מזונות ילדים נקבעים בהתאם לצורכי הילדים והיכולת הכלכלית של האב ושל האם, רמת החיים שנהגה תוך התחשבות בזמני השהות של הילדים עם ההורים ובהכנסות הפנויות לאחר העברת תשלום המזונות. מזונות ילדים מורכבים משני סוגים:

צרכים הכרחיים –

 אלו הם הצרכים המינימאליים הדרושים לקיום בסיסי: מזון וביגוד. הסכום של הצרכים ההכרחיים המינימאליים עומד על כ-1,400 ₪. גם אב שאינו עובד יצטרך לשלם סכום זה, ואב בעל יכולת ישלם יותר מסכום זה. לסכום זה מתווסף המדור שהוא השתתפות בשכר דירה או במשכנתה בשיעור של 30% לילד אחד, 40% לשני ילדים וכן הלאה.

צרכים מדין צדקה –

 אלו הם הצרכים הנוספים לצרכים ההכרחיים ועד לרמת החיים שאליה הורגלו הקטינים (חוגים, בגדי מותגים, מסעדות, נופשים, שיעורים פרטיים, קוסמטיקה ועוד).

נוסף על סכום המזונות יישאו ההורים בחלקים שווים בהוצאות הרפואיות, גן וצהרון. אם מדובר בילדים לאב בעל הון, יישא האב במלוא הוצאות אלו.

גובה המזונות בעת שירות צבאי/לאומי יעמוד על שליש מהסכום אשר שולם עד גיל 18.

מזונות קטינים כשהמשמורת משותפת –

במשמורת משותפת ישלם האב מחצית מזונות הכרחיים מינימאליים ומחצית המדור, ועל זה תתווסף או תופחת, כתלות בפער בין הכנסות הצדדים, מחצית הצרכים מדין צדקה. לבית המשפט שיקול דעת להפחית או להוסיף למזונות המתקבלים לעיל סכום שאינו עולה על הצרכים מדין צדקה, לאחר בדיקת ההכנסה הפנויה הנשארת בידי כל אחד מההורים, לאחר תשלום המזונות ההכרחיים המופחתים, תוך שמירה על העיקרון שהאב זכאי כי יישארו בידיו כספים למחייתו ולמחיית הילדים כשהם גרים עמו. בית המשפט יבדוק מהן ההכנסות הפנויות של הצדדים לאחר תשלום המזונות. הכנסת האב הפנויה תיקבע על פי הכנסתו ברוטו בניכויי חובה, יופחתו דמי השכירות שלו והוצאות המדור של האב, והמזונות שהוא אמור לשלם וכך גם לאם בשינויים המחויבים. בהתאם לתוצאה המתקבלת יפעיל בית המשפט שיקול דעת אם להפחית או להוסיף לסכום המזונות שחישב.

על כן, ייתכן כי במשמורת משותפת, כשהאם משתכרת שכר זהה לשכר האב, יחויב האב אך ורק במחצית המדור והצרכים ההכרחיים; או אפילו מצב שבו כל צד יישא בצורכי הילדים כשהם אצלו. אם האם משתכרת משמעותית יותר מהאב, היא שתישא בצרכים מדין צדקה, ולכן ייתכן במצב כזה כי האם תעביר לאב סכום חודשי למזונות הקטינים.

לפניכם מאמרים מקצועיים מאת: עו”ד גירושין טלי קורן-אויזרוביץ

עקרונות לקביעת משמרת

בן מרדן

תובענה לפסיקת מזונות של שניים מילדי הצדדים המתגוררים אצל אמם התובעת (בת כבת 19 כיום – סטודנטית ובן כבן 16 כיום). לאור החלטות קודמות, ההכרעה מתייחסת לחיוב המזונות ממועד עזיבת האם את בית המגורים במשק של האב לדירה בבעלותה. המשפחה מחולקת למעשה לשני מחנות מנותקים: שניים מהילדים עם האב ושניים עם האם. לטענת האב מאז […]
המשך לקריאה

מזונות לפי הדין השרעי

דיני אישות החלים על מוסלמים הדין האישי שחל על מוסלמים בישראל הוא חוק המשפחה העותמאני, לשנת 1917, אשר בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, מקום שיש צורך בפרשנות או השלמה יש לפנות למקורות האיסלאם בכל הקשור לדיני השריעה מאסכולה זו. בהתאם לדין זה, האדם מחויב במזונות עקב נישואין (בעל לאשתו) וקשרי דם (אב לבנו, בן לאביו […]
המשך לקריאה

צו עיכוב יציאה מהארץ

עיכוב יציאה מהארץ של אדם הינו דבר חמור ביותר מפני שהוא פוגע בזכויות הבסיסיות של האדם לחופש תנועה. ישנם שלוש מטרות לבקשת צו עיכוב יציאה מהארץ: מניעת עיגון – צו אשר ימנע מאדם לעזוב את בן זוגו ללא מתן גט הבטחת מזונות– צו שיבטיח כי ישולמו מזונות לאלה הנזקקים לו. מניעת חטיפת ילדים – צו […]
המשך לקריאה

מזונות במשמורת משותפת

בית המשפט נוטה לקבוע מזונות מופחתים במקצת כאשר ישנה משמורת משותפת, ונוקט בזהירות יתירה ובהתחשב במכלול הנסיבות בכל מקרה ומקרה. בע”מ 318/05 השופט וינר מבית המשפט המחוזי דחתה בקשת הגדלת מזונות לקטינה בת 11 מן הטעם שהקטינה נמצאת במשמורת משותפת והאב דואג לצורכי הקטינה באופן מלא לפחות מחצית מהזמן. מטבע הדברים, במקרים בהם נושא האב […]
המשך לקריאה

מזונות לילד סרבן

האם בית המשפט יצמצם או יבטל תשלום מזונות בגין ילד המסרב לקיים קשר עם האב? בית המשפט העליון קבע כי מבחינה משפטית ניתן לצמצם את חובת המזונות כאשר מדובר בילד מורד, המסרב לקיים קשר עם האב. פגיעה במזונות ילד שהינו סרבן קשר תעשה בזהירות יתירה ותוך בחינת כל מקרה לגופו. בית המשפט יבדוק מי האשם […]
המשך לקריאה

מזונות ילדים בגירים

בעת קביעת סכום מזונות ילדים, במסגרת הליך גירושין, בית המשפט בוחן פרמטרים רבים ואחד מהם, הוא גילו של הילד. כאשר מדובר בילד בגיר המשרת בצה”ל, ניתן לתבוע מזונות ילדים בגירים ונקבע כי יקבל שליש מסכום המזונות שקיבל כקטין. מה לגבי בגיר שלומד בכיתה יג’ יד’? בפסיקה נקבע כי בגיר הלומד בכיתה יג’ ויד’ חובת המזונות […]
המשך לקריאה

דמי מזונות

שאלה: בעלי ואני החלטנו להתגרש ויש לנו ילד בן 6 שמתחיל השנה ללמוד בבית הספר. מה גובה המזונות שאקבל מבעלי? האם יש סכום מינימום שעליו לשלם? אילו עוד הוצאות יש לקחת בחשבון? תשובה: בעת גירושין, הסכום המינמלי למזונות לילד עומד על 1250 ש”ח. זה הרף התחתון של מזונות קטינים ומדובר בצרכים בסיסיים שאין צורך להוכיחם. לסכום […]
המשך לקריאה

מזונות מדין צדקה

מדובר בחובה משפטית מלאה שניתן לכפות על ביצועה. חובת האב אינה מצטמצמת בסיפוק צרכי הילד המינימליים ההכרחיים לקיומו אלא מגיעה מעבר להם. חובה זו נובעת מדין צדקה. כלומר, בצד חובת המזונות מין הדיון עומדת חובת המזונות מדין צדקה. זו חובה רחבה יותר ואינה תלויה בהורה מסוים אולם היא חלשה יותר במובן זה שהיא תלויה בקיומם […]
המשך לקריאה

זכותו העצמאית של הילד

בפסיקה קיימת הכרה בזכותו העצמאית של הילד לתבוע באופן נפרד ובלתי תלוי בהוריו תביעה בנושא מזונות. בעבר, בפסיקה הישנה אין הכרה בזכותו של הילד כבעל דין נפרד בכל הנוגע להחזקתו מפני שהיא שייכת לעניין ההורים. בפסיקה בשנים האחרונות יש הפיכה במגמה וכיום יותר ויותר בית המשפט מכיר בזכות הילד כבעל דין עצמאי גם בעניין החזקתו. לזכות […]
המשך לקריאה

קביעת מזונות בבית המשפט

בית המשפט רואה אל מול עיניו את טובת הילד קודם כל (שלקטין לא יחסר, שרמת חייו תישמר), תוך כדי איזון בין ההורים. בית המשפט בודק מה הם צרכי הילדים, מה רמת החיים שבה הם חיו והיכולות הכלכליות של האב והאם. צרכי הילדים מתחלקים לשני חלקים צרכים הכרחים וצרכים מדין צדקה. צרכים הכרחיים – הצרכים המינימאליים הדרושים לקיום: […]
המשך לקריאה