ילד מדבר בטלפון

מתי ינתן היתר הגירה בניגוד לחוות דעת פסיכולוגית?

בית המשפט הינו הסמכות העליונה והסופית לקביעה האם לאפשר הגירה של קטין עם ההורה המשמורן לחו”ל זאת אפילו בניגוד לחוות דעת של פסיכולוגים בנושא.

לדוגמא: פסק דין של בית המשפט העליון הדן בעתירה של אמו של הקטין שהינה נוצריה לשוב לגרמניה עם בנה בשעה שאבי הקטין שהינו יהודי נשאר להתגורר בארץ.
חוות הדעת של הפסיכולוגים התנגדה להגירה מחשש לקשיים בהתאקלמות הקטין בגרמניה ובשל הריחוק מאביו.

בית המשפט אשר דן בנושא הניח מספר הנחות יסוד בינן: נקבעה בעבר משמורת הקטין לטובת האם, האב אינו מסוגל לגדל את הקטין לבדו והזיקה היחידה והחזקה של האם למקום מגוריה הקודם גרמניה.

ההחלטה של בית המשפט בנושא ההגירה נובעת מטובת הקטין בלבד. על מנת להחליט בנושא בית המשפט מתחשב בגורמים הבאים:

  • דעת הילד (במקרים בו הילד מספיק גדול להביע את דעתו בנושא)
  • איכות הקשר שלו עם כל אחד מהוריו
  • איכות הקשר שישמר בין הקטין להורה הלא משמורן
  • היכולת של הילד להיקלט בצורה טובה בארץ החדשה אליו יגיע
  • הקושי של ההורה המשמורן להישאר בארץ וההשפעה שתהיה על הקטין בשל כך

במקרה הספציפי אשר נדון בפסק דין המובא בדוגמא, לאם לא היתה כל זיקה לארץ מלבד בנה אשר נולד בישראל.

בית המשפט החליט שלאחר הליך גירושין זכותה של האם לבחור לחיות את המשך חייה בארץ ממנה הגיעה ומניעת חזרתה לגרמניה בסופו של דבר תתנקם בילד אשר יפגע מהקשיים של אמו. כמו כן נלקח בשיקול מצבה הכלכלי הקשה של האם בארץ דבר שיכול לגרום לאם לעזוב את בנה בארץ ולנסוע לגרמניה בלעדיו.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

מאת:

השב תגובה