תינוק שוכב

בכל תביעת הגירה ישקול בית המשפט את זכותו של הילד לקשר טוב עם כל אחד מהוריו, את תכנית ההגירה בנושאי מגורים תעסוקה דת וחינוך, רצון הילד, נכונותו ויכולתו של ההורה המהגר לאפשר קשר של הילדים עם ההורה השני, ההשפעה של סירוב או אישור ההגירה על הילד ועל ההורים, האפשרות לאכוף צווים לביצוע ההגירה במדינה אליה יעברו הקטינים. שיקולים מהותיים הם מתן אפשרות להורה המשמורן להמשיך את חייו.  בתי המשפט בארץ סבורים כי בתביעת הגירה לא צריך לחפש הצדקה מיוחדת להגירה. ההיגיון הוא כי שיקום חייו של ההורה המשמורן הוא לטובת הקטין שבמשמורתו ופגיעה בהורה המשמורן יכולה בהחלט לפגוע גם בילדים.

בית המשפט המתיר את ההגירה קובע הסדרי ראיה עם ההורה הנשאר בארץ לדוגמא-הבאת הילדים שלוש פעמים בשנה לארץ וכן בטחונות להבטחת הסדרי הראיה עם ההורה הנשאר בארץ.

השב תגובה