03-5751257

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

אפוטרופסות לחסוי

עתירת המבקש להחלפת האפוטרופוס הנוכחי על גופה ועל רכושה של החסויה, באמצעות אפוטרופוס ניטראלי וכן להתיר לו לבקר את החסויה בבית האבות בו היא שוהה, וזאת ללא צורך בקבלת הסכמת האפוטרופוס וללא נוכחות צד שלישי. לחסויה – ניצולת שואה, אלמנה ואם שכולה– אין קרובי משפחה מדרגה ראשונה. המבקש, בן כ-36 שנים, נשוי ואב התגורר עם אימו בביתה של החסויה בילדותו ושמר על קשר עם החסויה לאורך השנים, ואילו האפוטרופוס, הינו רווק בן 31, ללא ילדים אשר לדבריו, החסויה לקחה אותו תחת חסותה בהיותו ילד. לטענתו, אין עילה להחלפתו. יצוין כי האפוטרופוס מתגורר בדירה אשר הזכויות בה שייכות לחסויה ואף מפעיל מתוכה את עסקו.

ביהמ"ש לענייני משפחה פסק:

אין מקום להחלפת האפוטרופוס הנוכחי באפוטרופוס ניטראלי מהטעמים הבאים: ראשית, סוגיית זהות האפוטרופוס נבחנה על ידי שתי פקידות סעד שונות אשר מצאו כי האפוטרופוס הנוכחי הינו ראוי ומתאים לשמש בתפקיד זה ולא נמצא כי הוכחו נימוקים לסטייה מהמלצות פקידת הסעד; שנית, גם מהתרשמותם של גורמים טיפוליים רלוונטיים נוספים ביהמ"ש שוכנע כי האפוטרופוס פועל לטובת החסויה ולמילוי צרכיה השונים; שלישית, לא עלה בידי המבקש להציג ולו התרשמות יחידה מאת גורם אובייקטיבי התומכת בטענתו שהאפוטרופוס אינו ממלא את תפקידו נאמנה; רביעית, עוד קודם שחלה התדרדרות נוספת במצבה הקוגניטיבי של החסויה, החסויה עצמה הביעה עמדתה המפורשת בדבר רצונה במינוי האפוטרופוס הנוכחי. לעניין זה צוין כי החסויה חתמה על תצהיר וייפוי כח בעניין. סעיף 33ב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, קובע כי מתן ייפוי כח כאמור מקנה למי שניתן לו ייפוי הכח מעמד להגשת בקשה למינויו כאפוטרופוס בעניין אשר לגביו ניתן ייפוי הכח. לפיכך, יש ליתן לרצונה של החסויה משקל נכבד בנסיבות בהן לא הוכח פגם בתפקוד האפוטרופוס; חמישית, גם ביהמ"ש התרשם במפגש עם החסויה, מרגשות של חום ורכות מצד החסויה כלפי המבקש. מובן, כי נוכח מצבה של החסויה כיום בכך לא די, אך הדבר מצטרף ליתר הראיות התומכות בהמשך מינוי האפוטרופוס הנוכחי; שישית, המבקש אינו מעוניין להתמנות בעצמו כאפוטרופוס על החסויה, אלא מבקש למנות תחת האפוטרופוס הנוכחי גורם ניטראלי. אף שהאפוטרופוס הנוכחי אינו קרוב משפחתה של החסויה, ביהמ"ש סבור כי בנסיבות בהן האפוטרופוס מבצע תפקידו נאמנה מוטב שאדם הקרוב לחסויה ישמש כאפוטרופוס עבורה וידאג לענייניה, ולא גורם זר לה; שביעית, לא נמצא ממש בטענותיו הנוספות של המבקש כלפי האפוטרופוס ותפקודו; שמינית, בנוגע לטענה כי האפוטרופוס נגוע בניגוד עניינים ומפר את חובת הנאמנות לאור מגוריו בדירה השייכת לחסויה, מבלי לשלם לה דבר, אכן האפוטרופוס חב לחסויה חובת נאמנות, ומן הראוי לשאוף לכך שהוא לא יימצא במצב של ניגוד עניינים ככל הניתן. עם זאת, עסקינן בטענות בדבר ניגוד עניינים פוטנציאלי אשר הינו נקודתי ונוגע לדירה בה מתגורר האפוטרופוס גרידא, תוך שיתר תפקודו נבדק ונמצא תקין לחלוטין. לפיכך, ביהמ"ש אינו סבור כי הדבר מהווה עילה להחלפת האפוטרופוס, אלא מן הראוי שעניין זה יובא לידיעת האפוטרופוס הכללי האחראי על בדיקת דיווחיו של האפוטרופוס בענייניה הרכושיים של החסויה והאפוטרופוס הכללי הוא שייתן דעתו האם וכיצד יש לנהוג בעניין זה. כן הורה ביהמ"ש כי ככל שהאפוטרופוס יעביר את החסויה למקום אחר, עליו להודיע על כך למבקש, בתוך 3 ימים ממועד המעבר, וכן המבקש רשאי ליצור עם האפוטרופוס קשר בכל עת ולקבל פרטים אודות מצבה הבריאותי של החסויה.

מאידך, עתירת המבקש לאפשר לו לבקר אצל החסויה, ללא צורך במתן הודעה לאפוטרופוס וללא נוכחות גורם שלישי התקבלה. זאת נוכח העובדה כי החסויה שוהה כיום בבית אבות ומונה אפוטרופוס על רכושה, הראיה בדבר הסתת החסויה כנגד האפוטרופוס ואי-שקט מצידה נוגעת לביקור בודד, הואיל ביהמ"ש סבור כי יש ליתן משקל רב לזכות החסויה לקשרים חברתיים, נוכח שמחתה של החסויה בביקורי המבקש ומשרצון המבקש בביקור ללא ההגבלות סביר. עם זאת, הובהר למבקש כי אין מקום להסית את החסויה כנגד האפוטרופוס או כנגד המוסד בו היא שוהה ומצופה ממנו לפעול למען שלוותה הנפשית של החסויה במהלך הביקורים.

(תמ"ש 60794-11-15 ה' נ. ד' כבוד השופטת ורד שביט פינקלשטיין, 24.2.17)

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

מאמרים נוספים בנושא

קידום אתרים לאוס קידום אתרים
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support