתת הוראות […]
המשך לקריאה

פסילת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

אפילו מתגלים פגמים בחוות דעת מומחה שמונה מטעם בית המשפט לענייני משפחה, כדי לפסול אותה יש להראות מעין “קשר סיבתי” בין הפגם לבין תוצאת חוות הדעת. אם לא נפלו פגמים בחוות הדעת ותוצאתה בתחום המקובל אין לפוסלה. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת הפסילה ופסק: בית המשפט לענייני משפחה הוא שממנה את המומחה ולחשוף את […]
המשך לקריאה