מאת:

רשימת זכויות היסוד של ילדים העומדים בפני גירושין של הוריהם:

  • שמירת קשר עם שני ההורים.
  • המשכיות בדאגה ובהכוונה מצד שני ההורים.
  • לא להיות מקור לויכוחים בין ההורים.
  • לקבל תשובות כנות לגבי השינויים בכל הקשרים הבין-משפחתיים.
  • לא לעמוד כמוקד להסתה של הורה אחד בשני.
  • ידיעה בבטחון כי החלטת ההורים להתגרש לא נפלה בגללו.
  • לדעת ולהעריך את הטוב שבכל אחד מההורים, מבלי שההורים יזלזלו זה בזה.
  • להביע בחופשיות אהבה, רגש וכבוד לכל אחד מההורים מבלי לחשוש מביקורת של ההורה השני.
  • לחוות מגע סדיר ועקבי עם שני ההורים ולקבל הסבר על ביטול תוכניות או שינויים.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה