מאת:

בקשה למתן צו המצהיר על זכאות המבקשים, החיים כידועים בציבור, לקבלת טיפולי הפריה מלאכותית לפי תקנות בריאות העם.

הצו התבקש לנוכח העובדה שנישואיו של המבקש 2 לאשתו בנפרד טרם הותרו.

ביהמ’ש קיבל את הבקשה וקבע: בנסיבות המקרה דנן, כאשר המבקשים חיים חיי משפחה מזה שש שנים ויש להם ילד משותף, והיות שנמנע מהם להינשא בשל סירוב קבלת גט פיטורין ע’י אשתו של המבקש 2, יש לראות בעניינם כנופל לגדרו של ‘חריג’ לכלל לפיו תורם שאינו אנונימי לא יהיה נשוי לאחרת ולקבוע כי תקנות בריאות העם מאפשרות תרומת זרע מהמבקש 2.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה