דירת מגורים שקיבל הבעל בירושה – כוונת שיתוף (22.2.17)

נקבע כי השיפוצים שנעשו בדירה הרשומה ע”ש הבעל, ולא משנה מה גובהם לא נעשו מתוך כספים משותפים, שחסכו הצדדים במהלך נישואיהם. כל שהוכח שהשיפוץ נעשה מכספי המשכנתא שנטלו הצדדים אשר רק חלק קטן ממנה שולם מחשבונם המשותף. בנסיבות אלו, לאור חיי הנישואין הקצרים (8 שנים) והתנהלותם הכלכלית לפיה לא רכשו שום רכוש במשותף בשנים אלו, לא הספיקו עדיין הצדדים ליצור שיתוף המצדיק קביעה שלאישה מחצית בנכס חיצוני השייך לבעל. ברם, על הבעל להחזיר לאישה מחצית מכל תשלומי החזרי המשכנתא ומחצית מתשלומי הביטוח משכנתא בהם נשאה ונושאת האישה.

(תמ”ש 3932-05-14)

השב תגובה