משמעותם של כתובה והסכם ממון

משמעותה המחייבת של כתובה אינה ידועה לזוגות רבים. אומנם יש לה תוקף משפטי, אך אין לראותה כבעלת תוקף של הסכם ממון בין בני הזוג. החוק שומר על זכויות האישה לפי הכתוב בכתובה, אך הוא אינו מקנה לכתובה מעמד יותר גבוה מהסדר על פי החוק. כמו כן, בני הזוג אינם יכולים לקבוע במסגרת הכתובה הסדרים ממוניים מעבר לתכולה הסטנדרטית שלה.

הכתובה נועדה על פי חוק להגן על זכויות האישה ולקבוע את הזכויות והחובות של בני הזוג אחד לשני. הכתובה הנה שטר התחייבות של הבעל לאשה. מאחר וכך לא ניתן להשתמש בכתובה כתחליף או כמסמך עוקף הסכם ממון. באם בני הזוג רוצים להחיל עליהם את הדין העברי בהליך גירושין, אזי הם יכולים לשלב את ההתחייבות בכתובה במסגרת הסכם הממון אשר הם עורכים ביניהם ומאשרים על ידי רשם הנישואין. אפשרות נוספת, היא לאמץ את הכתובה עצמה כהסכם ממון על פי חוק. במקרה זה נדרש אישור הסכם ממון על ידי רשם הנישואין.

כדאי ומומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום הסכמי ממון.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה