חוק חלוקת חיסכון פנסיוני הקריטריונים הנדרשים ושינוי הסכם גירושין

הצדדים הם בני זוג לשעבר, שנישאו בשנת 1967 והתגרשו ב-2014 וערכו הסכם גירושין בו נקבעו לה מזונות חודשיים בשיעור מחצית תשלומי הפנסיה. האישה ביקשה כי יוצהר, כי המזונות, במסגרת הסכם הגירושין שקיבל תוקף פסק דין– לפני חקיקתו של החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014 הם הלכה למעשה פנסיה, ולפיכך יש לתת הוראות […]
המשך לקריאה

פסילת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

אפילו מתגלים פגמים בחוות דעת מומחה שמונה מטעם בית המשפט לענייני משפחה, כדי לפסול אותה יש להראות מעין "קשר סיבתי" בין הפגם לבין תוצאת חוות הדעת. אם לא נפלו פגמים בחוות הדעת ותוצאתה בתחום המקובל אין לפוסלה. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת הפסילה ופסק: בית המשפט לענייני משפחה הוא שממנה את המומחה ולחשוף את […]
המשך לקריאה

שינוי שם קטין לשם אימו

איזה שם משפחה יישא קטין שהוריו לא נישאו וחיים בנפרד? רקע: לאחר לידת הקטין חתמו הצדדים על "טופס הכרה באבהות על ילד שנולד לאשה פנויה" ובמסגרתו ביקשו הם שהקטין ירשם במרשם האוכלוסין בשם משפחתו של האב. הצדדים נפרדו עת מלאו לקטין כשבעה חודשים וממועד זה, מצוי הוא – הלכה למעשה – במשמורת האם ומתגורר עמה […]
המשך לקריאה

פירוק שיתוף בבית באמצעות כונס

פירוק שיתוף בבית באמצעות כונס וזכות הקדימה לבן הזוג (22.2.17) בית המשפט למשפחה פסק כי מרגע שניתן צו לפירוק שיתוף בתובענה שהגיש אחד מבני הזוג, אין תחולה למנגנון זכות הקדימה הקבוע בסעיף 101 לחוק המקרקעין ועל בן זוג המעוניין לרכוש את הנכס ליטול חלק בהליך ההתמחרות ככל משתתף אחר. גישה לפיה יש לבן הזוג זכות […]
המשך לקריאה

דירת מגורים שקיבל הבעל בירושה – כוונת שיתוף

דירת מגורים שקיבל הבעל בירושה – כוונת שיתוף (22.2.17) נקבע כי השיפוצים שנעשו בדירה הרשומה ע"ש הבעל, ולא משנה מה גובהם לא נעשו מתוך כספים משותפים, שחסכו הצדדים במהלך נישואיהם. כל שהוכח שהשיפוץ נעשה מכספי המשכנתא שנטלו הצדדים אשר רק חלק קטן ממנה שולם מחשבונם המשותף. בנסיבות אלו, לאור חיי הנישואין הקצרים (8 שנים) והתנהלותם […]
המשך לקריאה
תינוק שוכב

שיקולים בתביעת הגירה

בכל תביעת הגירה ישקול בית המשפט את זכותו של הילד לקשר טוב עם כל אחד מהוריו, את תכנית ההגירה בנושאי מגורים תעסוקה דת וחינוך, רצון הילד, נכונותו ויכולתו של ההורה המהגר לאפשר קשר של הילדים עם ההורה השני, ההשפעה של סירוב או אישור ההגירה על הילד ועל ההורים, האפשרות לאכוף צווים לביצוע ההגירה במדינה אליה […]
המשך לקריאה
עקרונות לקביעת משמרת

עקרונות לקביעת משמורת

ההבדלים בין בית הדין הרבני ובית המשפט במשמורת הילדים "חזקת הגיל הרך", הקבועה בסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, קובעת ומעדיפה את משמורת האם, כעניין אוטומטי כמעט, ולפיה עד גיל שש יהיו הילדים אצל האם, למעט אם יש ראיות כי אינה מסוגלת להחזיקם(אין בכך קביעה לעניין משמורת משותפת). לעומת החוק האזרחי, בהלכה היהודית, עדיפות האב […]
המשך לקריאה
3 אנשים בפגישה

אישור הסכם גירושין

הסכם גירושין על פי חוק נדרש להיות מאושר בבית משפט זאת על מנת להבטיח שבני הזוג שערכו הסכם גירושין שלמים איתו והבינו אותו בצורה מלאה. בכך בית המשפט נותן להסכם תוקף של פסק דין. האם למרות מתן תוקף פסק דין ניתן עדיין לבטל הסכם גירושין? במרבית הפסיקות של בתי המשפט התשובה הינה שלילית. הסכם גירושין […]
המשך לקריאה

פירוק שיתוף בדירה

מאת: עו"ד גירושין טלי אויזרוביץ בית המשפט קיבל תביעתו של הבעל לפירוק שיתוף בדירת המגורים של בני הזוג, זאת למרות שהאישה התגוררה בדירה מכוח הסכם הגירושין. במקרה זה, הבעל חתם על הסכם גירושין בו הוסכם כי דירת המגורים של הצדדים, תישאר מוחזקת בידי האישה ושני ילדיהם, להבטחת מגוריהם, וזאת עד שהאישה תינשא בשנית. התובע עתר […]
המשך לקריאה

כפיית קשר על קטין

מאת: עו"ד  גירושין טלי אויזרוביץ בית המשפט הורה, מטעמים של טובת הקטין, על כפיית הקשר, תוך קביעת סנקציות כספיות על האם, במידה והקטין לא יגיע למפגשים ו/או לא ישתף בהם פעולה. זאת למרות שהקטין, כבן 13, הביע את רצונו שלא לקיים קשר עם אביו במהלך ראיון עם השופטת. השופטת מרינה לוי נדרשה לבחון האם זוהי […]
המשך לקריאה