מאת:

כאשר ידועה בציבור תובעת את מזונותיה מן הגבר עמו היא חיה יש שני מצבים:

  • מזונות לתקופה בה חיים הצדדים יחד ו.. מזונות לאחר הפירוד.
  • לגבי מזונות לתקופה בה חיים הצדדים יחד קבעה הפסיקה כי ניתן להחיל על הידועה בציבור חובת מזונות

בהתאם לפסק דין חדשני של השופט ברק, חייב הגבר במזונות הידועה בציבור גם לאחר הפירוד ביניהם – “מזונות שיקום” – זאת מכח הסכם מכללא הקיים ביניהם, כאשר ערכי ההגינות, השוויון והצדק מחייבים זאת. הביסוס לזכותה נובעת מהפרת תניה חוזית משתמעת לפיה יש לאפשר תקופת זמן סבירה להליכי פירוד בין בני זוג.

כלפי האשה על פי הסכם מכללא הנלמד מעצם החיים המשותפים יחד. בית המשפט קבע כי סביר שאשה לא תסכים לחיות עם גבר יחד ולמלא את תפקידיה וחובותיה בלי שתהנה מהזכויות המוקנות לאשה, וביניהן הזכות לכלכלתה ולפרנסתה.

מזונות ידועה בציבור זכויות נוספות

ידועה בציבור זכאית למזונות מעזבונו של בן זוגה שנפטר וכן זכאית היא לפיצויי נזיקין אם נפטר בנסיבות המזכות בפיצויים (תאונת דרכים, תאונת עבודה ועוד) במידה והיא תוכר כתלויה בו על פי פקודת הנזיקין.

ידועה בציבור יורשת חלק מעזבונו של בן זוגה המנוח, במידה ולא היתה נשואה לאחר בעת פטירתו, ובמידה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה