מאת:

תביעה למזונות שהגישו אישה ושני ילדיה הקטינים נגד הבעל והאב. הנתבע טען שאין ביכולתו לפרנס את אשתו וילדיו בסכום הגבוה מסכום הגמלה שהוא מקבל מהישיבה בה הוא לומד.

ביהמ’ש קיבל את התביעה וקבע: אין זה מן הראוי שאדם ישב באוהלה של תורה ואילו אשתו וילדיו יחזרו על הפתחים. על הנתבע מוטלת החובה לפרנס את אשתו וילדיו. על כן, יש לחייבו במזונות זמניים בסכום הנתבע, הגבוה מסכום הגמלה.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה