איזון משאבים בין בני זוג – קביעת תאריך

חוק יחסי ממון ניזון מן הקשר שבין איש לאשתו, על כן באופן כללי ברירת המחדל בקביעת התאריך הקובע לאיזון משאבים הוא במועד סידור הגט. אלא שיש חריגים היוצאים מן הכלל, נדרש לבחון את טיבו של הקרע בין בני הזוג, בטרם מתן קביעות בנושא חלוקת רכוש.

האם הניוון בקשר הזוגי הוא סופני ולא ניתן לריפוי והקרע אינו ניתן לאיחוי? במקרים כאלו בית הדין שוקל האם להקדים את מועד הקרע טרם מועד סידור הגט, ללא קביעת מסמרות במועד מסוים. כל עניין נידון בפני עצמו ומתקבלת לגביו החלטה.

פסיקה בנושא קביעת תאריך לאיזון משאבים:

מקרה בו דן בית הדין הרבני בתל אביב בחילוקי דעות בין בעל לאשה בנושא קביעת תאריך לאיזון משאבים, הבעל טוען כי התאריך הקובע הינו מועד עזיבתו את דירת המגורים שלדעתו בו נקבע הקרע בפועל ואילו האשה טוענת כי מועד הקרע הינו מועד סדור הגט.

במקרה זה הרבנים פסקו כי היות ועד למועד פסק הדין סירבה האשה להליך גירושין ורק לאחר פסק הדין לגירושין החל להבשיל אצל האשה עניין הגירושין עד שהגיעה לכלל הסכמה להתגרש, לכן המועד הקובע לאיזון המשאבים הינו המועד בו הבשילה האשה והגיעה להסכמה כי הפירוד הינו עובדה מוגמרת.

בנוסף פסק הדין לא חייב את הצדדים להתגרש אלא נפסק כי עליהם להתגרש, כך שבמידה וירצו שלום בית לא תהיה כל מניעה לעשות כן. הרי שכל עוד האשה מסרבת להתגרש אין מועד פסק דין גירושין קובע במקרה זה.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

חלוקת רכוש – תאריך לאיזון משאבים
מאת: עו”ד גירושין טלי קורן – אויזרוביץ

השב תגובה