בית המשפט נוטה לקבוע מזונות מופחתים במקצת כאשר ישנה משמורת משותפת, ונוקט בזהירות יתירה ובהתחשב במכלול הנסיבות בכל מקרה ומקרה.

בע"מ 318/05 השופט וינר מבית המשפט המחוזי דחתה בקשת הגדלת מזונות לקטינה בת 11 מן הטעם שהקטינה נמצאת במשמורת משותפת והאב דואג לצורכי הקטינה באופן מלא לפחות מחצית מהזמן. מטבע הדברים, במקרים בהם נושא האב באופן ישיר בהוצאות ילדיו הקטינים, יוצא הוא ידי חובת מזונותיו כלפיהם. הפועל היוצא הינו שכאשר הקטינים נמצאים במשמורת משותפת של שני הוריהם, על האב לשלם לקטינים במקרה כזה, מזונות מופחתים.

אך בית המשפט המחוזי מדגיש כי יש לבחון את היקף הפחתת דמי המזונות במקרים של משמורת משותפת, בצורה זהירה לבל תפגע טובת הקטינים. קיים חשש כי משמורת משותפת תיחשב ל"כדאית" יותר מבחינה כלכלית, ובכך יווצר תמריץ לפתיחת חזית סכסוך חדשה בין ההורים בעניין משמורת הילדים, כאשר האב יבקש משמורת משותפת מתוך מטרה להביא להפחתת דמי המזונות.

בתמ"ש19660/07 נקבע כי בשאלת חלוקת נטל המזונות במקרה של משמורת משותפת, שיעור ההפחתה במזונות האב ייעשה בכל מקרה ונסיבותיו תוך איזון ראוי בין מכלול הגורמים. הובהר כי הוצאות המדור החלות על האב אינן פוחתות כשהקטינים נמצאים במשמורת משותפת.

בתמ"ש 28102/05 בפסק דין נדיר מסוגו לא חויב אב במזונות ילדים אשר היו במשמורת משותפת של ההורים. במקרה חריג זה, לכל אחד מההורים היו כספים רבים וניכר היה כי יש ביד כל אחד מהם את מלא הסכומים הדרושים למימון הוצאות הקטינות. בנוסף גיל הקטינות היה 11 ו-17 ולא היה מדובר בקטני קטינים ובשנים ארוכות של קבלת תשלומי מזונות קטינים. כך נקבע כי כל הורה ישא בהוצאות הקטינות במועד בו הן שוהות עימו וכל הוצאות החינוך והבריאות יחולקו בשווה.

מאמר זה נכתב ע"י עו"ד דיני גירושין מומחה

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה