03-5751257

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

בקשה למזונות ילדים זמניים קטינים במשמורת אם במשפחה בה האב עשיר

כבוד בית המשפט מתבקש בזאת לפסוק למבקשים מזונות זמניים, החל מיום הגשת התביעה ועד החלטה אחרת, וכן לחייב המשיב בהוצאות שכ"ט עו"ד ומע"מ.

ואלה נימוקי הבקשה מאת עורך דין משפחה טלי אויזרוביץ:

הקדמה וטענות מקדמיות

 1. המשיב בכתב הגנתו הכחיש הכחשה גורפת את כתב התביעה ולמעשה אין כתב הטענות שהגיש מהווה כתב הגנה. ראה סעיף 26 לכתב ההגנה.
 2. המשיב לא צירף להרצאת הפרטים מטעמו, תדפיסי חשבון בנק, מאזן, דו"ח רווח והפסד, פרוט כרטיסי אשראי כנדרש, ויש למחוק את הגנתו או להפעיל את הסנקציה שבתקנה 264 לתקנות סד"א, ולקבל את טענות המבקשים בנוגע להשתכרותו ורמת החיים במשפחה, כנכונות.
 3. המשיב בתחבולות מנסה להקטין את הונו ולהציג רמת חיים נמוכה משנהגה בפועל, על מנת שלא יחוייב במזונות כפי שילדיו ואשתו ראויים להם וכפי רמת החיים שסיפק להם ויכול לספק להם. ראה מצ"ב ע"א עתיק יומין, ע"א אביאני, שריחו לא נס.
 4. בפרשת אביאני נאמר כי:

"כאשר פורץ ריב בין הבעל והאישה יש והבעל נוקט בתחבולות לשם הקטנת הכנסותיו, כדי לפגוע באמצעים שיועמדו לרשות האישה. לשם כך, הוא מחליף מקום עבודה או סוגר את עסקו…לכן כל אימת שטוען הבעל, כי בפרוץ הריב או בסמוך לו חלו שינויים במקורות או בדרכי פרנסתו, חייב בית המשפט לבדוק אם נהג הבעל בתום לב ולצורך העניין, או שמא אין זו תחבולה לצורך המשפט."

 1. המכירה לכאורה של אחת מחברות האב נעשתה באוגוסט 2011, ארבעה חודשים טרם הפרידה, כשהבעל כבר ניהל רומן, ולמעשה מדובר במכירה פיקטיבית במחיר מגוחך ויידרש רואה חשבון חוקר אשר יתן חוות דעתו, לעניין שווי האמיתי של חלקו בחברה שנמכר, ככל שנמכר. יצויין כי בדו"ח רשם החברות שנבדק ב– האב עדיין רשום כשותף בחברה. בנוסף, לבעל השקעות רבות בחו"ל מכספים משותפים ויש לו הכנסות נוספות בבנקים בחו"ל מצ"ב נספח ב', חומר נוסף שמצאה האישה בנוגע להשקעות של הבעל בחו"ל, כך שאין זה "בדייה מרוחה של האישה", כפי שמעז הבעל להכפיש בכתב הגנתו וראה גם המצורף לרשימת המסמכים לתביעה.
 2. ביום –פדה קופת גמל דברת שרם על סך 70,000 ₪ והבריח מאם המבקשים את המחצית השייכת לה. ראה נספח 1 לרשימת המסמכים לכתב התביעה. בקרן היו 140,000 ₪ וכולה הועלמה והוברחה.
 3. ניסיונו של המשיב לקשור בין מעבר המשפחה למגורים בבית פרטי בשיכון דן לבין מעבר בנותיו הבגירות לגור עימו, מהווה עוד ניסיון חסר תום הלב להציג עצמו בעל יכולות כלכליות מופחתות. שתי בנותיו הבגירות, עברו להתגורר במשפחה עם בני הזוג שמונה חודשים לאחר המעבר לבית הפרטי. הן עברו, לצערם של כולם, עקב התפרצות מחלה של אימן (התקף פסיכוטי), בסוף ספטמבר –, כאשר המעבר למגורים בבית פרטי היה עוד בתחילת פברואר –. ראה הסכם שכירות נספח 20 לתביעה.
 4. המשיב לעצמו דירה ברח' — בתל אביב, בכיכר המדינה, לא פחות ולא יותר, ומשלם שכר דירה של 7,750 ₪. לא לחינם לא צירף חוזה שכירות שלו.
 5. מצורף כנספח א', קבלות על גן ילדים בסך 7,000 ₪ לחודש, קבלה על ארנונה בסך 1915 ₪ לחודשיים, קבלה על ניקיון לחודש בסך 840 ₪ לחודש, טיפול פסיכולוגי לאישה 2,800 ₪ לחודש, קורסים ללימודי האישה וקבלות נוספות מהסופרפארם.
 6. טענת האב, כי גן בסך 3,500 ₪ לילד, זה "נטל עצום שמנסה האישה להטיל על שכם המשפחה", מלמד, לא רק שהאב מנותק מהמציאות הכלכלית בגוש דן וכבר מזמן לא בדק כמה עולים גנים פרטיים באיזור המגורים שלהם, אלא גם שהינו חסר תום לב ושוב מנסה להציג רמת חיים נמוכה ממה שנהגה בפועל, שכן הילדים שהו בגן הפרטי הזה בהסכמת האב, מאז שנכנסו למסגרת של גן, וטענה זו לא היתה נטענת כלל אילולא היה פורץ המשבר ואילולא היה מנסה לגרום להורדה דרסטית ברמת חייהם, בשל המשבר בינו לבן האישה.
 7. הצדדים, נישאו זל"ז בנישואין אזרחיים באוקטובר 2005. מדובר באישה חולה בעלת 100 אחוזי נכות זמנית, שיצאה משוק העבודה, הן מפאת מחלתה והן מפאת הקמת המשפחה והלידות, שקצבותיה עלולות להסתיים בכל עת והיא תיוותר ללא כל הכנסה. כל עוד יש לה הכנסה מקצבאות וביטוחים, טוענת היא עצמה כי יש לקזז הכנסותיה אלו ממזונותיה.
 8. יצויין כי הכנסתה של האישה היא זמנית בלבד ועומדת להסתיים שכן הנכות היא זמנית בשל מחלה. עוד יצויין כי השכירות המתקבלת מדירת האישה מלפני הקשר היא שמשלמת את המשכנתא ומתקזזת מולה ואין לאישה הכנסה נוספת ממנה. כן יודגש כי משש שנות הנישואין, עבדה האישה כשנתיים וחצי בלבד, שכן היתה כשנתיים בחופשות לידה וכשנה וחצי בחופשת מחלה. כשתסתיים הנכות הזמנית, יקשה על האישה לחזור לשוק העבודה, שכן אין לה רצף בתחום ההי טק, שמתחדש ומשתנה מידיי יום.
 9. לאור האמור בסעיף לעיל, גם זכויות סוציאליות לא צברה, והמעט שצברה כבר פדו לצרכי הבית.
 10. בשלב זה אין האישה מבקשת מזונות זמניים לעצמה, אך שומרת על זכותה לעשות כן, אם ישתנו הנסיבות והכנסתה תופסק.
 11. יצויין כי המשיב העביר בחודש האחרון למזונות ילדיו, סך של 5,000 ₪ בלבד, כולל מחצית הגנים, סכום שלא מכסה אפילו את מדורם של הקטינים ובטח שלא את מזונם. חודש לפני כן, העביר 3,000 ₪, בלבד, פחות ממחצית הגנים. המשיב בגד בגידה כפולה במבקשים. לא מספיק שנטש את האישה תוך בגידה רומנטית כואבת, אלא שבוגד הוא בה גם בגידה כלכלית, ללא שום תחושת מוסר ובחוסר אחריות כלפיי הקטינים שהינם מקטני קטנים.

נימוקי הבקשה גופה

 1. הקטינים, בגילאים חמש ושנתיים.
 2. המבקשים מתגוררים בשיכון דן, בבית פרטי בן 6 חדרים, אותו הם שוכרים בשכירות של 6,900 ₪ לחודש.
 3. ראה נספח 1 לרשימת המסמכים: נכנסה לחשבון האב משכורת של 50,000 ₪. ביום–40,000 ₪.
 4. הנתבע הבעל הינו איש תוכנה, עבד כמנהל צוות פיתוח, בשנתיים האחרונות הקים חברה פרטית, אשר הנתבע הוא העובד היחידי, ועוסק בייעוץ לחברות שונות. הוא מנהל את החברה ועובד מהבית ואין לחברה עובדים ומשרדים. לנתבע הכנסות נוספות, מהשקעות בחברות בחו"ל הכנסתו נטו מגיעה לכדי 45,000 ₪ נטו לפחות להערכת התובעת, לאור המסמכים המצויים ברשותה ושצורפו לרשימת המסמכים לתביעה.
 5. יצויין כי הוצאות החברה הם למעשה הוצאות הבית, ויש לזקפן ולהוסיפן להכנסות האב. שכירויות, משכורות, ציוד משרדי ועוד הוצאות המפורטות בדו"חות מס הכנסה של החברה, הם הוצאות הבית, שכן לחברה אין משרד והוצאות משלה, ויש לזקוף הוצאות אלו להכנסות הנתבע, שכן הוצאות אלו יורדות מההכנסות לצורך חישוב הרווח לצרכי מס, אך האב צורך את ההכנסות האלו לצרכים אישיים ולא עסקיים.
 6. האישה אינה עובדת עקב מחלה אוטואימונית בה חלתה, בגינה קיבלה 100% נכות זמנית. בשלב זה, מקבלת האישה גימלת אי כושר עבודה בסך של כ- 13,500 ₪ לחודש וכן גימלת נכות מביטוח לאומי בסך 2,447 ₪. לפני שחלתה עבדה האישה כתכניתנית והשתכרה כ- 14,500 ₪ נטו.
 7. לאישה דירת שני חדרים בתל אביב מלפני הנישואין, עליה רובצת משכנתא, שמשולמת מהשכרת הדירה. הדירה מושכרת תמורת 5,000 ₪ לחודש אך משלמת את המשכנתא בסך של כ-4,250 ₪.

רמת החיים

 1. בהתאם לתדפיסי כרטיסי האשראי של הצדדים ניתן לראות כי הבעל מוציא בכרטיסיו כ- 16,000 ₪ לחודש והאישה מוציאה כ- 22,000 ₪ לחודש בכרטיסי האשראי שלה. סה"כ 38,000 ₪ לחודש לקניות מזון, ביגוד, בתי קפה, צעצועים, מסעדות, תרופות ועוד.
 2. בנוסף לכרטיסי האשראי ישנם התשלומים להוצאות הבית, גן הילדים לשני ילדים לאחר הנחה עולה 7,000 ₪ לחודש. כך עולה מחשבונות הבנק של הצדדים.
 3. הילדים משתתפים בחוגים יקרים. חוג שחיה שעולה כ-800 ₪ לחודש, לשניהם ועוד חוג התעמלות וחוג מחול בעלות של כ- 220 ₪ כל אחד. קבלות צורפו לרשימת המסמכים. האישה לומדת בקורסים מזה כשנתיים- קורס הדרכת תינוקות בעלות 16,000 ₪, וקורס יועצות שינה ב 7,000 ₪.
 4. הילדה מטופלת אצל פסיכולוג, וגם בני הזוג מטופלים כל אחד בנפרד. הוצאה זו מגיע לכדי כ-2,500 ₪ לחודש.
 5. האישה מעסיקה מנקה בעלות 840 ₪ לחודש. לילדים יש ביטוח בריאות בסך 300 ₪ לחודש, נכון למועד הגשת הבקשה.
 6. יצויין כי הילדים אסמטיים ונדרשים לתרופות ואינהלציה. לאישה הוצאות בריאותיות ניכרות, לצורך תרופות רבות שהיא מקבלת.
 7. הצדדים חיו ברמת חיים גבוהה מאוד. המבקשים גרים בשיכון דן בבית פרטי בעל שלוש קומות וגינה. הם נהגו לצאת למסעדה פעם בשבוע וקונים אוכל מוכן פעם נוספת בשבוע. הילדים יוצאים לבילויים רבים כגון: סרטים, הצגות, לונה פארק ועוד. בבית שותים מי עדן בלבד.
 8. כל האמור לעיל לא זכה להתייחסות מפורשת בכתב ההגנה ולמעשה יש בכך הודאה מצד המשיב.

הרכוש

 1. פרט לחברה ולמוניטין של האב, האב שותף ו/או משקיע, בחברות שונות בחו"ל ומקבל הכנסות מחברות אלו מעת לעת, בסכומים ניכרים.
 2. בבעלות הבעל חברה בשם — בע"מ, אותה הסתבר לפי כתב הגנתו, מכר בסמוך לפרוץ הסכסוך, במחיר מגוחך (למרות שלפי דו"ח רשם החברות הוא עדיין שותף בחברה).
 3. לבעל ולאישה חשבון בנק הרשום על שמם והאישה אינה יודעת מצב המלא של כספיו וחסכונותיו והאב לא צירפם לכתב הגנתו.
 4. הבעל צבר זכויות סוציאליות, לרבות קרנות השתלמות וקופות גמל, ביטוח מנהלים ופנסייה, בסכומים ניכרים. בנוסף, אופציות ובונוסים שחלקם פדה בזמן הנישואין והבריח מאם המבקשים.
 5. לצדדים שני רכבים, –.
 6. השימוש ברכב, נכלל בגדר מזונות. כל טובת הנאה הנדרשת למען רווחתה של האישה מבחינת צרכי חייה. כמו מדור גם הענקת זכות השימוש במכונית, שיש לה השלכה על הסכומים הדרושים לאישה ולילדים על הוצאותיהם היא בגדר תביעת מזונות-להגיע לבית משפט במונית, קניות, הסעת הילדים, כסאות בטיחות. ראה בר"ע 258/81 ליפשיץ לז (3) ע"מ 645, 650.
 7. בענייננו, המדובר בילדי עשירים ולילדי עשירים מגיעים מזונות גבוהים, מאחר והם אינם צריכים לוותר על מה שילדי עניים מוותרים. ראה דברי שרשבסקי בספרו, בעמ' 380-381:

"… צרכיהם של ילדים עשויים להיות שונים זה מזה ואין להעלים עין מכך שלילדי עניים אין אותם הצרכים כמו לילדי עשירים, כי ילדי עניים צריכים לפעמים לוותר על דברים דרושים שיש לספק לילדי עשירים…אם האב אמיד, יש גם מקום לחייבו, מדין צדקה ולא מדין מזונות, לתת לילד לא רק מה שהכרחי אלא גם מה שראוי לו וזה בוודאי תלוי גם באפשרויות הכספיות של האב" (שרשבסקי, בעמ' 381;).

 1. המבקשים, הקטינים זקוקים למזונותיהם, כולל הוצאות אחזקת הדירה הקבועות, בסך של 9,700 ₪ לחודש, לפי הפירוט הבא ו/או לפי כל פירוט אחר המתחייב על פי השינויים ההכרחיים ו/או ע"פ כל פירוט אחר שכב' בית המשפט ימצא לנכון:

המבקשת

 1. סל מזון 800 ₪
 2. מוצרי ניקוי כביסה והגיינה                                     400 ₪
 3. ביגוד והנעלה 500 ₪
 4. בילויים נופש ובידור(הצגות וספרים)               400 ₪
 5. מתנות וימי הולדת 200 ₪
 6. צעצועים ומחשב 350 ₪  
 7. נסיעות (לרופאים, חברים, בילויים) 350 ₪
 8. חופשות הבראה                         200 ₪
 9. דמי כיס                                                                    300 ₪
 10. מספרה וקוסמטיקה (צופה פני עתיד)              300 ₪ 
 11. ביטוח רפואי 200 ₪
סה"כ                                                                                                                  4,000  ₪

 

המבקש

 

 1. סל מזון 800 ₪
 2. מוצרי ניקוי כביסה והגיינה                                     400 ₪
 3. ביגוד והנעלה 500₪ בילויים נופש ובידור(הצגות וספרים)                                               400 ₪
 4. מתנות וימי הולדת 200 ₪
 5. צעצועים ומחשב 350 ₪  
 6. נסיעות (לרופאים, חברים, בילויים) 350 ₪
 7. חופשות הבראה                         200 ₪
 8. דמי כיס                                                                      300 ₪
 9. מספרה וקוסמטיקה (צופה פני עתיד)              200₪ 
 10. ביטוח רפואי                                                             200 ₪
סה"כ                                                                                                     3,900  ₪
הוצאות דיור לחודש (ממוצע)
הוצאות שוטפות

 

 1. מים וארנונה                                     900 ₪
 2. חשמל                                                             1000 ₪            
 3. גז                                                                         50 ₪
 4. אגרת טלויזיה                                                             50 ₪
 5. כבלים                                                               300 ₪ 
 6. טלפון                                                 150 ₪
 7. פלאפון                                                             500 ₪
 8. אינטרנט                                                                         200 ₪  
 9. בדק בית תיקונים ואביזרים מתבלים                                        400 ₪
 10. מנקה                                                             420 ₪
 11. ביטוח דירה ותכולה                                                                200 ₪
 12. מי עדן                                                             350 ₪

 

סה"כ                                                                                                              4,520 ₪ 

40% עבור הקטינים מהוצאות מדור: 1800 ₪.

סה"כ כללי עבור הקטינים:  9,700 ₪ .

ראה קבלות ומסמכים מאמתים מצורף לרשימת המסמכים ולבקשה זו, קבלה על גנים, מנקה, טיפולים פסיכולוגיים ועוד.

 1. בנוסף לסכום המזונות הנ"ל על הבעל לשאת גם בתשלומים הבלתי קצובים הבאים, עבור הילדים:
  • א. תשלום בגין הוצאות רפואיות חריגות שאינן מכוסות על ידי קופת החולים, כגון אורטודנט, משקפיים ופסיכולוג, לרבות תרופות ומכשירי אינהלציה לקטינים.
  • ב. תשלום 40% מדמי שכירות בגין מדור חלופי באותה סביבת מגורים, שעלותו 6,500 ₪ לחודש לדירת ארבעה חדרים (יצויין כי הבית הפרטי יעלה 6,900 ₪ לחודש, החל מחידוש החוזה, אולם מדובר במחיר נמוך יחסית לבתים פרטיים מאחר ויש קליניקה בקומה התחתונה).
  • ג. תשלום מחצית חוגי שחיה וחוג התעמלות ומחול.
  • ד. תשלום מחצית הוצאות חינוך בבית הספר.
  • ה. תשלום מחצית גן ו/או צהרון וקייטנות וכן בית ספר פרטי החל מהשנה הבאה.
  • ו. תשלום מחצית שיעורים פרטיים והוראה מתקנת.
 2. אשר על כן יתבקש כב' בית המשפט כדלקמן:
  • א. להזמין את הנתבע לדין.
  • ב. לחייב את הנתבע לשלם לידי המבקשים מזונות זמניים בסכום קצוב של 9,700 ₪ סה"כ (כשסכום זה אינו כולל דמי שכירות, הוצאות מדור, חוגים, חינוך והוצאות רפואיות חריגות) ולהצמיד סכום זה למדד יוקר המחיה, כשהעידכון יעשה מידי חודש בחודשו.
  • ג. לשאת בנוסף לסכום המזונות הנ"ל בתשלומים הבלתי קצובים הבאים בגין הקטינים:
 • תשלום בגין הוצאות רפואיות חריגות שאינן מכוסות על ידי קופת החולים, כגון אורטודנט, משקפיים ופסיכולוג, לרבות תרופות ומכשירי אינהלציה לקטינים.
 • תשלום 40% מדמי שכירות בגין מדור חלופי באותה סביבת מגורים, שעלותו 6,500 ₪ לחודש לדירת ארבעה חדרים.
 • תשלום מחצית חוגי שחיה וחוג התעמלות ומחול.
 • תשלום מחצית הוצאות חינוך בבית הספר.
 • תשלום מחצית גן ו/או צהרון וקייטנות וכן בית ספר פרטי החל מהשנה הבאה.
 • תשלום מחצית שיעורים פרטיים והוראה מתקנת.
 • לקבוע כי כל סכום שלא ישולם במועדו יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום החיוב ועד התשלום בפועל.

                        טלי אויזרוביץ, עו"ד

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

מאמרים נוספים בנושא

קידום אתרים לאוס קידום אתרים
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support