קיום צוואה בפני רשות – מאת:

בדרישה לקיום צוואה מסוג זה קיימת דרישה לעשיית הצוואה על ידי המצווה בעצמו בעל פה או בכתב ולא בכל דרך אחרת (לדוגמה על ידי שליחת הצוואה באמצעות שליח).

בצוואה מסוג זה אין דרישה לחתימת המצווה על הצוואה או של הרשות (הרשות הנה שופט או רשם של בית משפט או חבר בית-דין דתי).

החוק מסתפק באישור של הרשות על אופן ביצוע הצוואה, אישור זה מהווה בטוחה על אמיתות הצוואה וגמירת דעתו של המצווה.

פרוצדורת ביצוע צוואה בפני רשות: נדרשת פנייה בכתב לרשות עם פרוט הבקשה לאמירת הצוואה בכתב או בעל פה.

הצוואה תעשה בפני הרשות ותוכן הצוואה יימסר למצווה כפי שנרשמו על ידי הרשות. הרשות מחויבת לצרף לצוואה את פרוטוקול הדיון אשר יפרט את דרך עשיית הצוואה והצהרת המצווה כי הצוואה בוצעה מרצונו החופשי.

קיימת דרישה שהצוואה תתורגם ללשון המצווה. צוואה שנכתבה בלשון שאינה לשונו של המצווה ולא תורגמה ללשון המצווה מהווה פגם יסודי השולל את עצם קיומה של הצוואה כהבעת רצונו האמיתי של המצווה.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה