מאת: עורך דין גירושין טלי אויזרוביץ

הצדדים נישאו בשנת 1967 ולהם 4 ילדים בגירים. במסגרת סכסוך ביניהם הגישו זה כנגד זה תביעות הדדיות.

ערעור האשה מתמקד בהחלטת בית המשפט בה ניתן תוקף לחוות דעת מומחה מוסכם לצורך איזון זכויות הצדדים מעבודתם כפי שנצברו מיום הנישואין.

ערעור הבעל נסב על חיובו בתשלום דמי שימוש ראויים לאשה עבור דירת מגוריהם, לאחר עזיבת האישה את הדירה.

בית המשפט המחוזי דחה את ערעור הבעל, קיבל חלקית את ערעור האשה, ופסק כי:
עתירת האשה מתמקדת בטענה כי לאור כושר השתכרותו של הבעל, יהא זה אבסורד שחלוקת הנכסים תתמקד אך ורק בנכסים המוחשיים תוך התעלמות מכושר השתכרותו, מה שהביא לתוצאה לפיה עליה לשלם לבעל מתוך הפנסיה שלה. אכן, תוצאה בלתי סבירה שתגדיל את הפער בין בני הזוג, מתעלמת הן מהשתכרות הבעל בפועל והן מכושר השתכרותו, וראויה לתיקון.

חוק יחסי ממון נותן בידי בית המשפט כלי המאפשר גמישות באיזון בין הצדדים, תוך לקיחה בחשבון של שיקולים שונים. ברגיל, קופת האיזון כוללת גם זכויות פנסיה שצבר בן-זוג בעבודתו במהלך חיי הנישואין. אין מניעה מלהשתמש בכלי זה על מנת להשיג תוצאה ראויה המתחשבת בנכסי עתיד ובשוויון ההזדמנויות לכל אחד מבני הזוג היוצא לדרכו החדשה לאחר גירושין. הדבר ראוי במיוחד, נוכח היעדר כלים משפטיים, המתמודדים עם סוגיית נכסי העתיד. במקרה זה הוכחו נסיבות המצדיקות חלוקה בלתי שווה של זכויות הפנסיה, או הוצאתן מ’קופת האיזון’, בהתחשב במכלול הנתונים של בני הזוג, ובמכלול הנכסים והמשאבים שכל אחד מהם יוצא מנישואיו.

כמו כן אין מקום להחלת חזקת השיתוף על הפנסיה של האשה לטובת הבעל, שכן לפי ניתוח כלכלי בן זוג ‘סביר’ לא היה מוכן בנסיבות להחיל את השיתוף על זכויות הפנסיה.

אם תקבל האשה הטבות הכרוכות בנכסי קריירה, על אף שתופטר מהעברת מחצית הגמלה לבעל, שיקולי צדק וכוונת הצדדים, לא יעמדו. לפיכך, אם תזכה האשה בתביעה כלשהי לנכסי קרירה, היא תקבל את הגבוה מבין שני הסכומים – הטבות מנכסי קריירה אל מול ההטבה מפס’ד זה.

באשר לערעור בנוגע לתשלום דמי שימוש ראויים לאשה, אמנם לא הוכח שהבעל נהג באלימות כלפי האשה. אבל, בית המשפט קמא התרשם שהצדדים אינם יכולים להתגורר תחת קורת גג אחת. במצב דברים זה, אין לראות את הימנעות האשה מלחזור לדירה, כעזיבה מרצון של שותף את הנכס, והיה מקום לפסוק דמי שכירות ראויים לאשה, מכוח דיני עשיית עושר. חיוב זה מקורו בכך שנמנע מהאישה להתגורר בדירה עקב התנהגות הבעל.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה