עיכוב יציאה מהארץ של אדם הינו דבר חמור ביותר מפני שהוא פוגע בזכויות הבסיסיות של האדם לחופש תנועה.

ישנם שלוש מטרות לבקשת צו עיכוב יציאה מהארץ:

    1. מניעת עיגון – צו אשר ימנע מאדם לעזוב את בן זוגו ללא מתן גט
    2. הבטחת מזונות– צו שיבטיח כי ישולמו מזונות לאלה הנזקקים לו.
    3. מניעת חטיפת ילדים – צו שימנע הברחת ילדים לחוץ לארץ ללא הסכמת שני ההורים.
      הצו מתבטל לאחר שנה, אלא אם הוארך על פי בקשת המבקש.

כאשר הצו ניתן ע”י בית המשפט לענייני משפחה יש לצרף לבקשה ערובה להבטחת הנזק של הנתבע.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

השב תגובה