מהו חשיבות אישור ההסכם? 

במקרים בהם בני זוג עורכים הסכם ממון ואינם מאשרים אותו בבית המשפט או שבבואם לאשר את ההסכם בבית המשפט אחד מבני הזוג חוזר בו, בית המשפט אינו מכיר בתוקפו של ההסכם.

אישור ההסכם נעשה במעמד בני הזוג. בית המשפט מסביר לבני הזוג את משמעות ההסכם ובודק בטרם האישור באם עשו זאת תוך בהסכמה חופשית.

אישור ההסכם נותן להסכם תוקף של פסק דין. כלומר בן זוג שנפגע כתוצאה מהפרת ההסכם זכאי לתרופות – אכיפה, פיצויים או ביטול.

הסכמי ממון שנכרת לפני הנישואין יכול להיות מאומת על ידי נוטריון או על ידי רשם נישואין במקום להיות מאושר בבית המשפט או בבית הדין. זאת מאחר וטרום הנישואין אין חשש להשפעה בלתי הוגנת של אחד כלפי השני.

במקרים בהם בני הזוג לא אישרו את הסכם הממון בבית המשפט אך התנהגו על פי המוסכם בינהם. במקרים חריגים אלו על פי עקרון תום הלב בית המשפט עשוי לתת תוקף להסכם הממון גם ללא אישור של בית המשפט.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה