בקשתו של בעל להורות על הפסקת חיוב מזונות לאשתו, עקב סירובה  לקבל את הגט. בנוסף עותר האיש לבטול חיוב המזונות לבתם המשותפת של בני הזוג, מחמת העובדה שאינה עוד במשמורת אמה.

האשה המסרבת להתגרש עד להסדרת המחלוקות הרכושיות במסגרת אזון המשאבים.

בית-המשפט לענייני משפחה דחה את תביעת הבעל להפסקת מזונות האשה והקטינה ופסק כי:
אכן בהחלטת בית הדין יש קביעה פוזיטיבית המחייבת את האשה בקבלת גט. אולם משערערה האשה על ההחלטה וכאשר ההחלטה על החיוב בגט טרם הסתיימה, לא ניתן לעתור להפסקת המזונות.

אם תהפוך החלטת בית הדין לחיוב האשה בגט, סופית, ואם יקבע ממצא פוזיטיבי על סירובה לקבלו, כי אז יבשילו התנאים להפסקת החיוב וגם זאת החל מיום הסרוב.

בנוסף נדחתה גם התביעה להפסקת מזונות הקטינה. שכן, לאחר שהות של מספר חדשים במרכז החרום, חזרה הקטינה לבית האם. מאז לא התקיים כל דיון בבקשה לשינוי הסדרי משמורת ילדים ולפיכך לא קם גם הצורך לשנות את הסדר תשלום המזונות.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה