מזונות לילד סרבן

האם בית המשפט יצמצם או יבטל תשלום מזונות בגין ילד המסרב לקיים קשר עם האב? בית המשפט העליון קבע כי מבחינה משפטית ניתן לצמצם את חובת המזונות כאשר מדובר בילד מורד, המסרב לקיים קשר עם האב. פגיעה במזונות ילד שהינו סרבן קשר תעשה בזהירות יתירה ותוך בחינת כל מקרה לגופו. בית המשפט יבדוק מי האשם […]
המשך לקריאה

מזונות ילדים בגירים

בעת קביעת סכום מזונות ילדים, במסגרת הליך גירושין, בית המשפט בוחן פרמטרים רבים ואחד מהם, הוא גילו של הילד. כאשר מדובר בילד בגיר המשרת בצה”ל, ניתן לתבוע מזונות ילדים בגירים ונקבע כי יקבל שליש מסכום המזונות שקיבל כקטין. מה לגבי בגיר שלומד בכיתה יג’ יד’? בפסיקה נקבע כי בגיר הלומד בכיתה יג’ ויד’ חובת המזונות […]
המשך לקריאה

דמי מזונות

שאלה: בעלי ואני החלטנו להתגרש ויש לנו ילד בן 6 שמתחיל השנה ללמוד בבית הספר. מה גובה המזונות שאקבל מבעלי? האם יש סכום מינימום שעליו לשלם? אילו עוד הוצאות יש לקחת בחשבון? תשובה: בעת גירושין, הסכום המינמלי למזונות לילד עומד על 1250 ש”ח. זה הרף התחתון של מזונות קטינים ומדובר בצרכים בסיסיים שאין צורך להוכיחם. לסכום […]
המשך לקריאה

מזונות מדין צדקה

מדובר בחובה משפטית מלאה שניתן לכפות על ביצועה. חובת האב אינה מצטמצמת בסיפוק צרכי הילד המינימליים ההכרחיים לקיומו אלא מגיעה מעבר להם. חובה זו נובעת מדין צדקה. כלומר, בצד חובת המזונות מין הדיון עומדת חובת המזונות מדין צדקה. זו חובה רחבה יותר ואינה תלויה בהורה מסוים אולם היא חלשה יותר במובן זה שהיא תלויה בקיומם […]
המשך לקריאה

זכותו העצמאית של הילד

בפסיקה קיימת הכרה בזכותו העצמאית של הילד לתבוע באופן נפרד ובלתי תלוי בהוריו תביעה בנושא מזונות. בעבר, בפסיקה הישנה אין הכרה בזכותו של הילד כבעל דין נפרד בכל הנוגע להחזקתו מפני שהיא שייכת לעניין ההורים. בפסיקה בשנים האחרונות יש הפיכה במגמה וכיום יותר ויותר בית המשפט מכיר בזכות הילד כבעל דין עצמאי גם בעניין החזקתו. לזכות […]
המשך לקריאה

קביעת מזונות בבית המשפט

בית המשפט רואה אל מול עיניו את טובת הילד קודם כל (שלקטין לא יחסר, שרמת חייו תישמר), תוך כדי איזון בין ההורים. בית המשפט בודק מה הם צרכי הילדים, מה רמת החיים שבה הם חיו והיכולות הכלכליות של האב והאם. צרכי הילדים מתחלקים לשני חלקים צרכים הכרחים וצרכים מדין צדקה. צרכים הכרחיים – הצרכים המינימאליים הדרושים לקיום: […]
המשך לקריאה

מזונות ילדים והסכם גירושין

בעלך מנסה לסחוט ממך הסכם גירושין שמקפח את מזונות הילדים? כדאי לך לחתום, לקבל גט – ואחר כך לתבוע בשם הילדים הליכי גירושין רבים נמשכים זמן רב בגלל מאבקים שמנהלים בני הזוג בבית המשפט בעיקר בכל הנוגע אל חלוקת רכוש. אחד הנושאים המהותיים שאותו בני הזוג צריכים להסדיר בטרם יתגרשו הוא מזונות ילדים. כאשר סכסוך […]
המשך לקריאה

ביטול מזונות ילדים

האם ניתן לבטל מזונות ילדים אשר נקבעו בהסכם גירושין? בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה בוטלו מזונות ילדים של האב בעקבות שינוי מהותי שחל לאחר מתן פסק הדין בנוגע להסכם הגירושין של בני הזוג. בני הזוג הגיעו להסכמה במסגרת הסכם גירושין כי תתקיים משמורת ילדים משותפת, האב ישלם מזונות וגם אם […]
המשך לקריאה

חיוב אב במזונות ילדיו

בהתאם לדין העברי, עד לגיל 15 שנים, חב האב חבות מוחלטת במזונות ההכרחיים של ילדיו הקטינים. מעבר לגיל 15 שנים, חל דין צדקה על שני ההורים. הפסיקה נוטה לראות בחיובו של האב בסיפוק צרכים בסיסיים בתחום הכלכלה, ביגוד, הנעלה, מדור (והחזקתו), בריאות, חינוך, תקשורת ונסיעות – בבחינת צרכים הכרחיים. בכל הנוגע לפסיקת מזונות זמניים, קבעה […]
המשך לקריאה

שינוי הסכם מזונות ילדים

מזונות ילדים – שינוי הסכם מזונות ילדים באילו מקרים ניתן לשנות הסכם מזונות ילדים? על מנת לשנות מזונות ילדים שנקבעו בהסכם גירושין יש להגיש תביעה להגדלת מזונות. אין מניעה לחזור ולדון בעניין המזונות כשיש שינוי נסיבות והמשך קיומו של פסק הדין או ההסכם עלול להפוך לבלתי צודק. אך יש צורך קודם כל להראות שינוי נסיבות […]
המשך לקריאה