אבא מחזיק את הילד שלו

החזרת ילדים חטופים להורים בעלי המשמורת

אמנת האג מגדירה כי ילד שנחטף שלא כדין על ידי אחד מהוריו מארצו, יש לפעול באופן מיידי לצורך החזרת ילדים חטופים להורה בעל משמורת וכי לבית המשפט אין שיקול דעת בעניין, בכפוף לחריגים מסוימים, השמורים למצבים נדירים וקיצוניים.

חריגים במקרים של חטיפת קטין

החריג לאמנה, הוא חשש חמור שהחזרת הילד תחשוף אותו לנזק פיסי או פסיכולוגי, או תעמיד אותו בדרך אחרת במצב בלתי נסבל. חריג זה נועד לשרת את טובת הקטין ויש להגבילו למקרים יוצאי דופן מבחינת המצב הבלתי נסבל וחומרת החשש, להיווצרותו כתוצאה מההחזרה. החריג בדרך כלל מתקיים כאשר הילד הגיע לגיל ולרמת בגרות שבהם מן הראוי להביא בחשבון את השקפותיו והוא מתנגד להחזרתו.

פרוש החריגים באמנה מבוצע בצורה מצמצמת מאחר ואחרת האמנה תתרוקן מתוכן. הנטל להוכחת תחולת החריג מוטל על הטוען לו והוא כבד מאוד. כשלון בשכנוע חריגות לאמנה, מטיל על בית המשפט חובה קטיגורית להורות על החזרת הקטין החטוף למדינת המוצא, מהר ככל הניתן, ללא כל שיקול דעת.

בפסק דין של בית המשפט העליון 1855/08 בעניין חטיפת ילד ע"י אימו מבלגיה לישראל. הילד חי בבלגיה במשמורת אביו. בית המשפט אשר לקח בחשבון את טובת הילד, החליט כי מתקיימים התנאים הבסיסיים המחייבים החזרת הילד לאלתר לבלגיה.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

מאת:

השב תגובה