03-5751257

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

תרומת השתכרות אישה

מאת: עורך דין טלי אויזרוביץ

ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את התביעה ופסק כי: אין להתחשב בפוטנציאל ההשתכרות של אישה ולקזז כנגד מזונותיה באופן אוטומטי, אלא יש לבחון, כל מקרה לנסיבותיו, תוך הטלת נטל השכנוע על הבעל בדבר קיומו של פוטנציאל השתכרות בר מימוש מבחינת שוק העבודה באותו מקצוע בו עבדה האישה, ככל שיש לה מקצוע, או בעבודות אחרות להן הוא מכוון. בבוחנו קיומן של הנסיבות המיוחדות המצדיקות התחשבות בפוטנציאל ההשתכרות של האישה, על ביהמ"ש לשקול, בין השאר, את:

 • גילה של האישה ומצבה הבריאותי.
 • כישוריה המקצועיים.
 • יכולתה למצוא עבודה בשוק העבודה הרלוונטי.
 • האם האישה עבדה בעבר.
 • מה סיכוייה למימוש פוטנציאל ההשתכרות שמבקשים לייחס לה.
 • מה היו נסיבותיה של הפסקת עבודתה, גם במישור היחסים בין בני הזוג.
 • משך הנישואין,
 • פרק הזמן שעבר מאז הנישואין ועד לפרוץ המשבר בינה לבין בעלה והגשת תביעת המזונות.
 • קיומם של ילדים: גילם, מצבם הבריאותי, שאלת המשמורת.
 • מערכת היחסים בין בני הזוג.
 • מגוריהם המשותפים או בנפרד.
 • עמדתם באשר לסיום הסכסוך ביניהם.

הקביעה, כי בכל מקרה יש להותיר בידי האישה סכום לכיסוי מזונותיה ההכרחיים אינה נכונה, שכן האבחנה בין צרכים הכרחיים לצרכים לא הכרחיים יפה רק למזונות ילדים. לכן, כשם שבתביעת מזונות של אישה שמשתכרת בפועל בוחנים את צרכיה ואין פוסקים לה מזונות הכרחיים אם יש בהשתכרותה כדי לכסותם במלואם, כך יש לנהוג מקום וההשתכרות הפוטנציאלית המוכחת יש בה כדי לכסות את כל צרכיה.

במקרה דנן, דין התובענה להידחות, הן משום שלא הוכח פוטנציאל בר מימוש ובוודאי לא הוכח שיעורה של ההשתכרות הפוטנציאלית.

 

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

מאמרים נוספים בנושא

קידום אתרים לאוס קידום אתרים