מאת:

בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ’ש לענייני משפחה לחייב נתבע בתביעת אבהות למסור משטח מרירית הפה, חרף סירובו.

ביהמ’ש המחוזי קיבל את הערעור ופסק כי: ההתפתחות המדעית לכשעצמה אינה פוגעת בעיקרון לפיו חיוב אדם לערוך בדיקה בגופו, פגיעה היא, אפילו והבדיקה פשוטה, כבמקרה דנן.

התפתחות מדעית לכשעצמה אינה מכתיבה תוצאה משפטית, בייחוד כשמדובר בזכות יסוד.

מכאן שמתן צו מביהמ’ש לחייב אדם לעבור בדיקה זו, בניגוד לרצונו, הינה פגיעה בזכות יסוד לשמירה על גופו, ורק המחוקק מוסמך להתיר פגיעה זו.

בהיעדר הוראת חוק מפורשת המאפשרת לחייב נתבע בתביעת אבהות לעבור בדיקת רקמות בניגוד לרצונו, לא ניתן להורות כן.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה