03-5751257

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

כתב תביעה לשיתוף בדירת המגורים שקיבלה האישה במתנה

מהות התביעה: שמירת זכויות ע"פ סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג

כתב תביעה מאת עורך דין לענייני גירושין טלי אויזרוביץ

 1. התובע והנתבעת הינם בני זוג, שנישאו זל"ז כדמו"י בשנת 1989. לצדדים שתי בנות, האחת בת 17.5 והשניה בת 16.5.
 1. הנתבעת, אדריכלית בהכשרתה עובדת כאשת שיווק ומכירות ומשתכרת כ 7,000 ₪ נטו וכן לומדת לתואר שני בנושא שימור אתרים.
 2. התובע, בעל תואר במדעי המחשב מהאוניברסיטה הפתוחה, עובד כמנהל מוצר ומשתכר כ 16,500 ₪ נטו.
 3. יחסי הצדדים עלו על שרטון ומזה כשש שנים שהאישה מסרבת לקיים יחסי אישות עם הבעל.  התובע סבל משגיונות ומצבי רוח של האישה, אך אינו יכול לשאת בכך יותר. בשלב זה, ועל מנת לשמור על כבוד הנתבעת נמנע התובע מלפרט על יחסי הצדדים, והוא שומר על זכותו לעשות כן, במידה ויהיה צורך בכך. 

שיתוף בדירת המגורים

 1. הצדדים גרו במשך 20 שנות נישואיהם בדירה, ברח' ____  ב______, אשר הנתבעת קיבלה במתנה מאביה עוד לפני הנישואין. התובע פירנס את המשפחה במשך 20 השנים ולא חסך לעצמו כספים לרכישת דירה על שמו, אלא נתן הכל לאישה.
 2. באוגוסט 2007, ערכו בני הזוג שיפוץ כללי לדירה, בו הרסו מהיסוד את כל הדירה, קירות, רצפות, אמבטיות, ובנו אותה מחדש. השיפוץ העלה את ערך הדירה בשיעור ניכר.
 3. הצדדים השקיעו כספים מחסכונות משותפים שמקורם בעבודת הבעל, ברובם. הצדדים השקיעו סך של כ- 320,000 ₪ בשיפוץ עצמו, את הכספים שהושקעו ניתן לראות בתנועות חשבון הבנק, כספים שנמשכו בשיקים, אשראי וכספומט ושנמשכו מפיקדון של הצדדים.
 4. כן השקיע התובע ימי עבודה וחופשה לצורך השיפוץ, והקדיש זמן רב לבחירת מוצרים לבית, תכנון, והתרוצצויות לבחירת בעלי מקצוע וחומרים לבית. 
 5. התובע יטען כי מחצית משווי הדירה שייך לו ויבקש מכב' בית המשפט להורות על תשלום מחצית שווי הדירה לתובע, ו/או להצהיר כי התובע הוא בעלים של מחצית דירה וכי ירשם כבעלים של מחצית הדירה בלשכת רישום המקרקעין. לתובע ולנתבעת היה ברור כל השנים כי דירת המגורים משותפת לשניהם, התובע הסתמך על כך, לא רכש לעצמו נכס מקרקעין, וכל מה שהרויח מעבודתו שימש לצריכת בני הזוג, וחסכונות משותפים מעטים. הוא נאות להשקיע ממרצו וזמנו ומאות אלפי שקלים מכספיו בשיפוץ הדירה, אותה החשיב למשותפת.

עליית ערך הדירה והשקעה כספית-תביעה חלופית

 1. לחילופין בלבד, במידה ולא יזכה בתביעתו, יטען התובע כי מגיע לו החזר מחצית הכספים, פיצוי בגין המאמץ שהשקיע בשיפוץ, בהתאם לשיקול דעת בית המשפט הנכבד, וכן מחצית מעליית ערך הדירה והשבחתה, כפי הערכת שמאי.

החזר כספי שיפוץ דירת ירושה ברח' הזיתים

 1. הנתבעת היא בעלת דירה ברח' –, אשר אותה קיבלה בירושה מאימה, דירה השייכת לנתבעת בלבד. האישה ערכה שיפוץ בדירה זו לאחרונה. לדבריה, השתמשה בכספים, השייכים לה מלפני הנישואין ו/או שקיבלה במתנה מאביה. אם יתברר כי עשתה שימוש בכספים משותפים, אזי שומר התובע על זכותו לקבלת החזר מחצית הכספים.

זכויות סוציאליות וחסכונות

 1. לתובע ולנתבעת זכויות סוציאליות, חסכונות פנסיה וקופות גמל הרשומות על שמם, אשר יש לאזן ביניהם בהתאם לחוק יחסי ממון, החל מיום הנישואין ועד ליום הגשת התביעה, ולהורות על תשלום ההפרש, במועד גמילתם.
 2. לצדדים חיסכון משותף בבנק — על סך 211,000 ₪.
 3. בנוסף, לצדדים חיסכון על סך של כ 100,000$ בחשבון בנק בארה"ב.
 4. יצויין כי לאישה יש חשבונות בנק נוספים על שמה, בהם כספים שקיבלה בירושה, השייכים לה בלבד. בנוסף, לבעל חשבון בנק הרשום על שמו בלבד, בו הופקדו כספי ירושה שקיבל מאימו ומאביו, חשבון השייך לו בלבד והוא איננו בר איזון בהתאם לחוק יחסי ממון.
 1. בין היתר, רכשו בני הזוג את הנכסים ו/או הכספים הבאים, שחלקם רשומים על שם האישה וחלקם מלפני הנישואין, אם כי, כי נכסים אלה שייכים לשניהם בחלקים שווים:
 • א. הבעלות בדירה הידועה, כחלקה __ בגוש __ תת חלקה __, ב____, רח' ____, הרשומה על שם האישה.
 • ב. כספים, חסכונות וזכויות בקופת גמל וקרנות השתלמות של בנק —.
 • ג. כספים, חסכונות וזכויות לרבות כספות של הנתבעת, בבנק —-הנהלה ראשית.
 • ד. רכב מסוג _________,שנת_______, רשום על שם הבעל.
 • ה. מטלטלין אשר בדירת הצדדים.
 1. התובע סייע ברכישת הנכסים עצמם, תוך שהוא עובד מבוקר עד לילה.
 2. למרות שחלק מהרכוש הנ"ל שנרכש ו/או שנצבר במהלך נישואיהם, נרשם על שם האישה בלבד ולמרות שהדירה רשומה על שם האישה והיתה שלה מלפני הנישואין, ראה עצמו התובע וכך ראתה גם הנתבעת, מאז ומתמיד כשותף מלא בנכסים אלו. היה ברור ומובן מאליו לשני בני הזוג כי הם שותפים שווי זכויות לכל הרכוש שנצבר ובדירה, ללא יוצא מן הכלל.
 3. התובע יטען כי הוא זכאי לכך שיינתנו צווים לשם מניעת עשיית כל דיספוזיציה ברכוש הנ"ל, בלא חשיבות לעובדה שהרכוש רשום על שם האישה בלבד, וזאת כדי לשמור על זכויותיו על פי הדין ברכוש זה.
 4. התובע יטען כי את השיתוף בין בני הזוג ניתן גם להסיק ממכלול היחסים בינהם והמאמץ המשותף לקיום המשפחה.
 5. לתובע חשש סביר ומבוסס כי הנתבעת עומדת לסכל את זכויותיו העכשוויות העתידיות ברכוש הנ"ל ע"י מכירת הרכוש, שיעבודו כנגד הלוואות פיקטיביות, או יזומות או העברתו לצד ג' באופן שייגרם לתובע נזק בלתי הפיך בעתיד.
 6. לתובע קמה הזכות על פי הדין לאיזון משאבים על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג 1973.
 7. התובע זכאי לכך שזכויותיו תישמרנה עד שייערך איזון משאבים כולל בינו לבין הנתבעת.
 8. התובע זכאי על פי הדין לסעדים המבוקשים על ידו, ובין היתר לקבלת צווים מבית המשפט לשם שמירה על זכויותיו ברכוש הנ"ל, ובית המשפט מתבקש לנקוט כל הצעדים הדרושים לשם שמירת זכויות התובע כאמור ועל פי סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג.
 9. לבני הזוג מטלטלין –תכולת דירה. התובע זכאי למחצית שווי תכולת הבית ו/או מחצית לאחר חלוקה בעין.
 10. לפי חוק המטלטלין, תשל"א-1971, ולאור הזכויות הקנייניות ו/או המעיין קנייניות שיש לתובע במטלטלין ורצונו לפירוק השיתוף, זכאי התובע לצו המורה על פירוק השיתוף במטלטלין.
 11. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעת התובע, לאור הקירבה בין הצדדים ולאור מקום מגוריהם המשותף.
 12. אשר על כן יתבקש כב' בית המשפט כדלקמן:
 • א. להזמין את הנתבעת לדין.
 • ב. לפסוק ולהצהיר כי בעת פקיעת הנישואין על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, זכאי התובע למחצית זכויותיה של הנתבעת בנכסים המפורטים לעיל להלן ו/או למחצית שוויים.
 • ג. לבצע איזון משאבים.
 • ד. להצהיר כי התובע זכאי להירשם כבעלים של מחצית דירת המגורים ולהורות על פירוק השיתוף בדירה ובמטלטלין שבה.
 • ה. לנקוט באמצעים לשמירת זכויות התובע בכלל הרכוש והנכסים כפי המפורט.
 • ו. להורות לנתבעת למסור דו"ח מלא ומפורט, המאומת בתצהיר והמלווה באישורים שוטפים מוסמכים מתאימים, על כל הנכסים והזכויות שנרכשו על ידהו/או שנרשמו על שמה ו/או ע"ש אחרים מטעמה, על מועד רכישתם, אופן רישומם והצטברותם ומצבם וערכם הנוכחי. וכן לצוות על הנתבעת להמציא ערובות מתאימות להבטחת הזכויות הללו, ככל שיידרש בנסיבות העניין.
 • ז. להורות על רישום עיקול על זכויות הנתבעת בנכסים בסעיף לעיל הרשומים על שמו לרבות הפירות והרווחים המצטברים או המופקים מהם.
 • ח. לקבוע שכל פעולה בנכסים ובזכויות כאמור לעיל טעונה הסכמת הצדדים לתביעה זו.
 • ט. ליתן את כל הסעדים והצווים הזמניים שיידרשו לשם הבטחת ושמירת זכויות התובע על מנת להסיר חשש להברחת נכסים והזכויות (לרבות ההכנסות והרווחים המופקים מהם) ו/או העלמתם ו/או שיעבודם ו/או העברתם לידי צד ג' ללא ידיעתו וללא הסכמתו של התובע.
 • י. לחילופין, יתבקש כבוד בית המשפט להורות לנתבעת להחזיר לתובע את מחצית הכספים שהושקעו בשיפוץ הדירה, סך של 160,000 ₪, בצירוף הצמדה וריבית, החל מיום 7/07 ועד מועד התשלום בפועל, את מחצית עליית ערך הדירה בהתאם להערכת שמאי, וכן לפסוק לתובע פיצוי בגין עבודתו בשיפוץ הדירה, לרבות אובדן ימי עבודה, בהתאם לשיקול דעת בית המשפט הנכבד.
 • יא. להורות לנתבעת להשיב מחצית כספים, אם יתגלה כי הבריחה מהתובע כספים בזמן הנישואין.
 • יב. התובע שומר לעצמו את הזכות לבקש את כל הסעדים שביקש בתביעה זו, גם לגבי נכסים נוספים אשר יתגלו עקב תביעה זו.
 • יג. לאשר את הצווים הזמניים אשר יינתנו במסגרת תביעה זו.

 

לאור האמור לעיל מתבקש כב' בית המשפט:

 • א. להזמין את הנתבעת לדין.
 • ב. ליתן את כל הסעדים המגיעים לתובע מכח נישואיו לנתבעת ומכח זכאותו לאיזון משאבים, כמבוקש על ידו לעיל.
 • ג. ליתן סעד הצהרתי כמבוקש על ידי התובע.
 • ד. לחייב את הנתבעת בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.

 

                        טלי אויזרוביץ, עו"ד

                              ב"כ התובע 

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

מאמרים נוספים בנושא

קידום אתרים לאוס קידום אתרים
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support