03-5751257

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

כתב תביעה לאיזון משאבים כשהבעל עובד היי טק

מהות התביעה: פירוק שיתוף במקרקעין, שמירת זכויות ואיזון משאבים

  כתב תביעה מאט עורך דין לענייני משפחה טלי אויזרוביץ

 1. התובעת והנתבע הינם בני זוג, שנישאו זל"ז כדמו"י ביום ______.
 2. מנישואי בני הזוג נולדו שלושה ילדים, __________ בן 3, ________ בן 5.5, ו_________ בן 7.5.
 3. הנתבע עובד בחברת היי-טק ומשתכר בסביבות 17,000 ₪ נטו (סה"כ תשלומים בניכוי ניכויי חובה בלבד). כן מקבל הוא מידיי פעם בונוסים. לנתבע רכב מהעבודה וכן פלאפון. עם קבלת כל תלושי השכר של הנתבע תתקבל גובה השתכרותו המדוייק.
 4. האישה עובדת כ________ ומשתכרת כ- 16,000 ₪ נטו לחודש וכן מקבלת בונוסים, פעמיים בשנה, רכב ופלאפון מהעבודה.
 5. החיים המשותפים בין בני הזוג התנהלו תוך שיתוף פעולה ביניהם, כאשר התובעת מנהלת את משק הבית, מטפלת בילדים ועובדת מחוץ לבית, והנתבע עובד מחוץ לבית, כאשר רוב האחריות לגידול הילדים היתה על האישה.
 6. לפני כחודשיים עלו יחסי בני הזוג על שרטון. הצדדים ניסו טיפול זוגי שלא צלח.
 7. הצדדים מתגוררים יחד בבית פרטי בן 6 חדרים ב_______, הרשום על שם שניהם ללא הלוואת משכנתא, שכן הצדדים סילקו את ההלוואה לפני כחצי שנה, מכספי הבונוס שקיבלה התובעת ומכספי קופת גמל שהיו על שם הבעל.
 8. לבני הזוג חשבון משותף בבנק לאומי ובו מינוס, פיקדון על סך 35,000 ₪, ניירות ערך בסך 171,000 ₪ וכן לצדדים זכויות סוציאליות שצברו ממקום עבודתם, לרבות פנסיה. לאישה קרן השתלמות על שמה בבנק —, על סך של כ- 200,000 ₪ ולבעל קרן השתלמות על שמו, בשווי של כ- 150,000 ₪ אשר תיהיה נזילה בעוד כשנה, למיטב ידיעת האישה.
 9. כן קיבל הבעל ממקום עבודתו אופציות שמחציתן שייכת לאישה.
 10. לתובעת קמה הזכות על פי הדין לאיזון משאבים על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג 1973 וכבוד בית המשפט מתבקש להורות על חלוקת הרכוש וביצוע האיזון בפועל והתובעת זכאית לכך שזכויותיה תישמרנה עד שייערך איזון משאבים כולל בינה לבין הנתבע.
 11. כאמור לצדדים זכויות סוציאליות, חסכונות פנסיה וקופות גמל הרשומות על שמם במשותף ובנפרד, אשר יש לאזן ביניהם בהתאם לחוק יחסי ממון, החל מיום הנישואין ועד ליום הקרע. יבוקש כי ימונה אקטואר לצורך הערכת שווי החלק המגיע למי מהצדדים מכל הזכויות הסוציאליות לרבות הפנסיוניות.
 12. בין היתר, רכשו בני הזוג את הנכסים ו/או הכספים הבאים, שחלקם רשומים על שם הבעל ו/או האישה, אם כי נכסים אלה שייכים לשניהם בחלקים שווים:
 • א. הבעלות בבית הידוע, כחלקה _ בגוש _ ב__, ברח' _________, הרשום על שם שני הצדדים.
 • ב. כספים, חסכונות וזכויות ע"ש האישה בקופת גמל וקרנות השתלמות של בנק לאומי.
 • ג. כספים, חסכונות וזכויות לרבות כספות של הצדדים, בבנק לאומי-הנהלה ראשית.
 • ד. כספים, חסכונות וזכויות, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה ע"ש הבעל בחברת הביטוח הפניקס.
 • ה. כספים, חסכונות וזכויות, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה ע"ש הבעל בבנק הפועלים.
 • ו. כספים, חסכונות וזכויות, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה ע"ש הבעל בקופת גמל ו/או קרן ההשתלמות ו/או קבוצת ההשקעות —.
 • ז. כספים, חסכונות וזכויות, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה ע"ש הבעל בקופת גמל ו/או קרן ההשתלמות ו/או קרן הפנסיה אילון פסגה.
 • ח. כספים, חסכונות וזכויות, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה ע"ש הבעל בחברת הביטוח איילון.
 • ט. כספים, חסכונות, אופציות וזכויות, ע"ש הבעל בחברת _______ בע"מ, מרח' ________.
 • י. רכב מסוג___שנת ייצור_______.
 1. התובעת סייעה ברכישת הנכסים עצמם, תוך שהיא מטפלת בבית ובילדים ואף יוצאת לעבוד.
 2. היה ברור ומובן מאליו לשני בני הזוג כי הם שותפים שווי זכויות לכל הרכוש שנצבר ובבית, ללא יוצא מן הכלל.
 3. התובעת תטען כי היא זכאית לכך שיינתנו צווים לשם מניעת עשיית כל דיספוזיציה ברכוש הנ"ל, בלא חשיבות לעובדה שהרכוש רשום על שם הבעל בלבד, וזאת כדי לשמור על זכויותיה על פי הדין ברכוש זה.
 4. התובעת תטען כי את השיתוף בין בני הזוג ניתן גם להסיק ממכלול היחסים ביניהם והמאמץ המשותף לקיום המשפחה.
 5. לתובעת קמה הזכות על פי הדין לאיזון משאבים על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג 1973 והיא מבקשת לאזן משאבי בני הזוג במיידי. התובעת זכאית לכך שזכויותיה תישמרנה עד שייערך איזון משאבים כולל בינה לבין הנתבע.
 6. התובעת זכאית על פי הדין לסעדים המבוקשים על ידה, ובין היתר לקבלת צווים מבית המשפט לשם שמירה על זכויותיה ברכוש הנ"ל, ובית המשפט מתבקש לנקוט כל הצעדים הדרושים לשם שמירת זכויות התובעת כאמור ועל פי סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג.
 7. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעת התובעת, לאור הקירבה בין הצדדים ולאור מקום מגוריהם המשותף.

 

פירוק השיתוף בבית המגורים

 1. הצדדים הינם בעלי זכויות בעלות, בחלקים שווים, בבית הידוע כחלקה _ בגוש _ אשר ברח' _ב___ (להלן:"הבית").
 2. התובעת מבקשת לממש את זכויותיה בבית, ולפרק את השיתוף בו, כפנוי מכל אדם, באמצעות מכירתו וחלוקת התמורה שתתקבל מהמכירה.
 3. הזכויות בבית אינן ניתנות לחלוקה בעין או בדרך אחרת, אלא רק בדרך של מכירה וחלוקת התמורה.
 4. בדירה מתגוררים כיום הצדדים והקטינים. על הנתבע לדאוג לאישה ולקטינים למדור חלופי.
 5. אשר על כן, מתבקש כבוד בית המשפט להזמין את הנתבע לדין ולהורות כדלקמן:
 • א. לצוות על פירוק השיתוף בזכויות בבית, בדרך של מכירתו כפנוי מכל אדם וחלוקת התמורה שתתקבל מהמכירה – לאחר ניכוי הוצאות המכירה – בין הצדדים בחלקים שווים.
 • ב. לתן צו האוסר על הנתבע לבצע כל דיספוזיסציה בזכויותיו בבית, מאחר והדבר עלול לסכל את ביצוע פירוק השיתוף.
 • ג. לתן כל סעד או צו שיידרש בנסיבות העניין ביחס לניהול הבית ו/או השימוש בו/או מכירת הזכויות, כאמור לעיל.
 • ד. למנות את ב"כ התובעת ככונסת נכסים לשם ביצוע מכירת הזכויות בבית כפנוי וחלוקת התמורה כאמור, אם מינוי שכזה יידרש בנסיבות העניין.
 • ה. בסמוך הצו לפירוק השיתוף, לדון ולפסוק, במקרה הצורך, בשאלת מדורם החלופי הכספי של התובעת וילדיה, לפי שיקול דעת בית המשפט ובהתאם לקריטריונים שבדין, כאשר מוצהר כי דמי השכירות הראויים באותה רמת דיור, הינם בסך של 7,000 ₪ לחודש.
 1. לצדדים מיטלטלין –תכולת דירה- בבית. התובעת זכאית למחצית שווי תכולת הבית ו/או מחצית לאחר חלוקה בעין.
 2. לפי חוק המיטלטלין, תשל"א-1971, ולאור הזכויות הקנייניות ו/או המעיין קנייניות שיש לתובעת במיטלטלין ורצונה לפירוק השיתוף, זכאית התובעת לצו המורה על פירוק השיתוף במיטלטלין.
 3. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעת התובעת, לאור הקירבה בין הצדדים ולאור מקום מגוריהם המשותף.
 4. אשר על כן יתבקש כב' בית המשפט כדלקמן:
 • א. להזמין את הנתבעת לדין.
 • ב. לפסוק ולהצהיר כי על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, זכאית התובעת למחצית זכויותיו של הנתבע בנכסים המפורטים לעיל להלן ו/או למחצית שוויים.
 • ג. למנות אקטואר אשר יעריך את שווי הזכויות הסוציאליות של הצדדים, לרבות פנסיה, אופציות.
 • ד. להורות על פירוק השיתוף בבית ובמטלטלין שבו.
 • ה. לנקוט באמצעים לשמירת זכויות התובעת בכלל הרכוש והנכסים כפי המפורט ולבצע את איזון המשאבים במיידי ולחילופין במועד הקבוע בחוק יחסי ממון.
 • ו. להורות לנתבע למסור דו"ח מלא ומפורט, המאומת בתצהיר והמלווה באישורים שוטפים מוסמכים מתאימים, על כל הנכסים והזכויות שנרכשו על ידו/או שנרשמו על שמו ו/או ע"ש אחרים מטעמו, על מועד רכישתם, אופן רישומם והצטברותם ומצבם וערכם הנוכחי. וכן לצוות על הנתבע להמציא ערובות מתאימות להבטחת הזכויות הללו, ככל שיידרש בנסיבות העניין.
 • ז. לקבוע שכל פעולה בנכסים ובזכויות כאמור לעיל טעונה הסכמת הצדדים לתביעה זו.
 • ח. ליתן את כל הסעדים והצווים הזמניים שיידרשו לשם הבטחת ושמירת זכויות התובעת על מנת להסיר חשש להברחת נכסים והזכויות (לרבות ההכנסות והרווחים המופקים מהם) ו/או העלמתם ו/או שיעבודם ו/או העברתם לידי צד ג' ללא ידיעתו וללא הסכמתו של התובע.
 • ט. התובעת שומרת לעצמה את הזכות לבקש את כל הסעדים שביקשה בתביעה זו, גם לגבי נכסים נוספים אשר יתגלו עקב תביעה זו.
 • י. לאשר את הצווים הזמניים אשר יינתנו במסגרת תביעה זו.

 

 1. לאור האמור לעיל מתבקש כב' בית המשפט:
 • א. להזמין את הנתבע לדין.
 • ב. ליתן את כל הסעדים המגיעים לתובעת מכח נישואיה לנתבע ומכח זכאותה לשמירת  זכויות ולאיזון משאבים, כמבוקש על ידה לעיל.
 • ג. לפרק את השיתוף בבית.
 • ד. לחייב את הנתבע בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.

 

                        טלי אויזרוביץ, עו"ד

                              ב"כ התובעת 

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

מאמרים נוספים בנושא

קידום אתרים לאוס קידום אתרים
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support