תביעת לביטול הסכם גירושין אשר אושר בפני בית דין רבני.
שני הצדדים היו מיוצגים בפני בית הדין הרבני, קודם לחתימתם על הסכם  ע"י עורך דין גירושין , וכן בהליכים לאחר אישור ההסכם, כולל בערעור לביה'ד הרבני הגדול. בכל ההליכים בפני בית הדין הרבני, לא הועלתה טענת חוסר סמכות על ידי התובע. התובע טוען כי חתם על הסכם גירושין בפני בית הדין הרבני לאחר שהופעל עליו לחץ, ונוצלה מצוקתו.

בית-המשפט לענייני משפחה דחה את התביעה ופסק כי:

דין התביעה להדחות מחמת חוסר סמכות. בג'ץ פסק לא אחת, כי הוא אינו מכהן כערכאת ערעור על החלטות בית הדין הרבני, וכך גם בנושא בית המשפט לענייני משפחה.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה