תנאי שימוש

האתר מופעל ומנוהל על ידי משרד עורכי דין קורן-אויזרוביץ.

המידע המופיע באתר, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ו/או המלצה לנקיטת צעדים כלשהם או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע, בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד ופוטר את משרד עורכי הדין מאחריות כלשהיא.

אין באמור בדפי האתר משום הצעה, שידול או ייעוץ לנקיטת הליכים ו/או פעולות כלשהם.

משרד עורכי הדין לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכד'.

משרד עורכי הדין לא יהיה אחראי לנזק שעלול להיגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהמידע ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולה על פיו.

.חל איסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ו/או למכור פריט מהמידע והתוכן שמקורם באתר זה.

אין משרד עורכי הדין נושא באחריות למידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים.

משרד עורכי הדין אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם למערכת המחשוב של המבקר באתר ו/או מי מטעמו כתוצאה משימוש במחשב, כגון חדירת וירוסים וכד'.

המידע המופיע באתר מתאים לדיני מדינת ישראל.

כל פנייה בלשון זכר או נקבה, יש לראותה כפנייה לזכר ונקבה גם יחד.