מדובר בחובה משפטית מלאה שניתן לכפות על ביצועה. חובת האב אינה מצטמצמת בסיפוק צרכי הילד המינימליים ההכרחיים לקיומו אלא מגיעה מעבר להם. חובה זו נובעת מדין צדקה. כלומר, בצד חובת המזונות מין הדיון עומדת חובת המזונות מדין צדקה. זו חובה רחבה יותר ואינה תלויה בהורה מסוים אולם היא חלשה יותר במובן זה שהיא תלויה בקיומם של תנאים מוקדמים. המשפט העברי קבע שלושה כללים אשר מגבשים את חובת המזונות  מדין צדקה:

  1. חובת הצדקה מוטלת על אמיד.
  2. חובת הצדקה היא כלפי נצרך.
  3. היקף חובת הצדקה “כדי מחסורו” של הנצרך.

אמיד מהו

המונח אמיד אין פירושו עשירות ממש, אלא מי שיש בכוחו הכלכלי לזון עצמו על פי צרכיו ועדיין נותרת בידו יכולת כלכלית, כלומר: אם אינו עני. שמצבו הכלכלי שפיר מעבר לפרנסת עצמו.

נצרך מהו

אדם שאין בכוחו הכלכלי לדאוג לצרכיו.

כדי מחסורו

הגדרת המנוח פירושה: בהתאם לרמת החיים שחי בה וכפי שהורגל בה. מדובר על סכומי כסף מעבר לצרכים ההכרחיים, עד לרמה בה הורגלו הקטינים. ההפרש העודף בין המזונות ההכרחיים לבין הרמה לה הורגלו ואשר לה הם ראויים- זו חובת המזונות מדין צדקה. מזונות אלו הם פונקציה של יכולת ההורים.

צריך לזכות שמגיל שמעל גיל 15 חובת המזונות כולה היא מדין צדקה ומתפרסת על כל רמות המזונות – ההכרחית ושמעבר לכך, עד הרמה בה הורגלו הקטינים.

בחובה מדין צדקה – האם (אמא) שווה לאב וחיובה תלוי ביכולתה לתת צדקה.

עד גיל 15 במישור הבסיסי – בצרכים ההכרחיים ישא האב לבדו, ובמישור השני, מדין צדקה – עד לרמה בה הורגלו הקטינים, תחוייב גם האם על פי בחינת יכולתה.

כלפי קטינים מעל גיל 15 שכל החובה היא מדין צדקה האב וגם האם יחוייבו הן במישור של הבסיס של צרכם הכרחיים והן במישור השני – עד לרמה שבה הורגלו. כלומר על מנת שבית המשפט יכול להגיע למסקנה נכונה בדבר שיעור המזונות שיש לפסוק עליו לתת את הדעת לעובדות המלמדות על הצרכים ההכרחיים, על רמת החיים לה הורגלו הקטינים, יכולת ההשתכרות של האב ומידת ההשתכרות של האם. בית המשפט יתחשב בכך שצריך להשאיר בידי ההורים אמצעים כספיים לצורך כיסוי צרכיהם הם.

אין מדובר בחלוקה שווה בין האם לאב אלא בחלוקה שוויונית. כלומר, יבחנו הכנסות שני ההורים למול הוצאותיהם וכמה ישאר בידם לאחר שישאו במזונות הילדים והחלוקה תהיה באופן יחסי ליכולת.

מזונות מדין צדקה, בהם חבים שני ההורים, חלים בכל אורך תקופת הקטינות של הילדים עד גיל 15 – רק ברמה השנייה מעבר לצרכים ההכרחיים, ומעל גיל 15 – בכל רמות המזונות “ההכרחיים” ועד לרמה בה הורגלו הקטינים.

היקף החיוב

היקף החיוב מגיל 15 ועד בגרות כולו מדין צדקה. בתקופת הקטינות עד גיל 15 חלים בכפיפה אחת מזונות מן הדין בצרכים ההכרחיים ומזונות מדין צדקה מעבר לכך ועד לרמה בה הורגלו הקטינים. מחייבים את האב בצרכים ההכרחיים ואת שני ההורים מדין צדקה, כשיש בידם האפשרות להשלים מזונותיו.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה