בעלך מנסה לסחוט ממך הסכם גירושין שמקפח את מזונות הילדים? כדאי לך לחתום, לקבל גט – ואחר כך לתבוע בשם הילדים

הליכי גירושין רבים נמשכים זמן רב בגלל מאבקים שמנהלים בני הזוג בבית המשפט בעיקר בכל הנוגע אל חלוקת רכוש.

אחד הנושאים המהותיים שאותו בני הזוג צריכים להסדיר בטרם יתגרשו הוא מזונות ילדים. כאשר סכסוך גירושין מגיע לבית המשפט, מקובל שהאשה מגישה לבית המשפט תביעת מזונות בשם ילדיה, הסכום שיקבע על ידי השופט יהיה תקף עד לגיל 18, כשהסכום נותר קבוע כל השנים ומופחת ב-2/3  עם גיוסו של הילד.

במקרים בהם מזונות ילדים נקבעו על ידי בית המשפט בעקבות תביעת מזונות ילדים עצמאית שהגישה האישה בשם ילדיה, הדרך היחידה לשנותם היא על ידי הגשת תביעה להגדלת מזונות בה צריך להוכיח שינוי מהותי בנסיבות, בין אם שינוי משמעותי במשכורתו של הגרוש או צרכים מיוחדים וקבועים שנוספו לילדים.

בני זוג שרוצים לחסוך מעצמם סכסוך מתמשך בבית המשפט, יכולים להגיע  להסדר ביניהם באמצעות הסכם גירושין, ללא הגשת תביעות עצמאיות או לפני שמתקבל פסק דין כלשהו בתביעות שהוגשו. במקרים אלה, קורה לא פעם שנשים מסכימות להתפשר על סכום נמוך של מזונות ילדים בגלל הרצון להגיע אל הסכם גירושין מהר ככל האפשר, ולקבל את הגט המיוחל.

להסכמים אלה יש יתרון נוסף מבחינת האשה והילדים. מפני שבאותם מקרים שבהם מזונות הילדים נקבעו על ידי בני הזוג עצמם בהסכם גירושין, הילדים, אשר אינם נחשבים צד לחוזה, יוכלו להגיש תביעה עצמאית והגדלת סכום המזונות מבלי להוכיח כל שינוי בנסיבות.

לעומת זאת אם הבעל החתום על ההסכם ירצה להפחית את דמי המזונות יהיה עליו להגיש תביעה להקטנת מזונות ולהוכיח שינוי נסיבות מהותי כגון ירידה משמעותית בשכר, הולדת ילדים נוספים אשר השפיעה לרעה על מצבו הכלכלי ומחלה.

משמעות הדברים היא כי לאישה המעוניינת לקבל גט מבעלה בהקדם האפשרי כדאי לחתום על הסכם גירושין שמוצע לה גם אם מדובר בהסכם שעל פניו מקפח אותה. הבעל עשוי לסחוט ממנה הסכמה לתשלום מזונות נמוך, אך אם היא משוכנעת שנסיבותיו של הבעל מצדיקות תשלום גבוה יותר, כדאי לה למהר ולקבל את תביעותיו.

זאת, משום שחתימתה למעשה אינה מחייבת את ילדיה. בשלב הבא, כשבידה כבר גט והגירושין הושלמו, יוכלו הילדים לפנות באופן עצמאי לבית המשפט.  הילדים אינם צד להסכם ולכן אינם  מחויבים לו. הם יכולים להגיש  תביעה עצמאית נגד אביהם, ללא צורך בהוכחת שינוי מהותי בנסיבות.

נכתב ע"י עורך דין לנושאי משפחה וגירושין.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה