מאת:

באם אין הסכם בין ההורים המתגרשים לעניין משמורת ילדים יקבע בית המשפט את ההסדרים על פי החוק: "כפי שייראה לו לטובת הקטין ובלבד שילדים עד גיל שש יהיו אצל אמם, אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת".

כלומר אם הילד מתחת לגיל שש כאשר ההורים נפרדו הילד נשאר אצל האם. כשהילד מגיע לגיל שש והמסוגלות להחזקת הילד זהה אצל ההורים, סיכויי האב לקבל החזקה על הילד נחותים מזה של האם זאת בשל יציבות ורציפות המשמורת.

בנושא זה קיימים דעות שונות אשר מותחות ביקורת על ההנחה כי לאם יש עדיפות בעניין החזקת הילד. דעות אלו מסתמכות על מחקרים בפסיכולוגיה של הילד אשר מראים כי הקשר בין ילדים קטנים לאב ולאם הינה זהה ועל עקרון השיוויון בין גברים לנשים גם בנושא זה כמו בכל נושא אחר.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה