03-5751257

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

כתב תביעה מטעם אישה לאיזון משאבים והשבת כספים מוברחים

מהות התביעה: שמירת זכויות של אשה מפני הברחות כספים של הבעל

    כתב תביעה מאת עורך דין גירושין מומלץ טלי אויזרוביץ

 1. התובעת והנתבע הינם בני זוג, שנישאו זל"ז כדמו"י בשנת 1975, לפני שלושים ותשע שנים. מנישואי בני הזוג נולדו שלושה ילדים שהינם בגירים.
 2. הנתבע שירת בצבא הקבע החל מתחילת הנישואין ועד לשנת 2000, עת השתחרר בדרגת רס"ן. הוא מקבל פנסיה צבאית בסך של כ- 3,000₪ לחודש, למיטב ידיעתה של התובעת.
 3. לאחר שחרורו מהצבא, עבד כשש שנים בחברה פרטית, פוטר וקיבל פיצויי פיטורין, ובשנים האחרונות עובד ב——- ומשתכר כ-11,000 ₪ נטו ובנוסף מקבל רכב מהעבודה. שכר זה מתווסף לפנסיה הצבאית.
 4. האישה עובדת כגננת, מזה כעשרים וחמש שנים ומשתכרת 6,200 ₪. מצ"ב תלושי שכר אחרונים.
 5. במשך השנים הבעל בגד באישה, אולם האישה שתקה והבליגה, סלחה כל פעם, הכל על מנת לשמור על שלמות המשפחה ולא ליצור מתחים נוספים לבן הבכור אשר סבל מהפרעות קשב וריכוז. הבעל הוא שניהל את ענייני הכספים והאישה עשתה כרצונו.
 6. במקביל לבגידותיו של הבעל, החיים התנהלו תוך שיתוף פעולה ביניהם, כאשר התובעת מנהלת את משק הבית, מטפלת בילדים ועובדת מחוץ לבית, והנתבע עובד מחוץ לבית.
 7. בחודש ינואר 2013 הודיע הבעל בפתאומיות, לאישה כי הוא רוצה להיפרד, עזב את הבית תוך מספר ימים בודדים, ועבר להתגורר בדירת חדר שהוא שוכר בסך של 2,200 ₪ לחודש. האישה עברה להתגורר בשכירות בדירת 3 חדרים, שעלותה כ- 3,700 ₪ לחודש.
 8. הבעל הוא שניהל את הכספים והאישה לא ידעה מה המצב בבנק כל השנים. הבעל לקח הלוואות וניכנס למינוס, אך מדובר בהוצאות שלא היו לצרכי המשפחה והתמונה האמיתית תברר ברגע שיתקבלו דפי חשבון הבנק והאשראי של הבעל.
 9. הבעל סיפר לאישה והיא האמינה, כי הוא משתכר רק 6,000 ₪ נטו. לאחר שעזב את הבית מצאה תלושי שכר שלו, וראתה כי שכרו הממוצע נטו הוא כ- 11,000 ₪. הבעל לקח תלושים אלו ועליו לצרפם לכתב הגנתו.
 10. כן נדהמה האישה לראות כי אין לבני הזוג כל חיסכון לאחר ארבעים שנות נישואין, בהם הבעל קיבל פעמיים פיצויי פיטורין, חסך קופות גמל וקרנות השתלמות, ולאחר ארבע עשרה שנים, בהם גרו בבסיס צבאי והוצאותיהם היו נמוכות. גם כשעברו לגור בתל אביב עדיין חיו ברמת חיים ממוצעת ורגילה, והיו אמורים להיות להם חסכונות.
 11. הבעל מסרב ליתן לאישה מחצית מהפנסיה הצבאית אשר נצברה במהלך הנישואין ואת הפנסיה והזכויות הסוציאליות שצבר מאז השחרור ועד היום.
 12. במהלך הדיון לאחר קבלת כל המסמכים מהבנקים, אם יתברר כי הבעל הבריח כספים מהאישה, או הוציא כספים שלא לצרכי המשפחה, תבקש האישה כי מחצית מכספים שהוברחו, תושב לה. כן תבקש שבמידה ויתברר כי הוצאו כספים שלא לצרכי המשפחה, מחשבון הבנק המשותף או מהחשבון בבנק דיסקונט, כי האיזון יהיה לא שוויוני באופן שחלקה ברכוש יהיה גדול יותר, תוך עשיית שימוש בסעיף 8 לחוק יחסי ממון.
 13. כן צבר הבעל במהלך השנים נכס קריירה והוא משתכר פי שניים מהאישה. האישה היא זו שטיפלה בילדים, בייחוד בילד עם הפרעות הקשב, שהטיפול בו הצריך ממנה שעות רבות והשקעה יתרה, ובכך אפשרה לבעל להתרכז בעבודתו ובקריירה שלו, על חשבון הקריירה שלה. מבוקש על כן, כי יחושב חלקה של האישה בנכס הקריירה של הבעל וכי הבעל ישלם לה חלקה בכושר השתכרות זה שצבר במהלך החיים השותפים.
 14. כאמור לצדדים זכויות סוציאליות, חסכונות פנסיה וקופות גמל הרשומות על שמם במשותף ובנפרד, אשר יש לאזן ביניהם בהתאם לחוק יחסי ממון, החל מיום הנישואין ועד ליום הקרע. יבוקש כי ימונה אקטואר לצורך הערכת שווי החלק המגיע למי מהצדדים מכל הזכויות הסוציאליות לרבות הפנסיוניות.
 15. בין היתר, רכשו בני הזוג את הנכסים ו/או הכספים הבאים, שחלקם רשומים על שם הבעל ו/או האישה, אם כי נכסים אלה שייכים לשניהם בחלקים שווים:
 • א. כספים, חסכונות וזכויות ע"ש האישה בקופת גמל וקרנות השתלמות של אלטשולר קהל והפניקס.
 • ב. כספים, חסכונות וזכויות לרבות כספות, בבנק אוצר החייל-הנהלה ראשית.
 • ג. כספים, חסכונות וזכויות לרבות כספות, בבנק דיסקונט-הנהלה ראשית.
 • ד. כספים, חסכונות וזכויות לרבות כספות, בבנק הפועלים-הנהלה ראשית.
 • ה. כספים, חסכונות וזכויות לרבות כספות, בבנק הדואר-הנהלה ראשית.
 • ו. כספים, חסכונות וזכויות לרבות כספות, בבנק לאומי-הנהלה ראשית.
 • ז. כספים, חסכונות וזכויות, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה ע"ש הבעל בחברת הביטוח הפניקס.
 • ח. כספים, חסכונות וזכויות, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה ע"ש הבעל בחברת הביטוח מגדל.
 • ט. כספים, חסכונות וזכויות, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה ע"ש הבעל בחברת ד"ש.
 • י. רכב מסוג —שמספרו —- רשום במשרד הרישוי.
 • יא. נכס קריירה של הבעל-כושר השתכרות.
 1. התובעת סייעה ברכישת הנכסים עצמם, תוך שהיא מטפלת בבית ובילדים ואף יוצאת לעבוד.
 2. היה ברור ומובן מאליו לשני בני הזוג כי הם שותפים שווי זכויות לכל הרכוש שנצבר ובבית, ללא יוצא מן הכלל.
 3. התובעת תטען כי היא זכאית לכך שיינתנו צווים לשם מניעת עשיית כל דיספוזיציה ברכוש הנ"ל, בלא חשיבות לעובדה שהרכוש רשום על שם הבעל בלבד, וזאת כדי לשמור על זכויותיה על פי הדין ברכוש זה.
 4. התובעת תטען כי את השיתוף בין בני הזוג ניתן גם להסיק ממכלול היחסים ביניהם והמאמץ המשותף לקיום המשפחה.
 5. לתובעת קמה הזכות על פי הדין לאיזון משאבים על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג 1973 והיא מבקשת לאזן משאבי בני הזוג במיידי. התובעת זכאית לכך שזכויותיה תישמרנה עד שייערך איזון משאבים כולל בינה לבין הנתבע.
 6. התובעת זכאית על פי הדין לסעדים המבוקשים על ידה, ובין היתר לקבלת צווים מבית המשפט לשם שמירה על זכויותיה ברכוש הנ"ל, ובית המשפט מתבקש לנקוט כל הצעדים הדרושים לשם שמירת זכויות התובעת כאמור ועל פי סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג.
 7. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעת התובעת, לאור הקירבה בין הצדדים ולאור מקום מגוריהם המשותף.
 8. אשר על כן, מתבקש כבוד בית המשפט להזמין את הנתבע לדין ולהורות כדלקמן:
 • א. לפסוק ולהצהיר כי על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, זכאית התובעת למחצית זכויותיו של הנתבע בנכסים המפורטים לעיל להלן ו/או למחצית שוויים.
 • ב. למנות אקטואר אשר יעריך את שווי הזכויות הסוציאליות של הצדדים, לרבות פנסיה ונכסיי קריירה-כושר השתכרות.
 • ג. לנקוט באמצעים לשמירת זכויות התובעת בכלל הרכוש והנכסים כפי המפורט ולבצע את איזון המשאבים במיידי ולחילופין במועד הקבוע בחוק יחסי ממון.
 • ד. להורות לנתבע למסור דו"ח מלא ומפורט, המאומת בתצהיר והמלווה באישורים שוטפים מוסמכים מתאימים, על כל הנכסים והזכויות שנרכשו על ידו/או שנרשמו על שמו ו/או ע"ש אחרים מטעמו, על מועד רכישתם, אופן רישומם והצטברותם ומצבם וערכם הנוכחי. וכן לצוות על הנתבע להמציא ערובות מתאימות להבטחת הזכויות הללו, ככל שיידרש בנסיבות העניין.
 • ה. לקבוע שכל פעולה בנכסים ובזכויות כאמור לעיל טעונה הסכמת הצדדים לתביעה זו.
 • ו. ליתן את כל הסעדים והצווים הזמניים שיידרשו לשם הבטחת ושמירת זכויות התובעת על מנת להסיר חשש להברחת נכסים והזכויות (לרבות ההכנסות והרווחים המופקים מהם) ו/או העלמתם ו/או שיעבודם ו/או העברתם לידי צד ג' ללא ידיעתה וללא הסכמתה של התובעת.
 • ז. להורות על השבת הכספים והנכסים או שוויים, שהוברחו כבר, אם יתגלה שהנתבע הבריח כספים.
 • ח. התובעת שומרת לעצמה את הזכות לבקש את כל הסעדים שביקשה בתביעה זו, גם לגבי נכסים נוספים וכספים נוספים, אשר יתגלו עקב תביעה זו. כן שומרת על זכותה לצרף מסמכים נוספים אשר טרם הספיקה לאסוף ולהנפיק.
 • ט. להורות על חלוקה לא שוויונית תוך שימוש בסעיף 8 לחוק יחסי ממון, אם יסתבר כי הבעל הוציא כספים במהלך הנישואין, שלא לצרכי המשפחה.
 • י. לאשר את הצווים הזמניים אשר יינתנו במסגרת תביעה זו.

לאור האמור לעיל מתבקש כב' בית המשפט:

 • א. להזמין את הנתבע לדין.
 • ב. ליתן את כל הסעדים המגיעים לתובעת מכח נישואיה לנתבע ומכח זכאותה לשמירת זכויות ולאיזון משאבים, כמבוקש על ידה לעיל.
 • ג. לחייב את הנתבע בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.

                        טלי אויזרוביץ, עו"ד

                              ב"כ התובעת 

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

קידום אתרים לאוס קידום אתרים
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support