03-5751257

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

דוגמא בקשה לצו עיקול בתביעת מזונות

בקשה בכתב לעיקול זמני מאת משרד עורכי דין גירושין קורן-אויזרוביץ

כב' בית המשפט מתבקש בזאת להיעתר לבקשת המבקשת וליתן צו עיקול על הזכויות ו/או הנכסים המפורטים להלן (להלן:"הנכסים"), לרבות הפירות והרווחים המופקים מהם – אשר רשומים על שם המשיב לבדו וזאת על מנת להבטיח תביעת מזונות ילדים לקטינה.

וכן להורות כי שום פעולה לא תעשה בנכסים הנ"ל בלא הסכמתה המוקדמת של המבקשת ולחייב את המשיב בהוצאות שכ"ט עורך דין ומע"מ כדין.

ואלה נימוקי הבקשה:

נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר מטעם המבקשת המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממנה.

תצהיר עיקול מזונות

אני הח"מ —לאחר שהוזהרתי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזה בכתב כדלקמן:

 1. הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשתי למתן עיקולים ו/או סעדים זמניים אחרים, לצורך הבטחת תביעת מזונות קטינה שהגשתי.
 2. נישאתי לבעלי בנישואין כדמו"י בשנת 2003. אלו הם נישואינו השניים.
 3. מנישואינו נולדה הקטינה , ילידת —כיום בת עשר. יש לי בן נוסף מנישואי הראשונים והוא כיום בן 25.
 4. מערכת היחסים ביני לבין בעלי פורטה באריכות בתביעה למזונות ילדה ובתביעה למשמורת שהגשתי נגדו, המהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי זה. כל המסמכים התומכים בבקשתי צורפו לרשימת המסמכים בתביעת המזונות ומהווים חלק בלתי נפרד מבקשתי זו.
 5. ביתי ואני מתגוררות בנפרד מהאב מזה כשבועיים. אני שכרתי דירה עבורי ועבור בתי, במרחק 5 דקות מהאב, בעלות של 3,800 ₪ לחודש.
 6. אני חוששת מאוד מהכבדה על ביצוע פסק הדין, וכי לא יהיה מהיכן לגבות מזונות שיפסקו לביתי.
 7. אין בבעלותנו כל נכס מקרקעין.
 8. האב עובד כעצמאי. כעצמאי, אין לאב משכורת סדירה שניתן לעקל. האב נהג לשלם הוצאות המשפחה במזומן, והתנהל במזומן באמצעות הכנסות במזומן שהוא קיבל מעבודתו כעצמאי, ולא הפקיד מלוא הכנסותיו לבנק. אין ספק כי הוא מחזיק בהכנסותיו ושולט בהן.
 9. ברשותו שתי מוניות ושני מספרי מוניות, שאחת מהן הוא משכיר. לאחרונה אמר לי כי הוא מוכר את המונית ורוכש רכב חדש אך אין שום עירבון כי לא ימכור את המונית ויעלים את הכספים שיתקבלו.
 10. גיליתי שלאב יתרה של 100,000 ₪ במזומן בחשבון הבנק אשר על שמו, אולם יתכן שכבר הוציא את הכסף והעלימו, ואם לא עשה כן, עדיין הרי שיכול לעשות זאת בקלות, על מנת לסכל את פסק הדין, שכן מדובר בסכום נזיל.
 11. האב כבר איים עליי עת עזבתי את דירת המגורים כי אני אזרק לרחוב ואשאר בלי כסף.
 12. לאור טיב עיסוקו של האב, ואופי הכנסתו, במידה והאב יבריח את הכספים הרשומים על שמו, לא יהיה מהיכן לגבות את מזונות הקטינה.
 13. בין היתר, רכשנו את הנכסים ו/או הכספים הבאים, הרשומים על שם בעלי אם כי, כי נכסים אלה שייכים לשנינו בחלקים שווים. ישנם נכסים נוספים וכספים אשר יתכן והועלמו ואני במבקשת להתחקות אחריהם ולהורות לבעלי להשיבם. כמו כן, יתכן וישנם נכסים שנרכשו שעדיין אינני יודעת עליהם:
 14. אני נתתי בבעלי אמון מוחלט ומלא. למרות שהרכוש הנ"ל שנרכש ו/או שנצבר במהלך נישואינו נרשם על שם בעלי בלבד, ראיתי את עצמי, וכך ראה גם בעלי, מאז ומתמיד כשותפה מלאה בנכסים אלו. כל השנים היה מובן מאליו לשנינו כי אנו שותפים שווי זכויות לכל הרכוש ללא יוצא מן הכלל.
 15. האב חייב במזונות בתו ובמדורה בהיותו אביה. האב מסוגל לשלמם לאור הכנסותיו, צרכי הקטינה ורמת החיים אליה הורגלה. למרות שהוא מסוגל לשלם את המזונות, גבייתן היא בעייתית, כמתואר לעיל.
 16. הסעדים המבוקשים על ידי מיועדים שלא אמצא בפני שוקת שבורה וכדי למנוע מהמשיב עשיית דין עצמית.
 17. באם לא יינתנו הצווים הזמניים בדחיפות ובמעמד צד אחד יוכל המשיב לבצע מחטף ולהעביר את הזכויות ברכבים ולו באופן פיקטיבי, ולהבריח את הכספים, ובכך עשוי להיגרם לי נזק שלא יהיה ניתן לתיקון בעתיד.
 18. מאידך שום נזק לא יגרם למשיב באם יינתנו הצווים הזמניים המבוקשים ויישמר המצב הקיים עד לדיון בפני בית המשפט בתביעתי, על כל סעדיה העיקריים והנלווים.
 19. זה שמי, חתימתי ותוכן תצהירי אמת.                                                                                     

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

מאמרים נוספים בנושא

קידום אתרים לאוס קידום אתרים
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support