ידועים בציבור הם תא משפחתי דמוי נישואין. אלו בני זוג  אשר מקיימים חיים משותפים כבעל ואישה  ומנהלים משק בית משותף, אף אם המגורים המשותפים הם חלקיים, מבלי שנישאו. על מנת להיחשב ידועים בציבור יש צורך להוכיח בבית המשפט כי בני הזוג עברו את הרף ממאהבים לרף של הכרתם כידועים בציבור, כלומר יש להוכיח את כוונתם לקיום חיי המשפחה, בעדויות כגון: ביקור משותף אצל ילדיהם, נסיעות משותפות לחו"ל, בילויים משותפים, רכישות של מיטלטלין יחד, חשבון בנק משותף ועוד. בתי המשפט מקלים בעניין זה  ואימצו מבחן גמיש ולא נוקשה לצורך הכרה בבני זוג כידועים בציבור. למשל: אין כל הגדרה של זמן מינימום לצורך הכרה כידועים בציבור. זאת בשל כך שאין מתכונת אחת של חיי משפחה במשק בית משותף ושונים הדברים מזוג לזוג.

זכויות הידועים בציבור

לידועים בציבור זכויות חוקיות שונות בחוקים רבים. ידועה בציבור של בן זוג שאינו נשוי לאחרת זוכה לרשת את בן זוגה בירושה על פי דין כאילו הייתה אשתו, בהתאם לפסיקה ידועה בציבור זכאית בתנאים מסוימים למזונות משקמים מבן זוגה. על ידועים בציבור חלה חזקת השיתוף שמשמעותה כי הרכוש שנצבר במשך החיים המשותפים הוא רכוש משותף ומתחלק ביניהם בחלקים שווים גם אם הוא רשום על שם אחד מהם וזאת כל עוד אין ראיות שהתכוונו אחרת. חזקת השיתוף חלה על נכסים משמשים את בני הזוג לחיי היום יום (כגון: מטלטלין, רכב, דירת מגורים) וכאמור כל עוד לא נסתרה החזקה ואילו על נכסים אחרים יש להוכיח כוונה מיוחדת לשיתוף. במקרה של חיים ארוכים יחד יש נטייה לקבוע כי דירת המגורים היא משותפת גם אם נרכשה מלפני הקשר (והיא נבדלת בכך מרכוש עסקי שנרכש לפני תחילת הקשר). במקרה כזה הנטל הוא על הנתבע להפריך חזקה זו.

הסכם ממון וצוואה

מומלץ לידועים בציבור לערוך הסכם ממון ביניהם אשר יקבע את מערך הזכויות והחובות של כל אחד באופן שיגביר את הוודאות של כל צד במקרה והקשר יסתיים. את ההסכם מומלץ לאשר בבית המשפט למשפחה וליתן לו תוקף של פסק דין. כן מומלץ לערוך צוואה המורה מה יעשה ברכושו של כל צד לאחר פטירתו חו"ח. זאת בייחוד אם מדובר בפרק ב' כאשר לכל צד ילדים משלו. יש לזכור כי היורשים נכנסים בנעליו של בן הזוג וזכותם לתבוע זכויות רכושיות בשמו. הסכם ממון וצוואה יסירו החשש וימנעו תביעות עתידיות אלו מאחר והם קובעים את הבעלות ברכוש ואיך הרכוש יחולק.

זכאות למזונות

מאת: עו"ד טלי אויזרוביץ במקרים של זוג נשוי, המחויבות של בעל להעניק מזונות לאשתו נובעת מהלכה ומהוראה משפטית זאת בניגוד למקרים של ידועים בציבור בהם אין כל הלכה או הוראה משפטית המחייבת גבר למזונות עבור בת זוגתו. במקרים אלו תקפים חוקים אזרחיים רגילים ובניהם חוק החוזים. חוק החוזים מגדיר כי במקרים בהם יש הסכם בין בני […]
המשך לקריאה

הגדרת ידועים בציבור

מאת: עו"ד טלי אויזרוביץ הדרישות הבסיסיות להגדרת ידועים בציבור הם: ניהול חיי משפחה וניהול משק בית משותף. דרישות אלו אינן עומדות בפני עצמן והן מצטברות. בפסיקה קיימות מספר גישות שונות לגמישות הגדרת מעמדם של ידועים בציבור, בעיקר בנוגע למשך הזמן בו התקיימו חיים משותפים. הפסיקה הרווחת היא כי נדרשת תקופה מינימאלית של שלוש שנים, אך […]
המשך לקריאה

הכרה משפטית במאהבת

מאת: עו"ד טלי אויזרוביץ הפסיקה טרם החליטה בעניין סוגיית המאהבת. ההכרה המשפטית במאהבת כידועה בציבור, עשויה לגרום לאי נוחות מסוימת מבחינה חברתית ויכולה להיות מנוגדת לתקנת הציבור. פעמים רבות הקשר שהנרקם בין הגבר למאהבת מתאפיין באהבה גדולה במשך שנים. ישנם מקרים קיצונים בהם הגבר מנהל רומן של שנים עם מאהבתו, אשר במהלכו הם מבלים יחד, […]
המשך לקריאה

רכוש ידועים בציבור

מאת: עו"ד טלי אויזרוביץ על הידועים בציבור חלה הלכת השיתוף בין בני זוג. התנאים לתחולתה של הלכת השיתוף בנכסים בין בני זוג לא נשואים הם שניים: קיום אורח חיים תקין, מאמץ משותף. מאמץ משותף יכול לבוא לידי ביטוי בניהול משק בית משותף ובגידול הילדים ולא בהכרח בתרומה כספית למשק הבית. בהתקיים שני התנאים לעיל, מתקיימת […]
המשך לקריאה

מוסד ידועים בציבור

מאת: עורכת דין גירושין טלי אויזרוביץ  ידועים בציבור הינו מוסד משפטי מכובד שזכה להכרה בחוקים רבים בישראל אשר מעניקים לו זכויות משפטיות חשובות ביותר בתחומי הרכוש והממון. הידועה בציבור היא חלק מתא משפחתי מוכר, מוסד דמוי נישואין שכלולים בו כמעט כל היתרונות והחסרונות של מוסד הנישואין, והוא לגיטימי גם כששני בני הזוג נשואים לאחרים. מוסד […]
המשך לקריאה

מיהם ידועים בציבור

מאת: עו"ד טלי אויזרוביץ קיימים מבחנים לקביעה האם בני זוג הינם בגדר ידועים בציבור מבחינה משפטית: יסוד אמוציונלי, קיום יחסי אישות, משק בית משותף, מגורים משותפים. בבסיסם של מבחנים אלה, עומדים שני יסודות- חיי אישות כבעל ואישה, ומשק בית משותף. הגישה המצמצמת את ההכרה בבני זוג כידועים בציבור, דורשת הקפדה מלאה על כל אותם המבחנים […]
המשך לקריאה

התפתחויות וחידושים בתחום

י מאמר מאת: עו"ד טלי אויזרוביץ אשר פורסם בעיתונות בנושא התפתחויות וחידושים בנוגע לידועים בציבור. ידועים בציבור הינו מוסד משפטי מכובד שזכה להכרה בחוקים רבים בישראל אשר מעניקים לו זכויות משפטיות חשובות ביותר בתחומי הרכוש והממון. הדרישות להגדרת בני זוג כידועים בציבור הם: יחסי אישות, ניהול משק בית משותף ושיתוף במגורים. מוסד דמוי נישואין זה, לגיטימי […]
המשך לקריאה