השפעה בלתי הוגנת בצוואה
המבקשת לקיים את הצוואה הינה אחייניתה של המנוחה, אשר ירשה את עיקר רכושה. המתנגדים לקיום הצוואה (המשיבים) הינם נכדיה של אחותה של המנוחה, אשר לא נזכרו בצוואה ואשר הינם יורשים עפ'י דין של המנוחה.לטענת המשיבים המבקשת הפעילה על המנוחה השפעה בלתי הוגנת.

ביהמ'ש קיבל את הבקשה לקיום צוואה וקבע:

'השפעה בלתי הוגנת' תיבדק לגבי טווח זמנים שעד, ובזמן, החתימה על הצוואה. בדרך כלל לא רלוונטים היחסים במועד שלאחר החתימה על הצוואה, במיוחד כאשר מדובר במצווה בריא וצלול.

הנטל להוכחת השפעה בלתי הוגנת מוטל על הטוען לקיום הצוואה, וכל ספק בעניין זה פועל לטובתו של מבקש הצוואה.

בפסיקה מצויינים ארבעה מבחנים, אשר בהתקיימם יש להניח כי התקיימה ה'תלות' שבה מדובר:

  • תלות ועצמאות,
  • תלות וסיוע,
  • קשרי המצווה עם אחרים,
  • מבחן נסיבות עריכת הצוואה.

המשיבים לא הוכיחו קיומו של אף אחד מהתנאים. במקרה זה הצוואה הנה לטובת בת משפחה שהייתה בקשר טוב עם המנוחה, והמנוחה הורישה לה את רכושה כאות הוקרה על סוג הקשר הזה.

מאת:

השב תגובה