מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

אתיקה מקצועית עורכי דין

הכלל הבסיסי הוא כי על עורך דין לנהוג בצד שכנגד בדרך ארץ. המשמעות בכך היא כי יש להימנע מהתבטאויות פוגעות בעל פה, במכתבים או בכתבי טענות. פסק דין של בית המשפט העליון הרשיע בשנת 1993, עורך דין אשר התבטא בצורה גזענית בכתבי הטענות לגבי הצד השני.

חל איסור על עורך דין לענייני גירושין לנקוט באיומים בפנייה שלו כלפי הצד שכנגד. אך יחד עם זאת, עורך הדין יכול לנקוט באיומים לגבי שימוש באמצעים שהם חוקיים, לדוגמא התראה כלפי צד שני כי אם לא יוגשו מסמכים לצורך טיפול בתיק, אזי עורך דין יגיש תביעה לבית המשפט.

בצורה ספציפית, חל איסור לעורך דין לאיים בהגשת תלונה פלילית במשטרה או בפנייה לשלטונות המס.

במידה ועורך דין יודע כי הצד השני מיוצג על ידי עורך דין, הוא מחויב לפנות אליו דרך עורך הדין שלו ואסור לו להיפגש עם הצד שכנגד ללא נוכחות עורך דינו. אסור לעורך הדין אפילו לדבר עם הצד שכנגד, גם אם הוא אינו יוזם השיחה.

באם עורך דין נדרש להעביר כספים שנפסקו כנגד לקוחו לצד שכנגד הוא מחויב להעביר את הכסף לא ישירות לצד שכנגד אלא לעורך דינו.

עורך דין וחברו למקצוע

על פי כללי האתיקה עורך הדין חייב לגלות יחס חברי כלפי חברו למקצוע. הוא צריך לאפשר לחברו כל הקלה שאין בה פגיעה בלקוח שלו, לדוגמא הסכמה על דחיית מועד דיון באם החבר למקצוע אינו יכול להיות נוכח בשל סיבה מוצדקת.

במקרה בו עורך דין מייצג את הלקוח כנגד עורך דין אחר, ובמסגרת הייצוג נדרש לפתוח בהליך משפטי כנגד אותו עורך דין, אזי חייב לפנות לעורך הדין בכתב ובמידת האפשר גם בעל פה, על מנת לנסות וליישב את הסכסוך ללא הגעה לכותלי בית המשפט. נוהג זה אינו מחייב את עורך דין, באם פנייה כזו תפגע בלקוח שלו.

עורך דין ובית המשפט

עורך דין נדרש לעזור לבית המשפט לעשות משפט. הוא מחויב לשמור על יחס כבוד כלפי בית המשפט ולטעון את טענותיו בדרך ארץ. יחס הכבוד מתבטא גם בהופעה מכובדת ובמדי משפט.

אסור לעורך דין להעלות טענה עובדתית לבית המשפט, לא בעל פה ולא בכתב, כאשר הוא יודע שהיא אינה נכונה. מצב זה תקף גם כאשר הלקוח מעיד בעדותו עובדות שעורך הדין יודע כי אינם נכונות.

סייג לאיסור זה הוא בכפירה של עורך הדין באישומי לקוחו, למרות שהוא יודע שלקוחו אשם. הכפירה נכונה גם במשפט פלילי וגם במשפט אזרחי מפני שאחרת לא ניתן לקיים את המשפט ונתבע מבצע את מלאכתו של התובע.

אסור לעורך דין לייצג אדם בהליכים משפטיים כאשר הוא עומד להעיד מטעמו, פרט למקרים בהם עורך דין מוזמן להעיד על ידי הצד שכנגד או כאשר העדות שלו היא בעניין טכני בלבד.

עורך דין אשר מתמנה מטעם בית המשפט לתפקיד כלשהו חייב למלא את חובתו ולבצע את תפקידו, אפילו שהם אינם לרוחו של לקוחו.

עורך דין – עדים

עורך דין רשאי כמובן לבוא במגע עם עדים אשר מעידים מטעם לקוחו, אולם אסור לו לבוא במגע עם אדם אשר עומד, לפי ידיעתו, להעיד מטעם הצד שכנגד, בעניים הקשור לעדותו.

אין איסור על מגע עם העד בעניינים שאינם קשורים לעדותו. כמו כן באם עורך דין בא במגע עם אדם ללא ידיעתו כי בעתיד הוא צפוי לשמש כעד מטעם הצד שכנגד וזאת בתום לב, הרי שאין זו עבירת משמעת.

חל אסור בתשלום לעד תמורת עדותו, באם התשלום מותנה בתוצאות המשפט. כלומר, אין מניעה לשלם שכר בגין העדות אך ללא התניה בתוצאות המשפט, על מנת שלא להטות את העדות לצד שמשלם את השכר.

מאמרים נוספים

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

מאמרים נוספים בנושא

קידום אתרים לאוס קידום אתרים
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out LoudPress Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out LoudPress Enter to Stop Reading Page Content Out LoudScreen Reader Support