מאת:

במקרים של זוג נשוי, המחויבות של בעל להעניק מזונות לאשתו נובעת מהלכה ומהוראה משפטית זאת בניגוד למקרים של ידועים בציבור בהם אין כל הלכה או הוראה משפטית המחייבת גבר למזונות עבור בת זוגתו. במקרים אלו תקפים חוקים אזרחיים רגילים ובניהם חוק החוזים.

חוק החוזים מגדיר כי במקרים בהם יש הסכם בין בני הזוג או כאשר ההסכם הגב בוצע בעל פה ע"י מחויבות הבעל לזון את אשתו או כאשר ניתן ללמוד מתוך הנסיבות כיר נוהג לכלכל את בת זוגתו הרי שניתן לחייב את הגבר לשלם מזונות לבת-זוגתו.

לאחר פירוד של בני הזוג לא תקפים ההסכמים המצוינים לעיל והאשה נדרשת להוכיח לבית המשפט כי קיים הסכם מפורש בו הגבר מתחייב לזון אותה לאחר הפירוד.

כיום בית המשפט פוסק מזונות לאחר הפירוד בהתאם לעקרונות צדק ושוויון.

במקרה בו בן הזוג נפטר והוריש את כל רכושו לאנשים אחרים ולא לבת זוגתו, על פי חוק הירושה מגיע לידועה בציבור לקבל מזונות מתוך העיזבון של בן זוגה.

העיקרון אינו תופס במקרים בו הצדדים היו נשואים לבני זוג אחרים בזמן הפטירה. בקביעת סכום המזונות בית המשפט לוקח בחשבון את רמת החיים של בני הזוג לפני הפטירה ואת היקף העיזבון.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה