בית המשפט רואה אל מול עיניו את טובת הילד קודם כל (שלקטין לא יחסר, שרמת חייו תישמר), תוך כדי איזון בין ההורים. בית המשפט בודק מה הם צרכי הילדים, מה רמת החיים שבה הם חיו והיכולות הכלכליות של האב והאם.

צרכי הילדים מתחלקים לשני חלקים צרכים הכרחים וצרכים מדין צדקה.

  1. צרכים הכרחיים – הצרכים המינימאליים הדרושים לקיום: מזון, ביגוד, הנעלה. בית המשפט קבע את סכום המזונות המינימליים על 1,1500 ₪ לחודש. זהו סכום שלא צריך להביא ראיות כדי להוכיח אותו. לסכום זה נוסף המדור – הוצאות הבית ארנונה, מים חשמל, כבלים או שכירות או החזרי משכנתא, 30% מהם לילד אחד, 40% לשני ילדים.
  2. צרכים מדין צדקה – אלו הם הצרכים מעבר לצרכים ההכרחיים ועד לרמת החיים בה הורגלו הקטינים. למשל: חוגים, ביגוד יוקרתי, מותגים, מסעדות, נופשים, רכב ונסיעות, דיור ברמה גבוהה-בוילה, למשל, שכירות או משכנתא גבוהה ועוד.

מזונות הכרחיים

במזונות ההכרחיים חובת התשלום היא רק על האב.

מזונות מדין צדקה

במזונות מדין צדקה – שווים האם והאב, וישתתפו באופן יחסי להכנסות הפנויות. בהוצאות רפואיות והוצאות עבור גן וצהרון במרבית המקרים יתחלקו האב והאם באופן שווה.

החל מגיל 15 כל טווח המזונות הוא מדין צדקה (החל מההכרחיים ועד לרמת החיים בה הורגלו הקטינים). זאת אומרת חלוקה שוויונית בין ההורים.

מתי מתחילה הבעיה? כאשר האמהות רוצות לקבל כמה שיותר והאבות רוצים לשלם כמה שפחות, יש מלחמת חורמה. בית המשפט עושה דבר טוב מאוד ובודק היטב את היכולות הכלכליות ורמת החיים שנהגה.

 

שלוש דוגמאות לצורך המחשה:

טובת האם

האב בעל חברה,  עצמאי, מצליח ומשתכר 40,000 ₪ נטו לחודש. האם אינה עובדת. שני ילדים בני שנה ושלוש. רמת החיים גבוהה מאוד – נסיעות לחו”ל, בתי מלון מפוארים, בגדי מותגים, ועוד. עם הגירושין, האם מביאה הוכחות לרווחי האב (מאזנים ודו”ח רווח והפסד מרואה החשבון, קבלות על נסיעות לחו”ל, פירוט דפי אשראי, 25,000 ₪ לחודש על מותרות). בית המשפט פסק – 10,000 ₪ מזונות ומחצית הוצאות גן והוצאות רפואיות. האב טען לקריסה כלכלית! הוא סגר את החברה באופן פיקטיבי, וביקש להפחית את המזונות. אחרי מלחמה קשה הצליחה האישה להראות שפוטנציאל ההשתכרות של האב נותר כפי שהיה וכי סגירת החברה היתה פיקטיבית והמזונות נשארו 10,000 ₪.

טובת האב

שני ההורים עובדים ומשתכרים כ 10,000 ₪ נטו לחודש. ילדה בת שנתיים. רמת חיים ממוצעת ומעלה. נפסקו מזונות לאב 2,000 ₪ , מחצית גן ומחצית הוצאות רפואיות. בסכום זה גלומה השתתפות של האם מדין צדקה.

הסכם

האב בעל חברה המשתכר 30,000 ₪ לחודש. האם בעלת דירה משתכרת 4,000 ₪ לחודש. קטינה בת 3. בהסכם גירושין הסכימו על 4,000 ₪ וחצי גן. כעבור שנתיים בעקבות משבר כלכלי רווחיו של האב צנחו ל 3,000 ₪ לחודש. האב ביקש להפחית את המזונות בבית המשפט. בית המשפט הפחית ל 2,000 ₪ ומחצית חינוך והוצאות רפואיות, עקב השינוי הכלכלי המהותי לרעה.

טיפ

בית המשפט לעולם רואה את טובת הילד ומאזן בין שני ההורים. תמיד ניתן לשנות מזונות, אם היה שינוי נסיבות מהותי. מה זה שינוי נסיבות מהותי? חלילה מחלת אב שלא מאפשרת הכנסה, עלייה משמעותית ביכולת הכלכלית של האב, זכייה בלוטו ועוד.

המלצתה של עו”ד טלי אויזרוביץ: תמיד ניתן לשנות מזונות. אם יבקשו מכם לחתום על הסכמתכם שלא לבקש בעתיד העלאת מזונות או הפחתה, לעולם, אל תסכימו! אפילו שאתם כל כך רוצים לגמור עם זה ולהמשיך הלאה. זה אפילו לא חוקי, ואם חתמתם תדעו שעדיין ניתן להגיש תביעה ולבקש בדיקה מחדש.

 

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה